מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הודעת עובד לא יעזוב ללא מכתב פיטורים

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לאור האמור טען משרד החינוך כי יש להורות על דחיית כל התביעה ועל הסכומים הנתבעים בה. בנוגע לתביעה לתשלום פצויי פיטורים, טען משרד החינוך כי במכתב סיום העסקת התובעת נכתב בפורש כי אם לא תשובץ לעבודה בשנה הבאה, תיבדק זכאותה לתשלום פיצוי פיטורים.
כטענת משרד החינוך, תקנון שירות עובדי ההוראה קובע בסעיף 1.1.4 בפרק 3.20 כי "משך ההיתמחות הוא שנת לימודים אחת, ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנה...". מהעדויות והראיות שהונחו בפנינו התרשמנו כי גם התובעת ידעה שהיא נקלטה לעבודה לשנה אחת, לאחריה ידעה כי עליה למצוא שיבוץ, או לפחות ידעה שהיא לא ממשיכה בבית הספר אלאנדלוס, לאור עזיבת חטיבת הביניים, התחום בו היא מתמחה.
גם אם התובעת לא צפתה במכתב זה, או אף אם הוא לא היה נשלח אליה, לכאורה, גם אז יש לקבוע כי היתנהלותה של התובעת לא הייתה תקינה, התרשמנו כי התובעת לא הודיעה דבר הריונה למשרד החינוך או מי מטעמו, עובר למועד סיום העסקתה ביום 31.8.20 דבר שמצופה היה ממנה לעשות, כי היא ידעה שלא תישאר לשנה נוספת בבית הספר בו הועסקה (לאור סגירת חטיבת הביניים).
...
על כן, דין תביעתה ברכיב זה – להידחות.
סוף דבר לאור כל שפורט לעיל, על משרד החינוך לשלם לתובעת חלף הפרשות לקרן השתלמות בסך של 4,136.74 ₪.
יתר התביעה – נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

העובד תאר שהוא סולק מהמסעדה מבלי שניתנה לו אפשרות להסביר את עצמו, מבלי שנערך שימוע ומבלי שנימסר לו מכתב סיום העסקה.
מתי הוא אמר לך את זה? הוא התחיל לצעוק, "זהו תעזוב את העבודה תלך הביתה, אני לא משלם לך כלום" צעק כאילו הרסתי לו את כל העסק, אני עבדתי מאוד קשה.
לאחר שנקבע שהעובד לא עמד בנטל להוכיח שפוטר, נדחית התביעה לפצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ופצוי בגין פיטורים שלא כדין.
...
לאחר שנקבע שהעובד לא עמד בנטל להוכיח שפוטר, נדחית התביעה לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
סוף דבר העובד זכאי לתשלום בגין רכיבי התביעה הבאים: כפיצוי לפי חוק הודעה לעובד סך 3,000 ₪; בגין פדיון חופשה שנתית סך 5,381 ₪; בגין דמי הבראה סך 3,591 ₪; בגין הפקדות המעסיק לקופת גמל סך 4,823 ₪; בגין הפקדות מעסיק לקרן פיצויים סך 4,452 ₪; בגין נסיעות סך 5,166 ₪.
תחשיב התובע יוגש תוך 30 יום מיום מתן פסק-דין חלקי זה. התביעה שכנגד נדחית.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

ביום 30/05/2021 נשלח למבקשת מכתב נוסף על ידי מר אלגלי, אשר כותרתו "אי מילוי הוראות", במסגרתו צוין, בין היתר, כי היא טרם התייצבה לעבודה במחלקת רשוי עסקים, וכי ככל ולא תתייצב "נאלץ לזמן אותך לשימוע בפני ועדת פיטורין". ביום 01/06/2021, המבקשת השיבה לפניית מר אלגלי אליה מיום 25/05/2021 וציינה, בין היתר, את הדברים הבאים: "בשיחה עם מנכ"ל העיריה כל מה שסוכם היה שאני בודקת אם יש תקן ברשוי העסקים ואם התפקיד מתאים לי ואחרי הבדיקה תועבר תשובתי למנכ"ל.
בפירוט, טענה המשיבה כי ההליכים בעיניין ניודה של המבקשת הסתיימו ביום 22/12/2021, וכבר ביום 09/01/2022 היא קיבלה לידיה את מכתב הערייה המודיע לה על החלטת הניוד, ובמשך למעלה מחודש ימים עד להגשת הבקשה ביום 14/02/2022, היא לא פעלה ולא עשתה דבר כדי למנוע את כניסתה לתוקף של ההחלטה.
בפתח הדיון בבקשה ציין ב"כ המבקשת כי הנה מבקשת לחזור למקום עבודתה, לתפקיד שהיא מעולם לא עזבה, כך שהבקשה היא לשמר מצב קיים "ולא לעשות מצב חדש". הלכה למעשה בין הצדדים מחלוקת האם הסעד המבוקש הוא צו עשה זמני או צו מניעה זמני.
גם בהנחה לפיה הייתי מקבלת את טענת המשיבה לפיה נוכחותו של מר מרדכי בפגישה עם המנכ"ל ביום 25/05/2021, היתה בכובעו כיו"ר וועד העובדים ולא כבן זוגה של המבקשת, ובכך יש לראות כקיום החובה של הידברות עם וועד העובדים, הרי אין במסמך סיכום הדברים כדי ללמד על דיון מהותי וענייני בין הצדדים בסוגיית הניוד.
...
לעניין טענת המבקשת לפיה ההחלטה לניידה מבוססת על שיקולים פסולים – לאחר בחינת כלל טענות הצדדים בעניין זה, העדויות שנשמעו וככל החומר אשר בתיק, שוכנעתי כי קיימות ראיות לכאורה לכך שהחלטת הניוד נגועה בשיקולים זרים.
נתון אשר מחזק את המסקנה בדבר שיקולים זרים.
לאור כל האמור לעיל, הבקשת מתקבלת, במובן זה שאני מורה כי עם חזרתה לעבודה, המבקשת תתייצב בנתבעת למשרתה כמזכירת מחלקת משאבי אנוש בעירייה, כך שהחלטת הניוד תוקפא עד להכרעה בהליך העיקרי.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע עזב את מקום העבודה, לכן אינו זכאי למכתב פיטורים.
אומנם במסגרת תצהירו התובע טען כי לא הגיע לעבודה למחרת כי אינו חש בטוב, אך עלה כי התובע לא הודיע דבר בזמן אמת לאף אחד מהגורמים בנתבעת אלא דוקא אמר לגב' אביבה ממועצת באר-טוביה כי הוא עוזב.
בהקשר זה יצוין, כי מר גרשון העיד שהתובע הודיע למר שבת שהוא עוזב, אך מר שבת לא נחקר כלל בסוגיה זו. לסיכום סוגיית התפטרותו של התובע סיכם מר גרשון בהאי לישנא: "ש: למה אתם לא מפרטים מי מסר את ההודעה הזו? למה בזמן אמת לא רושמים למי נימסרה ההודעה – בתצהירים שלכם אמרתם שההודעה נימסרה לאביבה והיום הוספת שגם לשמשון ובמכתב שלך לא צוין למי נימסרה ההודעה הזו.
...
העולה מן האמור הוא כי דין הערעור כנגד אי פסיקת גמול שעות נוספות – להידחות".
ראו: ע"ע (ארצי) 47715-09-14‏ ‏ ריעני- אליאסי שיווק בע"מ (מיום 29.3.2017) במקרה דנן, כפי שפירטנו לעיל, לאחר ששמענו את מכלול העדים ובחנו את הראיות שהוגשו, דחינו את טענת התובע בדבר עצם העסקתו בשעות נוספות, באשר עדותו לא נמצאה מהימנה.
אחרית דבר דין התביעה להדחות על כל רכיביה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תימוכין להחלטת התובע להתפטר מצאנו בעדות אלי לפיה התובע החליט שלא רוצה להמשיך – עמ' 21, ש' 22-21 – "זה בחור עם מישפחה וניסיתי לשכנעו לחתום כרטיס, לנסות להיסתדר כי חבל היה. לצערי, לא צלחתי והוא החליט שלא רוצה להמשיך." ובהמשך – "אמר לי שנשבר האמון ושרוצה לעזוב. אין לי סמכות לתת לו מכתב פיטורים. מה, אני משלם לו?" ש' 28.
עוד העיד שבעל עסק חייב להודיע לכשרות על רצונו לפטר עובד – "ודאי. בעל עסק לא יכול להגיד שלא רוצה משגיח ולפטרו מידית, צריך סיבות. במקרה זה, היה החלטה של התובע ולא של בעל העסק. הרמנו ידיים. אם הבעיות אמתיות, אנו קשובים לבעל העסק. אם בעל העסק לא צודק והמשגיח עושה עבודתו מצוין, ניתן למשגיח גיבוי." (עמ' 22, ש' 3-1) שוכנענו כי על רקע היתעקשות הנתבעת לידרוש מהתובע החתמת נוכחות והמקרה עם הדלקת התנורים ביקש התובע לסיים עבודתו והבהיר כי 'נישבר האמון', המפקח הראשי הממונה עליו ברבנות אישר כי בדק את נסיבות סיום העבודה וכי התובע עמד על רצונו לסיים את עבודתו אצל הנתבעת.
...
לא מצאנו כי עומדת לזכות התובע יתרה לתשלום.
על כן, אנו דוחים רכיב תביעה זה. לסיכום רכיבי התביעה – אי מתן הודעה בדבר תנאי עבודה, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הפרשי שכר, שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה והחזר הוצאות רכב, – נדחים בזאת.
מצאנו כי טענות התובע היו מוגזמות, חסרות תום לב ונוגדות את ההסכמות מצדו לתנאי העבודה והשכר בכל תקופת העבודה, בחלקן הודה בעצמו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו