מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הוצאות גביית דוחות חנייה

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

משדרישה זו לא נענתה בהתאם למועדים הקבועים בהנחיות נשלח לתובע מכתב דרישה שני מיום 6.10.2021 לתשלום מיידי של החוב (הוגש וסומן נ'4) שכלל הוצאות גבייה.
בהקשר זה טענה הגב' קדוש ויקי, סגנית מנהלת מחלקת אכיפת הגבייה מטעם הנתבעת, כי בהתאם לשאילתא שהופקה ממשרד הפנים ( נ'2), במועד בו נימסרו דוחות החניה התגורר התובע בכתובת אליה נשלחו הדוחות, וכי הוא לא התגורר בכתובת שצוינה בתדפיס מירשם האוכלוסין אותו הגיש לבית המשפט לעניינים מקומיים (נ'1), ושעל בסיסה נקבע כי ההמצאה לא הייתה כדין.
...
נוכח כל האמור, מצאתי לדחות את טענת התובע כי הנתבעת הטילה עיקול על חשבונו, ומכאן שטענתו לפרסום לשון הרע להידחות אף היא.
אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.
התובע ישלם לנתבעת סך של 4,000 ₪ בגין הוצאות ההליך.

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדרי הודעה זו, נידרש המבקש לשלם את סכום הקנס המצטבר (אשר כולל את סכום הקנס המקורי, ריבית פיגורים, והוצאות גבייה), בגין דו"ח החניה אשר ניתן לו שנתיים קודם לכן.
...
לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ת' שרון נתנאל), בעפ"א 39435-02-15, מיום 16.4.2015, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית משפט השלום בעכו (כב' השופט ז' סאלח), בעמ"א 27329-12-14, מיום 11.1.2015.
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
אשר לטענת המבקש, כי לא ידע על דבר הדו"ח שהוגש נגדו, שוכנעתי, כי המבקש לא הרים את הנטל לסתור את "חזקת המסירה", אשר קמה משהציגה המשיבה אישור אלקטרוני המעיד על משלוח הדו"ח בדואר רשום.
לפיכך, דין הבקשה לרשות ערעור להידחות.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

מבוא המבקש, עו"ד אורן טסלר, הגיש תביעה במסגרתה עתר למתן סעד הצהרתי כדלקמן: כי החוב בגין דו"ח החניה נשוא התובענה התיישן; כי המשיבה השתהתה בנקיטה בהליכי גבייה ועתה אינה רשאית עוד לנקוט כנגד המבקש בהליכי גביה בגין דוח החניה וכי הוצאות הגביה שדורשת המשיבה אינן סבירות ואינן עולות בקנה אחד עם תקנות המסים גביה (קביעת הוצאות מרביות) – תשע"א-2011.
...
סיכומו של דבר, אני מוצאת כי הטענה להתיישנות העונש דינה להידחות.
כמו כן, לא שוכנעתי כי יש לקבל את טענות השיהוי או כי ההוצאות בגין הגביה אינן עומדות בדרישות הסטטוטוריות ואינן סבירות.
לפיכך, התובענה נדחית.

בהליך תובענה מנהלית (ת"מ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הסעד המבוקש בבקשת האישור הוא השבה ו/או פיצוי בגין תשלום דו"חות חניה, לרבות הוצאות גביה, בגין דו"חות חניה שניתנו שלא כדין.
...
בנסיבות העניין, נראה לי שנכון יהיה להעמיד את שיעור שכר הטרחה המגיע לב"כ המבקש על סכום של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן: נוכח המפורט לעיל, אני דוחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש המבקש.
אני מחייב את המשיבה לשלם לב"כ המבקש שכר טרחת עורך דין בסכום של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בעניינינו, בקשת האישור מבוססת על העילות הבאות: עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה, הטעה וניהול משא ומתן שלא בתום לב, וכן על עילת רשלנות ומצג שוא רשלני, שבאים לידי ביטוי בגביית יתר של הוצאות גבייה בגין דוחות חניה, בנגוד לתקנות הגבייה.
...
משכך, אין מנוס מלהורות על דחיית בקשת האישור.
סוף דבר סיכומו של דבר – בקשת האישור נדחית.
המבקש ישלם את ההוצאות שנפסקו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום במלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו