מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הגנה מן הצדק סעיף 149(10)

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה: האמנם כתב האישום הוגש בנגוד לדוקטרינת "הגנה מן הצדק" ? סעיף 149 (10) לחסד"פ קובע כי: "לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן:
...
על רקע האמור, אדון בטענת הנאשם 3 להחלת הגנה מן הצדק על עניינו.
לסיכום: המקרה שלפני אינו נמנה על סוג המקרים בהם יש להורות על ביטול כתב האישום ואף ראוי לתת את הדעת על כך, שגם אם ביהמ"ש יעשה שימוש בדוקטרינה הזו, הוא יוודא שישומה לא יביא לתוצאה שבה "החוטא יצא נשכר". לאור האמור לעיל אני דוחה את הטענה של "הגנה מן הצדק". אני קובע את התיק לדיון ליום 22.5.22 שעה 9:30.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף, העותרים טוענים כי יש להורות על ביטול הקנסות המנהליים מכוח דוקטרינת ההגנה מן הצדק (סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982).
...
לאחר שעיינתי בעתירה ובנספחיה, כמו גם בתגובת המדינה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף.
דין העתירה להידחות אף מן הטעם שהיא מאגדת בתוכה עניינים שונים.
העתירה נדחית אפוא על הסף.

בהליך תיק תחבורה (תת"ח) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר שגובשה בפסיקה דוקטרינת ההגנה מן הצדק, היתקבל בכנסת ביום 15.5.2007 תיקון מס' 51 לחוק (ס"ח תשס"ז מס' 2095), במסגרתו עוגנה הדוקטרינה בחקיקה, כטענה מקדמית בהליך הפלילי, עם הוספת  סעיף 149(10) לחוק, לפיו רשאי הנאשם לטעון לאחר תחילת המשפט טענה מקדמית כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, כאשר לפי סעיף 150 לחוק תוצאות קבלת הטענה הנה תיקון כתב האישום או ביטולו.
...
מקובלת עלי טענת המאשימה כי העומס הרב המוטל על גופי החקירה אצלה, בצירוף סגרי הקורונה, הביאו להתמשכות הליכי החקירה.
נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הטענה כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
סוף דבר משנדחו טענותיהם המקדמיות של הנאשמים, בהתאם נדחית גם בקשתם לביטול האישום.

בהליך תיק תחבורה (תת"ח) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר שגובשה בפסיקה דוקטרינת ההגנה מן הצדק, היתקבל בכנסת ביום 15.5.2007 תיקון מס' 51 לחוק (ס"ח תשס"ז מס' 2095), במסגרתו עוגנה הדוקטרינה בחקיקה, כטענה מקדמית בהליך הפלילי, עם הוספת  סעיף 149(10) לחוק, לפיו רשאי הנאשם לטעון לאחר תחילת המשפט טענה מקדמית כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, כאשר לפי סעיף 150 לחוק תוצאות קבלת הטענה הנה תיקון כתב האישום או ביטולו.
...
מקובלת עלי טענת המאשימה כי העומס הרב המוטל על גופי החקירה אצלה, בצירוף סגרי הקורונה, הביאו להתמשכות הליכי החקירה.
נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הטענה כי הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית.
סוף דבר משנדחו טענותיהם המקדמיות של הנאשמים, בהתאם נדחית גם בקשתם לביטול האישום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בהמשך עוגנה דוקטרינת ההגנה מן הצדק בסעיף 149(10) בחוק סדר הדין הפלילי, תשמ"ב- 1982, אשר הכיר בטענה מקדמית במסגרתה "הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית". הפסיקה עידנה את המבחן שנקבע בעיניין יפת, וכיום אין עוד צורך כי המצפון יזדעזע, ודי בכך, לענייננו, שבית המשפט יקבע כי קיום ההליך פוגע באופן ממשי בתחושות הצדק וההגינות (ר' ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ, פ"ד נט (6) 776 (להלן: "ענין בורוביץ'").
...
תוכן עניינים פתח דבר 3 כתב האישום 4 מעמד חוזר מנהל רפואה 10 אישום ראשון 18 אישום שני 43 אישום שלישי 68 אישום רביעי 82 אישום חמישי 91 האם בפעולותיו נתן הנאשם טיפול רפואי? 96 האם התרשל הנאשם במעשיו? 103 הפרת הצווים 125 שיבוש מהלכי המשפט 139 טענות ההגנה כנגד התנהלות המשטרה, משרד הבריאות והמאשימה 141 סוגיית לידות הבית 175 סוף דבר 182 פתח דבר עניינו של כתב אישום זה ברופא נשים, מומחה במיילדות וגניקולוגיה, אשר פתח מתחם ללידות בית בשטח ביתו.
כאמור, מסקנה זו מתיישבת גם עם עמדת משרד הבריאות, לפיה מוטב כי נשים שהריונן בסיכון ילדו בבית חולים ולא במקום אחר.
סוף דבר התיק הנדון עוסק במקרה ייחודי, במסגרתו ביצע הנאשם, רופא ומיילד, עבירות אגב מתן טיפול רפואי שבבסיסו לידות שבוצעו במתחם פרטי, לידות המוגדרות כ"לידות בית", בהן ילדו נשים שהלידה בעניינן הוגדרה בסיכון.
נוכח מכלול הנסיבות והעובדות שהוכחו, אין מנוס אלא להרשיע את הנאשם בעבירות אשר הוכחו, כפי שפורט במסגרת הכרעת הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו