מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הוצאות משפט בגין עיכוב בוררות

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כך, לדוגמא, מקריאת ההחלטה מיום 12.5.20 עולה הרושם כי הבורר כבר השלים עם העברתו מתפקידו עד כי שיחרר כליל את חרצובות לשונו עת סקר את כל ההליכים שהתנהלו בפניו עד אותה עת. הבורר ציין כי הבוררות מיתנהלת למעלה מעשרה חודשים בשל 'סדרת מחדלים דיוניים' מצד המשיבים שהביאה להגשת כתב תביעתם הראשון רק בחלוף ארבעה חודשים מפתיחת הבוררות, ולאחר מכן 'בשל סדרת משחקים פרוצידוראליים שננקטו' ע"י המבקשים 'אשר לא ניתן לראותם בכל דרך אחרת מלבד שימוש לרעה בהליכי משפט, לצורך עיכוב קידומה של בוררות זו בכל מחיר'.
"בהקשר האחרון, הנני סבור כי לסוגיית תשלום ה"ה ששון את ההוצאות שנפסקו מהלך ההליך לטובת בן חמו, ישנה נפקות של ממש לבקשה שהוגשה". כאמור לעיל, נראה כי במהלך חודש מאי 2020 התיר הבורר חרצובות לשונו עד תום ולא היסס להבהיר באופן מפורש ומודגש כי הוא 'רומז באופן עבה' למשיבים איזו בקשה עליהם להגיש לרעת המבקשים ומה הטעמים התומכים בה. בהפ"ב (ת"א) 33923-08-17 ד.ש. תשתיות ובקרה בע"מ נ' בני חאתם דוח'אן בניה ושימור בע"מ (נבו 13.6.18) קבע בית המשפט דברים אשר נכונים גם לענייננו: "בעניינינו אכן לא הוברר מה מקור היריבות הקשה והחריגה שנוצרה בין הבורר לבין ב"כ המבקשת, ואין להוציא מכלל אפשרות שב"כ המבקשת תרם לכך, אלא שאינני נידרשת להכריע בשאלה "מי התחיל" משאת הנעשה אין להשיב וחומרת היחסים כבר הגיעה לשלב הקריטי של אל- חזור.
...
" לאחר שהמשיבים הודיעו כי בקשתם מתייחסת לתביעה הראשונה (בה המשיבים תובעים והמבקש נתבע), והמבקשים הגישו התנגדותם לבקשה, נתן הבורר ביום 17.5.20 החלטה הנפתחת במילים (הקו התחתי במקור): "איני בטוח שרמזיי העבים בנושא הובהרו די." הבורר הבהיר כי אינו סבור שיש בסיס לבקשה בתביעה הראשונה בה המבקשים נתבעים, אך: "אני סבור גם סבור כי לבקשה שהוגשה יש בסיס בהקשר של הפקדת ה"ה ששון ערובה להוצאות הנתבעים (המשיבים, מ.ב.)" בתביעה השניה.
אין מנוס מהמסקנה כי מערכת היחסים הקשה שנוצרה איננה מאפשרת את המשך ניהול הבוררות במנותק מהשאלה מי אחראי להתפתחות.
סוף דבר ענייננו בצדדים לקבוצת רכישה אשר נתגלע בינהם סכסוך ועל פי ההסכם שחתמו הוא הועבר לבוררות בפני בורר שנקבע ע"י ראש לשכת עורכי הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בתגובה לבקשה, טוען הנתבע, כי נוכח העובדה כי המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, סרב לידון בתובענה מחמת היתיישנות, אין מניעה להגישה לבית משפט זה. לכל היותר טוען התובע כי יש לחייבו בתשלום הוצאות משפט בסך 3,000 ₪ אשר בית משפט השלום בחיפה קבע כי יהוו תנאי לחידוש התובענה.
דיון והכרעה: ראשית, ועוד בטרם דיון לגוף הטענה, דומה כי היתנהלות התובע חסרת תום לב. התובע במסגרת כתב התביעה, לא הפנה את תשומת לב בית המשפט להליך הקודם, ולכך שההליך הקודם עוכב מחמת פנייה לבוררות.
...
עם זאת, לא אסתפק בקביעה זו, שכן הגעתי למסקנה, כי גם לגופו של עניין חסום התובע מהגשת התביעה לבית המשפט.
אין גם לקבל את טענת התובע, כי יש לשנות ממסקנה זו, בשל ההחלטה המאוחרת יותר של בית משפט השלום בחיפה, אשר התנתה הגשת תובענה חדשה בתשלום הוצאות בסך 3,000 ₪.
אשר על כן, התביעה נדחית על הסף.
התובע ישלם לנתבע הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לענין בקשתם לעיכוב הליכי הבוררות עד למתן החלטה בנידון, המבקשים טענו כי לא זו בלבד שהמשיבים לא הוכיחו כי נגרמו להם נזקים והוצאות עקב עיכוב ההליכים, אלא שהם אלה שעיכבו את ההליכים, עת לא הגישו את כתב ההגנה לתביעה שכנגד במועד שנידרש, דהיינו ביום 19/10/17, אלא שטענו בדיון מיום 24/12/17 כי מועד הגשתו כלל לא הגיע.
אשר לטענה כי בשל עיכובם של הליכי הבוררות נגרם למשיבים להם נזק ממשי, הליכי הבוררות לא עוכבו באופן מוחלט, משהוטל על המבקשים להגיש כתב הגנה, אותו לא הגישו במועד וכן כתב הגנה לתביעה שכנגד, אשר לא הוגשה עד לסיום ההליך בבית המשפט, והבורר אף קבע ישיבה במהלך הדיונים בבית המשפט.
...
לסיכום, הסכם פשרה אינו מייתר מעצם קיומו פסיקה של הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. במקרים אלו שיקול הדעת שמפעיל הגורם השיפוטי מסתמך בין היתר על התמשכות ההליך, התנהגות הצדדים במהלכו, מספר הבקשות שהוגשו במהלכו, השלב בו הגיעו בעלי הדין להסכם הפשרה, כגון, האם נמסרו תצהירי עדות ראשית, נשמעו עדויות והוגשו ראיות בתיק, ועוד.
א. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים, אני רואה לקבל את בקשת המשיבים, לגבי חלק מהוצאותיהם ושכר הטרחה שנאלצו לשלם לצורך התמודדות עם התובענה וניהולה, תוך דחייה של טענת המבקשים כי יש לפטור אותם מתשלום הוצאותיהם של המשיבים.
א. לסיכום, בהתחשב, בסוג העניין, אופיו של הסכם הפשרה, התנהלות הצדדים, מספר הישיבות שהתקיימו בתיק וההוצאות שנגרמו למשיבים מחד גיסא, ומאידך גיסא עצם הגעתם של הצדדים להסכם פשרה, אשר איפשר את המשכו של הליך הבוררות בתוך תקופה סבירה, יישאו המבקשים בהוצאות המשיבים בסך 11,700 ₪ כולל מע"מ כחוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הבורר מנגד, הפנה להחלטותיו בעיניין זה. ביום 9.11.22 כתב התובע 4 – "כבוד הבורר מתבקש להפעיל את סמכויותיו להשית במידי את כל הוצאות התובעים וכן להורות לנתבעים לגמור את כל העבודות תוך שבוע ימים. אי מתן החלטה זו יתפרש כהודאה שכבוד הבורר חושב שהוא לא כשיר לטפל בתיק זה עם כל מה שמשתמע מכך לצערם של התובעים...." ביום 29.11.22 הגישו הנתבעים בקשה לבורר במסגרתה ביקשו, שהבורר יפעל בהתאם לסמכותו וידחה את תביעת התובעים, אשר אינם פועלים בהתאם להחלטות הבורר הן לעניין תשלום שכרו והן לעניין תשלום לטכנאי הגז.
לנוכח חוסר האימון, נפגש התובע 4 עם יו"ר מחוז ירושלים בלישכת עורכי הדין "ותינה בפניו על הבחירה הלא מוצלחת שבחר לשמש כבורר בנושא זה כאשר הבורר עצמו אמר כמה פעמים שאינו מצוי בעניני תמ"א 38.." התובעים הגישו בקשה נוספת ובמסגרתה ביקשו כי הדיון במחלוקות יועבר מהליך בוררות לבית המשפט וזאת בשל העיכוב בניהול הבוררות, הגורם לנזקים כלכליים לתובעים.
...
אשר על כן, ולאור המפורט לעיל, הבקשה להעברת הבורר מתפקידו נדחית.
כמו כן, נדחית הבקשה להעברת המחלוקות להידון בבית משפט.
התובעים ישלמו הוצאות ההליך הנדון בסך כולל של 7,000 ₪, כאשר התשלום ישולם לנתבעים בתוך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה תובע התובע משלושת הנתבעים ביחד ולחוד פיצוי כספי בסכום של 763,372 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין עלויות תיקון ליקויי הבניה לפי חוות דעת מהנדס מומחה מטעמו, בגין תשלום דמי שכירות במהלך העבודות בדירה, ובגין עוגמת הנפש וההוצאות שנגרמו לתובע בשל מחדלי הנתבעים.
כך למשל, נדחתה בקשה לעיכוב הליכים ונמנע פיצול הדיון בשל כך שלא הייתה זהות בין הצדדים המחויבים לפעול לפי תניית הבוררות ובין הצדדים לתובענה, בעיניין ע"א 169/80 יעקב אורי בע"מ נ' פרידה קנטי [פורסם בנבו] (30.3.1981)); גם בעיניין אלרינה נימנע פיצול הדיון, בהתאם למבחן הדו-שלבי שנקבע בה. בבש"א (ת"א) 7265/03 פרו ש.י.א. – הנדסה, בניה ותשתית בע"מ נ' קרית שדה התעופה בע"מ [פורסם בנבו] (25.4.2004)), נימנע פיצול הדיון בשל החשש שבית המשפט והבורר ייאלצו להדרש בכפילות לאותן עילות תביעה, או אף לסוגיות הנילוות לעילות התביעה, והאפשרות להכרעות סותרות.
...
סיכומו של דבר, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ובהתאם לתוצאות המבחן הדו שלבי שנקבע בפסיקה ועל פי איזון האינטרסים של הצדדים, אני סבורה כי מתקיים בענייננו 'טעם מיוחד' המצדיק הימנעות מעיכוב ההליכים והותרת הדיון כולו בבית המשפט.
למעלה מן הצורך, יצויין כי אינני מקבלת את טענת התובע כי אין לעכב את ההליכים בשל זהותו של הבורר.
סוף דבר לאור כל האמור, הבקשה לעיכוב הליכים לפי סעיף 5(א) לחוק הבוררות נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו