מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הגשת עתירה ללא ניקיון כפיים

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עצם העובדה שהעותרת לא חשפה בפני בימ"ש זה את העובדה שבעת הגשת העתירה היתר הלילה לא היה בתוקף ואף ההיתר הזמני פג, בשל חריגה מתנאי הרישיון גם היא שלובה בחוסר ניקיון כפיים.
...
העותרת עושה דין לעצמה והיא נעדרת ניקיון כפיים וחסרת תום לב. העתירה הוגשה בשיהוי ניכר, ללא כל הסבר או סיבה מוצדקת לשיהוי, ועל כן דין העתירה להידחות על הסף.
משכך, הטענה בנוגע לאכיפה בררנית דינה להידחות.
        לסיכום: א)         לאור האמור לעיל, דין העתירה להידחות על הסף ולגופה.
  ב)         העותרת תשלם לעירייה - המשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף נטען בהקשר זה כי העותר לא הגיש עתירתו בניקיון כפיים, שכן הוא עצמו אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במיכרז – אם כי לא ברור אילו תנאים.
...
בחינה מחודשת של ההצעות לגופן - ככל שהמסקנה תישאר ששתי ההצעות אכן עומדות בכל תנאי הסף, על וועדת המכרזים לבחון בשנית את שתי ההצעות – תחת תנאים שווים.
העותר ביקש כי בית המשפט יורה על הצעתו כהצעה הזוכה, אך לא מצאתי להיעתר לסעד זה, לאור מכלול הטענות מעלה, ועמדתי היא כי על ועדת המכרזים לבחון את הסוגיות ולקבל החלטה בהתאם למיטב שיקול דעתה.
תוצאה – אשר על כן אני מורה על קבלת העתירה במובן שהדיון חוזר לוועדת המכרזים בכפוף לאמור מעלה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

נטען שאל לבית המשפט לתת את ידו לפעילות מסוג זה. נטען עוד שהעתירה הוגשה בהיעדר ניקיון כפיים: העותרת לא הציגה את מלוא הפרטים הרלוואנטיים ולא התייחסה למכתבים שנשלחו אליה לפני מתן ההחלטה במסגרתם התבקשה להגיב לבקשת המשיב 2 לקבל זכות השכירות בדירה.
...
מחומר הראיות עולה, שהיא אכן ידעה אודות ההליך ובחרה במודע לא להשתתף בו. התוצאה היא שלא נפל כל פגם בהחלטה, כאשר בעת קבלתה, רוב הילדים נמצאו בחזקת האב ולא בחזקת האם.
מכל האמור, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו