מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הגשת בקשה לעיקול וצו להישפט

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2022 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש הבין כי בקשתו להשפט לא נקלטה כשהוצא נגדו צו עיקול.
כלומר, גם לאחר קבלת צו העיקול המתין המבקש למעלה משנתיים ימים בטרם הגיש בקשה זו. בית המשפט מחויב ליתן ביטוי לעיקרון סופיות הדיון ולא להשתמש בסמכותו להאריך מועדים כדבר בשגרה.
...
לאור האמור, לא שוכנעתי כי אכן נשלחה בקשה להישפט במועד, לא שוכנעתי כי יגרם למבקש עיוות דין במידה ולא ינתן לו יומו, ולאור השיהוי הניכר - מצאתי כי בנסיבות העניין גובר האינטרס הציבורי המחייב את סופיות הדיון על פני נסיבותיו האישיות של המבקש, ולא מצאתי הצדקה להיעתר לבקשה.
הבקשה נדחית.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגשה תגובת המשיבה ביום 7.2.16, בית המשפט קמא עיכב את הליכי הגבייה אשר ננקטו נגד המערער עד למתן החלטה בבקשה, אולם הסתבר בדיעבד כי צו העיקול מומש עוד ביום 3.2.16, וזאת לאחר שבית המשפט לא הכריע בבקשת המערער לעיכוב ביצוע העיקולים טרם הגשת תגובת המשיבה.
אולם, רק לאחר נקיטת הליכי גבייה ועיקול שהוטל על חשבון הבנק שלו בשנת 2015, החליט לפעול והגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להשפט.
...
על כל פנים אני סבורה, כי יש לבחון כל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו ועל פי משקל ומהימנות הראיות שהובאו בקשר לעריכת אותן רשומות.
בענייננו, אני סבורה שיש להכיר בפלטי המחשב כאמור כרשומה מוסדית.
לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני דוחה את הערעור.

בהליך בקשות עירייה אחרות (בע"א) שהוגש בשנת 2014 בעניינים מקומיים חדרה נפסק כדקלמן:

לטענת המשיבה היא שלחה למבקש הודעת תשלום הקנס בגין הדו"חות בדואר רשום במועד הקבוע בחוק כעולה מ"רשימת דברי דואר רשומים שנמסרו למשלוח" (נספח ב' לתגובה) ולכן יש לראות את המבקש כאילו הורשע ונגזר עליו הקנס, מאחר וחלפו המועדים הקצובים בחוק להגשת בקשה להשפט והמבקש לא העלה כל טעם לאיחור בהגשת בקשתו.
המשיבה אף צירפה לתגובתה צו עיקול ברשום מיום 31.8.05, אשר נימסר לאשת המבקש (נספח ג' לתגובה) ועל כן טענה כי הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר.
...
כן טוענת המשיבה כי אין בנסיבות המקרה משום נסיבות חריגות המצדיקות קיום דיון במעמד הצדדים ויש לדחות את הבקשה.
דיון לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה סבורה אני כי דין הבקשה להתקבל אף ככל שהיא נוגעת לארבעת הדו"חות הנותרים ואנמק.
משכך, אני סבורה כי אין די באותם תדפיסים כדי להוכיח שדברי הדואר אכן נשלחו למבקש בדואר רשום תוך שנה ממועד ביצוע העבירה.
סוף דבר לאור שפורט לעיל, אני סבורה כי המשיבה לא עמדה בנטל הראיה המוטל עליה ולכן קובעת כי הדו"חות מושא הבקשה התיישנו.

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

רק במסגרת התגובה צירף המבקש הודעה על קבלת צו עיקול/ מימוש מיום 3.4.22, ונטען כי הדו"ח שולם בשל מימוש בבנק; וגם אם נניח כי המבקש לא קיבל את ההודעת תשלום קנס במועד, הרי שהחל ממועד המימוש והתשלום (ועל פי המשיבה הדוח שולם ביום 31.1.21) התבססה העילה להגשת הבקשה להארכת מועד להשפט; והמבקש לא פירט ולא הסביר את השהוי הנוסף בהגשת הבקשה ממועד התשלום ועד להגשת הבקשה.
...
בנסיבות המתוארות בבקשה, אני סבורה כי המבקש לא עמד בנטל הנדרש לסתור את חזקת המסירה.
לפיכך, הבקשה נדחית, בלא צורך בדיון במעמד הצדדים (רע"פ 9142/01 סוריאה אטילה נ' מדינת ישראל).

בהליך הארכת מועד להישפט (המ"ש) שהוגש בשנת 2023 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

רק במסגרת התגובה צירף המבקש הודעה על קבלת צו עיקול/ מימוש מיום 3.4.22, ונטען כי הדו"ח שולם בשל מימוש בבנק; וגם אם נניח כי המבקש לא קיבל את ההודעת תשלום קנס במועד, הרי שהחל ממועד המימוש והתשלום (ועל פי המשיבה הדוח שולם ביום 31.1.21) התבססה העילה להגשת הבקשה להארכת מועד להשפט; והמבקש לא פירט ולא הסביר את השהוי הנוסף בהגשת הבקשה ממועד התשלום ועד להגשת הבקשה.
...
בנסיבות המתוארות בבקשה, אני סבורה כי המבקש לא עמד בנטל הנדרש לסתור את חזקת המסירה.
לפיכך, הבקשה נדחית, בלא צורך בדיון במעמד הצדדים (רע"פ 9142/01 סוריאה אטילה נ' מדינת ישראל).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו