מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החזר כספי מעילה לבנק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה, כפר הבנק באחריותו למעשי הגניבה וטען ש"לא ידע ולא יכול היה לדעת על מעשיה ו/או מחדליה של זיגלוקס" וכי "הוא אינו אחראי על פעולותיה של זיגלוקס שנעשו בחריגה מהרשאה". עוד טען הבנק לרשלנות תורמת של מירי אשר בדרך היתנהלותה אפשרה ולא מנעה על אתר את גרם הגניבה והנזק, וכי "יש להטיל על התובעת אשם תורם בשיעור של 100%". הבנק הגיש הודעת צד שלישי נגד רונית זיגלווקס בדרישה להחזר של כל כספי המעילה והגניבה מחשבונה של התובעת מירי בנראש.
...
ברי, שהעדרם של מסמכים אלו, אינו מביא בהכרח למסקנה שכל הסכומים והחיובים אשר התובעת טוענת שנגנבו מחשבונה אכן נגנבו ממנה וכי כל הפעולות בחשבון עליהן הצביעה שאינן שייכות לה, הן אכן כאלו.
סה"כ: 907,449 ₪ סוף דבר אני מחייב את הבנק לשלם לתובעת/מירי עמיאל בן הרוש (מרים בנראש) את הסך של 907,449 ₪ וזאת מעל הסכום של 809,790.90 ₪ אשר כבר שולם לה. כמו כן ובנוסף, אני מחייב את הבנק לשלם לתובעת את הוצאותיה לרבות שכ"ט עו"ד בסך 260,000 ₪.
אני מחייב את רונית זיגלוקס לשלם לבנק את הסכום של 1,167,449 ₪ כשסכום זה כולל גם את סכום ההוצאות ושכר הטרחה אותו חויב הבנק לשלם לתובעת.
כמו כן ובנוסף, אני מחייב את רונית זיגלוקס לשלם לבנק את הוצאותיו בהליך זה, לרבות שכ"ט עו"ד בסך 140,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

החזר כספי המעילה: נוכח המעילה הגיעו המנוח והנתבעת להסכמות לפיהן המנוח יעביר לנתבעת סך של 400,000 ש"ח. המנוח, התחייב להשיב את הכספים בהמחאות ובהעברה בנקאית.
...
בנסבות אלו נדחית הטענה לפיה נהג משטר של הפרדת רכוש בין בני הזוג .
בנסבות אלו בהן הוכחה העברת כספי המעילה לחשבונות הבנק וללא ראייה על מקור הכנסה אחר של המנוח (עמ' 16 שורות 1-2) ובקיומה של חזקת שיתוף בין בני הזוג בחשבונות שעה שרק לעניין הדירה נחתם הסכם ביניהם נדחית הטענה להפרדה ברכוש.
סיכומם של דברים אני קובעת כי לא היתה הפרדה בחשבונות ובכספים בין התובעת למנוח.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי קבע, כאמור בהסתמך על ראיות שהובאו בפניו, כי ארגונו של בן הרוש, שהמערער בראשי היה חבר בו, איחד כוחות לכאורה עם ארגון פשיעה של האחים אברג'יל כך שיחד יצרו "מיזם משותף" של נטילת חסות על חובותיו של מקסימוב ואחר כך גביית סכומי הכסף שמקורם במעילה בבנק והלבנתם בדרך של העברתם מן הארץ ומתן הלוואות.
באותו תצהיר מתוארים גם החזרי כספים של חדד וקיוליאן שנעשו עבור בן הרוש בין באמצעות עורכי דין ובין בהעברות לספרד.
...
לבסוף, מצאנו לדחות את ערעורו של היועץ המשפטי לממשלה ככל שהדבר נוגע לסוגיות הבאות: מועד התגבשותה של דרישת הפליליות הכפולה.
כפי שהדגיש בית המשפט קמא בפסקה 240 לפסק-דינו, מצאנו לנכון אף אנו להדגיש – ההבחנה בין מעשים שבוצעו לכאורה לפני היום הקובע למעשים שבוצעו לכאורה לאחריו רלוונטית אך לאותן עבירות אשר יוחסו למי מבין המערערים מכוח חוק ה – RICO והיא אינה רלוונטית להסגרתם של המערערים לארצות הברית ושפיטתם שם בקשר עם עבירות שיוחסו להם מכוח חוקים אחרים (כמובן, בכפוף לכך שהונחה תשתית ראייתית מספקת להכרזתם כבני הסגרה אף בגין המעשים המיוחסים להם בקשר עם עבירות אחרונות אלו).
אשר על כן, אנו מורים כי המערערים הינם ברי הסגרה לארצות הברית אך בגין חלקם בפרשיות השונות שיוחסו להם כדלקמן: יצחק אברג'יל – בגין פרשת הלבנת ההון; בגין פרשת סחיטתו של חדד (לפני היום הקובע ולאחריו); בגין פרשת סחיטתו של קיוליאן (לאחר היום הקובע בלבד); בגין פרשת סחיטתם של האחים ועקנין (לפני היום הקובע ולאחריו); בגין פרשת רצח אטיאס (לאחר היום הקובע בלבד); ובגין פרשת הסמים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

רקע כללי עניינה של תביעה זו להחזר כספי התובע בגין הסכם הלוואה עם הנתבע 1 בסך 40,000 ₪ והסכם שותפות עמו בסך- 100,000 ₪ לפתיחת עסק לניקיון דירות.
טענות הנתבע 2 בתמצית יש לדחות את הטענות שהובאו בסיכומי התובע המהוות הרחבת חזית, הן בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 9/5/21, לפיה נמחקו סעיפים מתצהירו של התובע בשל הרחבת חזית אסורה והן בשל טענות חדשות אשר הועלו אך במסגרת הסיכומים- לעניין היתחזות, קבלת כספים במירמה, רישום כוזב במסמכי הבנק וטענת רשלנות – אשר לא נטענו כלל על ידי התובע במסגרת כתב התביעה- במסגרתו נטען להפרה יסודית של ההסכמים, תרמית לפי סעיף 56 לפקודת הנזיקין והפרת חובת תום הלב.
במסגרת הסיכומים, העלה הנתבע 2 פעם נוספת היתנגדות להרחבת חזית כפי שעולה מסיכומי התובע, בעיניין סעיפים המתייחסים לטענת היתחזות וקבלת דבר במירמה, רישום כוזב במסמכי הבנק ומעילה וכן טענת רשלנות שלא נטענה ולא פורטו עובדות המתייחסות אליה בכתב התביעה ועל כן עתר שלא להתייחס לסעיפים 4, 5, 9, 40, 42, 16, 18, 21-26, ו-29 לסיכומי התובע.
...
טענות התובע בתמצית הנתבע 1 לא הגיש תצהיר וראיות ובהתאם לאמור בכתב ההגנה מטעמו ולהודאתו בכל טענות כתב התביעה במהלך הדיונים בבית המשפט, יש לקבל את התביעה ולתת נגדו פסק דין.
לאור האמור אף טענת הרשלנות כלפי הנתבע 2- דינה להידחות.
מכל האמור התוצאה היא איפוא כי התובענה מתקבלת במלואה כנגד הנתבע 1 ואולם נדחית כנגד הנתבע 2.
לפיכך הנני קובע כי הנתבע 1 ישלם לתובע סך- 144,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התובענה ביום 28.08.19 ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על פי הנטען בסיכומי התובעת, התבטאה הכפיה במקרה זה בכמה דברים: הבנק לא הסתפק רק בהחזר כספי המעילה, אלא הוסיף להסכם גם את כלל התחייבויותיהם העתידיות השוטפות של בני הזוג.
...
סוף דבר התובעת לא הוכיחה כי קיימת עילה לבטל את ההסכם.
לפיכך אני דוחה את התביעה.
לפיכך תשלם התובעת לנתבע הוצאות בסך 5,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו