מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגנה על הציבור מפני עבירות סמים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים לעונש באת כוח התביעה טענה, שכתוצאה מבצוע העבירה בה הורשע הנאשם נפגעו הערכים החברתיים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, ולצד זאת, הגנה על הציבור מפני עבירות סמים שהן מחוללות פשיעה על כל גוניה.
...
עם זאת, בסופו של דבר מדובר אך בהרשעה אחת קודמת.
גם נמסר כי הנאשם היה בחובות, ויש בכך כדי לחזק את המסקנה, כי אין מקור חוקי לכסף.
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: יוארך המאסר על תנאי מת"פ (רמ') 28211-15-15 לתקופה של 6 חודשים, למשך שנתיים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

עוד הדגישה המאשימה את ערך ההגנה על הציבור מפני עבירות משתמשי הסמים, הנוהגים לעיתים מנהג עברייני על מנת להשיג אמצעיים כספיים להשגת הסם הנחוץ להם.
...
לאור המפורט לעיל אני קובע כי מתחם העונש ההולם במקרה דנא נע בין מאסר מותנה בצירוף קנס, ועד שנת מאסר בפועל.
לאור האמור, החלטתי כי יוטל על הנאשם עונש בתחתית מתחם הענישה, ולפיכך מצאתי להשית את העונשים הבאים: מאסר למשך 6 חודשים, אולם הנאשם לא יישא בעונש זה אלא אם יעבור עבירת סמים מסוג פשע בתוך 3 שנים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים התביעה הגישה טיעוניה בכתב (ת/4) והשלימה אותן על פה. התביעה טענה, כי מעשיו של הנאשם 1 פגעו בערכים המוגנים של שמירה על בריאות הציבור, שלומו וביטחונו וכן הגנה על הציבור מפני הנזקים החברתיים הנגרמים מעבירות סמים.
...
עוד ראו, דברי בית המשפט העליון במסגרת ע"פ 1345/08 איסטחרוב נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים): אין מנוס מהכבדת היד על המחזיקים סמים שלא לצריכה עצמית, שכל בר דעת מבין כי נועדו לצריכת הזולת, קרי, להוספת שמן על מדורת הסמים אשר להבותיה אופפות רבים וטובים, או רבים שהיו טובים.
סוף דבר, דן בית המשפט את הנאשמים לעונשים כדלקמן: נאשם 1 – 16 חודשים מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס; 12 חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג פשע בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973, או עבירה מסוג פשע בניגוד לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע"ג – 2013; 45 ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו של הנאשם ממאסר, והתנאי – שהנאשם לא יעבור עבירה מסוג עוון בניגוד לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג – 1973, או עבירה מסוג עוון בניגוד לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע"ג – 2013; קנס בסך 15,000 ₪ או 120 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר לערכים החברתיים, שנפגעו כתולדה ממעשי הנאשם, ציינה ב"כ המאשימה את ההגנה על בריאות הציבור ואת ההגנה על הציבור מפני ביצוע העבירות המצטרפות לגידול סמים, לרבות הסחר בהם על כל הנילווה לכך.
...
המסקנה המתבקשת ממכלול הנסיבות והשיקולים שפורטו לעיל מלמד כי במקרה זה נסיבות הקולה עולות במשקלן על נסיבות החומרה.
אני קובע אפוא את עונשו של הנאשם, ברכיב המאסר בפועל, לתקופה של 14 חודשים.
סוף דבר: אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) 14 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שירות בתי הסוהר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מדובר בעבירות שיש בהן כדי לפגוע בערכים החברתיים המוגנים של שמירה על בריאותו ושלומו הפיזי והנפשי של הציבור מפני נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בסמים והשפעתם הממכרת וההרסנית, כמו גם ההגנה על הציבור מפני נזקים עקיפים הנגרמים כתוצאה מעבריינות הנלווית לשימוש בסמים.
...
לפיכך, אני קובעת כי הנאשם ביצע עבירות של גידול סמים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית וסחר בסמים, אולם ההליך יסתיים ללא הרשעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו