מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הודאה בתמורה לזיכוי בעבירת איומים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בע"פ 1656/16 דוידוביץ נ' מדינת ישראל (20.3.17) (פרשת קרטל הלחם), היתקבל באופן חלקי ערעורם של נאשמים שהורשעו על פי הודאתם בעבירה של הסדר כובל ובית המשפט קבע לאחר ניהול הוכחות בסוגיה זו בלבד כי מדובר בהסדר כובל בנסיבות מחמירות.
הנאשם והנאשם הנוסף היו בעלי מכבסות, ניהלו מו"מ ביניהם מחוץ לאולם בית המשפט כאשר נערכה היתמחרות בתיק פירוקים בעיניין רכישת מכבסה שהופעלה על ידי חברה בפרוק וסכמו ביניהם שהחברה של הנאשם תזכה והנאשם השני יגביל את הצעתו כדי לאפשר לחברה השנייה לזכות בתמורה לסך של 70,000 ₪.
עברו הפלילי של הנאשם כולל 3 הרשעות בין השנים 2004-2006 אשר התיישנו אך לא נמחקו, בעבירות של תקיפת שוטר, איומים, העלבת עובד ציבור ועבירות מתחום הסמים.
...
אני גוזר על הנאשם 3 את העונשים הבאים: 8 חודשי מאסר אשר יינשאו בדרך של עבודות שירות.
אני גוזר על הנאשם 5 את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר אשר יינשאו בדרך של עבודות שירות.
אני גוזר על החברות, נאשמות 2, 4 ו-6 את העונשים הבאים: הנאשמת 2 – קנס כספי בסך של 200,000 ₪, לתשלום עד ליום 1.1.22.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

ת"פ (כפר סבא) 41196-05-10 מדינת ישראל נגד משה גידו (15.07.12), הנאשם הורשע על סמך הודאתו בעבירת איומים על רקע ויכוח על מקום חנייה, בכך שאמר למתלונן "תעיף את האוטו אתה גם ככה מת, אני ארצח אותך" ומיד ובסמוך לכך זרק אבן שהתנפצה על הריצפה.
ת"פ (צפת) 21596-08-11 מדינת ישראל נגד ירון סננס (22.05.12), הנאשם הורשע בבית המשפט המחוזי בעבירת איומים, לאחר שזוכה בבית משפט השלום, בכך שאיים להרוג את המתלוננת, זאת לאחר שביקשה ממנו באמצעות אחיו להחזיר לה כסף שנעלם מביתה.
קנס בסך 800 ש"ח או 4 ימי מאסר תמורתו.
...
לאור כל האמור ובנסיבותיו החמורות של מקרה זה, נוכח תוצאותיו וצירוף עבירות ההרשעה - אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין שישה ל14 חודשי מאסר בפועל.
אני סבורה כי האירוע אינו הולם עונש לריצוי בעבודות שרות עיינתי גם בפסיקה אליה הפנה ב"כ המאשימה - שלושה פסקי דין של בית המשפט העליון שדנו בערעורים על גזרי דין של בית המשפט המחוזי בגין עבירת חבלה חמורה.
סוף דבר נוכח האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: שישה חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 26.10.17.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כתב האישום המתוקן ביום 14.11.22 הנאשם הורשע, על יסוד הודאתו, בכתב אישום מתוקן, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").
על כן, יש לזקוף לזכותו של הנאשם הודאתו, אך במידה מוגבלת.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם עבירות אלימות לרבות איומים או החזקת סכין וזאת בתוך שלוש שנים מהיום; קנס בסך 2,000 ₪, או 20 ימי מאסר תמורתו.
...
נסיבות אלה, מובילות למסקנה שיש למקם את הנאשם ברף התחתון של המתחם.
כמו כן, אני סבור שבנסיבותיו של נאשם זה ניתן להסתפק במאסר מותנה וענישה כלכלית של קנס והתחייבות.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 5 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם עבירות אלימות לרבות איומים או החזקת סכין וזאת בתוך שלוש שנים מהיום; קנס בסך 2,000 ₪, או 20 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

1.2 בתום הליך הוכחות שהתנהל לפנינו, גובש הסדר בין הצדדים שלפיו הנאשם הורשע על פי הודאתו בבצוע עבירות של אינוס, לפי סעיף 345(ב)(1) בנסיבות סעיף 345(א)(1) חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) והטרדה מינית, לפי סעיף 5(א) בנסיבות סעיפים 3(א)(3) ו-6(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1990, זאת בהתאם לכתב האישום המתוקן בשנית (עת/1) שהוגש כחלק מהסדר הטיעון.
ראיות המאשימה לעונש 3.1 הוגש גיליון הרשעות קודמות (תע/2) שממנו עולה שלנאשם שתי הרשעות קודמות: האחת משנת 2018 שאז הורשע בבצוע עבירות של גניבה, הסגת גבול, איומים, תקיפה ושימוש בסמים ונדון לריצוי עונש מאסר של 45 יום יחד עם עונשים נלווים.
לצורך קביעת המיתחם נזקפו לזכותו של הנאשם הודאתו בעובדות כתב האישום המתוקן, החסכון בעדות המתלוננת, הליך שקומי, העידר הרשעות קודמות ונסיבות חיים לא פשוטות מיתחם העונש נקבע: 7- בין 7 ל-11 שנות מאסר והעונש עצמו הועמד על 7 שנים.
בתגובה שאל המערער את הקטין האם תסכים המתלוננת לקיים גם עמו יחסי מין ובהמשך אף הבטיח לקטין סכום שלך כ-400 שקלים בתמורה לכך שיביא אליו את המתלוננת.
...
כאשר אני שמה לנגד עיני את טיב המעשים על רק נסיבות ביצועם וכן את מדיניות הענישה הגלומה בפסיקה הרלוונטית, מסקנתי היא שיש לקבוע את מתחם העונש ההולם בין 6 ל-9 שנות מאסר בפועל.
במכלול השיקולים, אפוא, נכון למקם את הנאשם בשליש התחתון של מתחם הענישה סופו של דבר, אני מציעה לחברי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 1.
מעין בן ארי, שופטת אנו גוזרים, אפוא, על הנאשם את העונשים בהתאם למפורט בחוות דעתה של השופטת רביד.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בנוסף הודה הנאשם 1 בעובדות שני כתבי אישום מתוקנים (ת"פ 38750-11-22, ת"פ 58872-11-22, להלן: תיק הצירוף הראשון והשני בהתאמה) והורשע בעבירות כדלקמן: איומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין, הסגת גבול פלילית, עבירה לפי סעיף 447(א) לחוק העונשין; גניבה, עבירה לפי סעיף 384 לחוק העונשין והחזקת מכשירי פריצה, עבירה לפי סעיף 409 לחוק העונשין.
בתוך כך עמד על הנסיבות שאינן קשורות בבצוע העבירות ומצדיקות לטעמו היתחשבות, ובכלל זה, גילו של הנאשם, ילדותו העשוקה, ההודאה ונטילת האחריות, החסכון בזמן שפוטי, המוטיבציה שמביע להישתלב בהליכים טפוליים והתקופה הארוכה בה שוהה במעצר שתנאיה קשים מתקופת המאסר.
תוצאה לנוכח האמור ובאיזון בין הנסיבות לזכותם של הנאשמים לבין הנסיבות העומדות לחובתם אני גוזרת עליהם את העונשים הבאים: נאשם 1 בגין התיק העקרי אני גוזרת על הנאשם 36 חודשי מאסר בפועל.
קנס בסכום של 900 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
...
בהקשר זה, מקובלת עליי טענת ההגנה לפיה מאסר ארוך שיוטל על הנאשם 2 ישפיע על בת הזוג והקטינות, באופן קשה ומעבר להשפעה האינהרנטית שישנה לעונשי מאסר על משפחותיהם של עבריינים, ובמובן זה ישנה הבחנה בין הנאשמים.
אני מורה על הפעלת התחייבות בסך 1,000 ₪ שניתנה בת"פ 1660-11-20 בגזר דין מיום 26.10.2021.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 4 חודשים שהוטל בגזר הדין בת"פ 19926-07-19 מיום 22.10.2020 וזאת בחופף לעונש המאסר שהוטל בסעיף א' לעיל.
אני מורה על הפעלת התחייבות בסך 1,000 ₪ שניתנה בגזר דין בת"פ 19926-07-19 מיום 22.10.2020 ההתחייבות תשולם עד לא יאוחר מיום 1.2.2024.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו