מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגשת ערעור על שחרור בתנאים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבה הגישה ערעור על קולת העונש לבית המשפט המחוזי, אשר קבע כי העונש שנגזר חורג לקולא מרמת הענישה הנוהגת במקרים דומים, וזאת בשים לב לעובדה כי בהרשעתו הקודמת נגזר על המשיב בגין אותו מעשה עונש מאסר של 14 חודשים, וחרף זאת המשיב חזר לסורו, וביצע אותן עבירות וכן עבירות נוספות.
לאור הודאתו של המערער, גילו הצעיר, נסיבותיו האישיות והעובדה שהיה נתון בתנאים מגבילים במשך מספר חודשים החליט בית משפט קמא להטיל על המערער עונש מאסר בפועל ברף התחתון של מיתחם הענישה ההולם, והעמידו על 9 חודשי מאסר בפועל ומאסר על תנאי.
מאסר על תנאי בן 45 יום למשך 3 שנים מיום שיחרורו, והתנאי הוא כי בתקופת התנאי הנאשם לא יעבור עבירה על חוק הכניסה לישראל, ויורשע בגינה.
...
לאחר ששקלתי את השיקולים המפורטים לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשע הנאשם, נע בין 8 ובין 24 חודשי מאסר בפועל בצירוף ענישה נלווית.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 10 חודשים מיום מעצרו בתאריך 07.02.23.
אני מורה על הפעל מאסר על תנאי בן חודשיים שהוטל על הנאשם בת.פ. 19536-12-21 במצטבר לעונש שהוטל בגין תיק זה, כך שסך הכל על הנאשם לרצות עונש של 12 חודשי מאסר מיום מעצרו בתאריך 7.2.23.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבה הגישה ערעור על קולת העונש לבית המשפט המחוזי, אשר קבע כי העונש שנגזר חורג לקולא מרמת הענישה הנוהגת במקרים דומים, וזאת בשים לב לעובדה כי בהרשעתו הקודמת נגזר על המשיב בגין אותו מעשה עונש מאסר של 14 חודשים, וחרף זאת המשיב חזר לסורו, וביצע אותן עבירות וכן עבירות נוספות.
הנאשם הצהיר כי אין ברשותו רישיון נהיגה ועל כן הוא פטור מהגשת תצהיר בעיניין זה. אני פוסלת את הנאשם מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה למשך 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים מיום שיחרורו, והתנאי הוא כי בתקופת התנאי הנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה או נהיגה בפסילה, ויורשע בגינה.
...
לאחר ששקלתי את השיקולים המפורטים לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשע הנאשם, נע בין 8 ובין 24 חודשי מאסר בפועל, בצירוף פסילה בפועל ועל תנאי וענישה נלווית.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 12 חודשים מיום מעצרו בתאריך 24.2.23.
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהוטל על הנאשם בת.פ. 3697-03-22 במצטבר לעונש שהוטל בגין תיק זה, כך שסך הכל על הנאשם לרצות עונש של 18 חודשי מאסר מיום מעצרו בתאריך 24.2.23.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת, לאחר שביום 07.02.22 התקבלה החלטת בית הדין לבקורת משמורת על שיחרורה בתנאים שנקבעו בהחלטתי בסעד הזמני, אך זו עוכבה ביום 09.02.22 בהחלטה חדשה של בית הדין לבקורת משום ששני הצדדים לא הביאו את מלוא התמונה בפניו ונקבע דיון נוסף בעיניין.
ב"כ המערערים הציגה מסמכים לתמיכה בטענתם כי לאחרונה הגישו בקשה להמרת דתו אך ההליך צפוי להתמשך זמן רב. ב"כ המשיבה הבהירה כי תנאי להגשת בקשה למתן מעמד כנשואים היא כי בני הזוג אכן נשואים במועד הגשת הבקשה, ואילו המערערים פעלו לתיקון המעמד של המערער רק לאחר הגשתה, ובתוך כך גם להמרת דתו.
...
אף שאין בה כשלעצמה כדי לשנות את תוצאת פסק הדין הדוחה את הערעור, אין לאפשר אותה.
סוף דבר לאור האמור לעיל, הערעור נדחה.
עם זאת, לאור התנהלות הרשות כמתואר לעיל, אני קובעת כי המערערת תצא את הארץ לא יאוחר מיום 30.4.24.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המערער הגיש ערעור על הצוו לועדת הערעורים בבית המשפט הצבאי (להלן: ועדת הערעורים), ובד בבד הגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו ההגבלה עד להחלטה בעירעור.
להשלמת התמונה העובדתית יצויין כי לאחר הגשת העירעור, ביום 10.12.2023, עוכב המשיב לחקירה בחשד להפרת הוראה חוקית, לאחר שנטען כלפיו כי הפר את החלטת ועדת הערעורים לפיה עליו להשאר בתנאי "מעצר ישוב" בישוב עטרת, עת שהה בצפון הבקעה.
ביום 11.12.2023 הובא המשיב לפני שופט בבית משפט השלום בירושלים להארכת מעצרו, והוחלט על שיחרורו בתנאים.
...
לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בכל החומר שהונח לפניי, לרבות החומר החסוי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל.
מכל הטעמים שהובאו לעיל, אני סבורה שלא היה מקום להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי ולשנות את הצו.
אשר על כן, הערעור מתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם עוה"ד שי גבאי היתייחס לנסיבותיו האישיות של הנאשם, לאמור בתסקירי שירות המבחן ולכך שהנאשם שהה במעצר, לראשונה בחייו, במשך 3 חודשים עד ששוחרר לתנאים מגבילים והשתלב בטיפול ב"בית נועם" באוקטובר 2021, שם עבר טפול במשך חצי שנה, ולאחר מכן הישתלב בקבוצות נוספות לטפול ייעודי באלימות במשפחה אותן סיים באפריל 2023, והמשיך בקשר עם שירות המבחן.
בעירעור על קולת העונש שהגישה המאשימה נקבע מיתחם שנע בין 18 ל-36 חודשים, ומבלי למצות את הדין נגזרו על הנאשם 18 חודשי מאסר, הופעל מאסר מותנה למשך 6 חודשים, ובסה"כ נגזרו עליו 22 חודשים.
...
בסופו של דבר טענה המאשימה כי המלצת שירות המבחן מרחיקת לכת, וחרף ההליך הטיפולי הארוך שעבר לא חל שינוי של ממש בסיכון במצבו של הנאשם.
בשים לב לחומרת העבירות שביצע הנאשם כלפי המתלוננת בנסיבותיהן, תוך שנתתי דעתי לאלמנטים של שליטה, ביזוי ואיומים שהפגין כלפיה שחומרתם הכוללת של המעשים בינונית, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם למסכת העבירות שביצע הנאשם נע בין 12 עד 24 חודשי מאסר בפועל.
לסיכום, מעשי האלימות שביצע הנאשם כלפי המתלוננת היו חמורים, והם כללו אלמנטים של ביזוי ושליטה.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשם את העונשים שלהלן: מאסר למשך 9 חודשים שירוצה בעבודות שירות, החל מיום 24.3.20204 (או במועד אחר שיקבע הממונה על עבודות השירות).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו