מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגשת בקשה לערער או רשות ערעור

בהליך ער"א (ער"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בהתאם לתקנה 45(ב) לתקנות בית משפט לעינייני מישפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 (להלן: תקנות בית משפט לעינייני מישפחה), המועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי היה יום 14.10.2021, אולם הבקשה הוגשה כחודש לאחר חלוף מועד זה. בבקשתה טענה המערערת כי האיחור נבע מכך שבא-כוחה הקודם טעה לסבור כי על בקשת רשות העירעור חל ההסדר הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי), שלפיו ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך שישים ימים מיום המצאת פסק הדין.
...
דין הערעור להידחות.
הערעור נדחה אפוא.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעניינו רלוואנטית תקנה 180(ג)(1) הקובעת כי: תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על הליך לרבות ערעור, שניפתח ביום התחילה או לאחריו, ולעניין ערעור – אם ההחלטה שעליה מבקשים לערער ניתנה לפני יום התחילה והמועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור או ערעור לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הוא ביום התחילה או לאחריו, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור או ערעור לפי המועד הקבוע בתקנות אלה; ואולם ההוראות האלה יחולו מיום התחילה: (1)על הליכים שניפתחו ערב יום התחילה – חלק א', ובחלק ב' – תקנות 30, 31 ו-33 בפרק ג', פרקים ה' עד ז', תקנות 50 עד 55 בפרק ח', י"א, י"ב, ט"ז, י"ח, י"ט, כ' וכל תקנה אחרת שבית המשפט הורה לבעלי הדין לקיימה.
...
יישום האמור לעיל בענייננו מוביל לכדי מסקנה כי דין בקשת המבקש להידחות.
ביום 4.5.2023 נתנה החלטתי במסגרתה הוריתי על דחיית בקשה מס' 65 של המבקש.
סוף דבר בשים לב לעובדה כי מחיקה על הסף היא אמצעי קיצוני, וברגיל אין מקום להכריע בגורל תביעה בעודה באיבה, הרי שלאור תפיסה זו "...המגמה היא שלא להתערב בהחלטות הערכאה הדיונית הדוחות בקשות לסילוק תביעות על הסף (רע"א 5630/17 נוואמה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 11 (27.3.2018); רע"א 5337/17 כץ נ' כץ, [פורסם בנבו] פסקה 13 (31.7.2017); רע"א 5371/11 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' רד רוק הולדינגס לימיטד, [פורסם בנבו] פסקה 3 (3.8.2011); חמי בן-נון וטל חבקין 'הערעור האזרחי' (מהדורה שלישית) 208 (2012))" (ר' גם ע"א 6953/16 אבו חסן נ' מדינת ישראל – פקיד ההסדר (פורסם בנבו, 10.5.18)).

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ראשית, המבקשת הייתה מיוצגת הן בהליך בבית הדין האיזורי והן בהליך שנוהל בפני הרשמת על ידי אותה עורכת דין, ולא ניתן הסבר מדוע באת כוחה לא הגישה בקשת רשות ערעור או את בקשת הארכה בתוך המועד.
...
שכן, הנתבעת 1, חברת קניזו שיפוץ לכל 2014 בע"מ, הינה "אישיות משפטית נפרדת" וכי "אין בתביעה... מקרה חריג" לעקרון זה. המבקשת אף חזרה על טענותיה אלה במסגרת בקשה עצמאית שהגישה "לדחיית התביעה על הסף" כנגדה, בה ציינה כי טענות המשיב אינן מקימות עילה להרמת מסך בין חברת קניזו ובינה ועל כן דין התביעה נגדה להידחות.
למרות האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת הרשמת.
זאת, כיוון שבחינת סיכויי הערעור, שכאמור לעיל הינם "שיקול חשוב ומהותי" (עניין יוסף עאמר, שם) מביאה למסקנה כי סיכויי הערעור על החלטת הרשמת נמוכים.
סוף דבר – הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת הרשמת נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על החלטה זו ופסק דינה של כב' השופטת מור-אל לא הוגשו בקשת רשות ערעור או ערעור.
...
מכל הטעמים האלה יש לדחות את הבקשה.
סוף דבר הערעור מתקבל.

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בהכללה ניתן לומר כי בקשה להארכת מועד תבחן בשיקלול שבין שלושה פרמטרים: הסיבות בעטיין איחר המבקש להגיש את העירעור או את בקשת הרשות לערער, משך תקופת הארכה המבוקשת והאם עלול להגרם עוות הדין אם הבקשה תדחה.
...
לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ועיינתי עיין היטב באסמכתאות המצורפות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות; בבחינת הסיבות אשר בעטיין איחרה המבקשת להגיש את הבקשה: טוענת המבקשת כי לדאבונה ישנם מקרים בהם לא מגיעים לידיה הדו"חות וכן מקרים בהם פניותיה למשטרה אינן נענות או אינן מתקבלות כך שבקשות ההסבה לא מתבצעות.
לפיכך אני קובעת כי המבקשת לא עמדה בנטל ההוכחה כי הפגם בחזקת המסירה נבע מסיבות שאינן תלויות בה. כעת נדרשת הכרעה בשאלה באם עלול להגרם עיוות דין והתשובה לכך שלילית.
אשר על כן הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו