מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגבלת מספר שאלות ההבהרה למומחה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

13) לאחר עיון בחומר הרפואי שהונח לפניו ולאחר בדיקת התובע, מצא המומחה, כי לתובע קיימת הגבלה קלה בטווחי התנועה בעמוד השידרה המותני.
17) התובע, באמצעות באת-כוחו, הפנה למומחה מספר שאלות הבהרה.
...
סבורני כי נפלה טעות תמימה בפרשנות של התובע לתקנה.
30) לאחר שנתתי את דעתי לטיעוני הצדדים בנדון, סבורני כי יש מקום לפסוק לתובע פיצוי גלובאלי בסך 20,000 ₪, כאשר סכום זה כולל את הזכויות הסוציאליות.
38) גם כאן, לאחר שנתתי את דעתי לטענות הצדדים, סבורני כי תביעת התובע לוקה בקשיים במיוחד בחלק שמתייחס לנזק המיוחד, שטעון הוכחה באמצעות ראיות ממשיות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת שלחה למומחה מספר שאלות הבהרה.
התובע אינו רוצה לעבור את הניתוח מאחר שלדבריו התייעץ עם מספר מומחים נוספים אשר סיברו את אוזניו כי הניתוח לא בהכרח ישפר את מצבו, ובכל מקרה לאחר ניתוח כזה הוא צפוי להליך שקום ארוך, לטיפולים רבים ולכאבים אשר יגבילו את תיפקודו תקופה ארוכה.
...
לכן לעתיד, בהתחשב בגילו הצעיר של התובע (28); בכך כי יתכן שיעבור ניתוח בגינו ישהה תקופה של שנה ושלושה חודשים לפחות באי-כושר מלא ובנכות זמנית; כשגם לאחר הניתוח הוא יוותר עם נכות בשיעור של 10% ביד דומיננטית – לאור כל אלה אני סבורה כי לנכות תהיה משמעות תפקודית בביצוע פעולות יומיומיות של תחזוקה וניקיון הבית (בניגוד לפגיעה בכושר ההשתכרות שהיא נמוכה יותר).
התביעה בראש נזק זה, נדחית.
סיכום הפיצויים הוא כדלקמן: א. הפסדי השתכרות לעבר -- הפסד כושר השתכרות 420,000 ₪ פנסיה 52,500 ₪ עזרת הזולת (עבר ועתיד) 45,000 ₪ הוצאות רפואיות ונסיעות (עבר ועתיד) 4,000 ₪ נזק לא ממוני 20,000 ₪ סה"כ ביניים 541,500 ₪ בצרוף שכ"ט עו"ד (13% ומע"מ) 82,400 ₪ סה"כ 624,000 (במעוגל) הנתבעת תשלם לתובע סכום של 624,000 ₪ בצירוף הוצאות משפט, כשהם צמודים ונושאי ריבית מיום ההוצאה ועד למועד פסק הדין.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע ביקש להציג מספר שאלות הבהרה למומחה (ר' החלטות מיום 10.1.22 ומיום 15.2.22).
האם תסכים שבבדיקת ד"ר גופמן רופא אורטופד מיום 16.1.20 אובחן כי לתובע "צליעה בהליכה, רגישות במישוש שרירים פראורטברליים", הגבלה בתנועות גב מותני, רגישות במישוש מעל חוליות, סימני גירוי שורש דו צדדי, SLR 60 מעלות, LASSEG = דו צדדי יותר מימין" לאורם הופנה הנפגע למרפאת כאב לצורך קבלת זריקת בלוק בהרדמה אזורית? ת: בהחלט שמה שכתבתם הוא נכון.
...
עוד נטען כי המומחה התעלם מהתיעוד הרפואי בדבר תקופת אי הכושר וגם לא נימק את החלטתו בנושא זה. הנתבע מבקש לדחות את התביעה, על יסוד חוות דעתו של המומחה, והוסיף כי אין בסיכומי התובע טענה לפסילת חוות דעת זו. לאחר ששבתי וקראתי את חוות דעתו של ד"ר ששון ז"ל, המומחה היועץ הרפואי מטעם בית הדין, הגעתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה בהתייחס לתקופת אי כושר בת 17 ימים כתוצאה מאירוע הנפילה, אך יש לדחות את התביעה בכל הנוגע לתלונות התובע בנושא כאבי גב מותני והקרנות לגפיים.
על כן יש לדחות את התביעה, בכל הנוגע לתלונות התובע הנובעות מהמחלה הדיסקופטית.
למרות האמור לעיל, אין משמעות הדבר כי דין התביעה להידחות כליל, שכן גם המומחה היה ער לכך שהתובע אכן נפגע ביום 23.12.19, כי נפל וכי סבל מחבלה יבשה.
סוף דבר – התביעה מתקבלת באופן חלקי, כמפורט בסעיף 6 לפסק הדין.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

להלן תפורטנה כסדרן השאלות שנשאל המומחה בסבב הראשון של שאלות ההבהרה והתשובות שהשיב: שאלה (1): "בסעיף 3 ב' לעובדות המוסכמות שצויינו בהחלטת המינוי מיום 10.12.19 צויין כי "התובע עבד בממוצע 5-6 שעות ביום באמצעות כלים רוטטים...". בסעיפים 4 ב' ו- 4 ג' לחוות דעת המומחה, צויין "הפעלת כלים רוטטים שונים 4-5 שעות במצטבר ליום". אנא השב האם יש בטעות זו (שעניינה הפחתת הקף מספר שעות העבודה הממוצעות במהלכן הפעיל התובע כלים רוטטים ביום עבודה) כדי לשנות את מסקנת חוות הדעת.
לאחר מועד זה העיד התובע כי אופי עבודתו השתנה לאור מגבלותיו והוא נימנע מהעבודה הפיזית המתוארת בעובדות המוסכמות [ר' עדות התובע בעמ' 4 ש' 33-25, עמ' 5 ש' 1-3, עמ' 7 ש' 33 ועמ' 8 ש' 1].
...
סבורים אנו כי חוות דעתו של המומחה מנומקת וברורה.
זאת מהטעם שהמומחה מציין באופן מפורש בחוות הדעת המשלימה הראשונה כי לתובע לא אובחן מרפק טניס בשמאל, אלא "ליקוי בעצב האולנארי בגובה מרפק שמאל (קרי צד מדיאלי/ פנימי), אבחנה שכלל אינה קשורה לליקוי במוצא הגידים המיישרים בצד לטראלי חיצוני של המרפק". אשר לטענת התובע לפיה קיים חוסר בהירות לכאורה בקביעת המומחה לפיה ככל שהיתה השפעה של תנאי העבודה הרי שמדובר בהשפעה חולפת שתמה, הרי שגם טענה זו דינה להידחות.
מהטעמים המפורטים ועל יסוד מסקנות המומחה –התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לאחר שהוגשה חוות הדעת, הנתבע ביקש להפנות למומחית מספר שאלות הבהרה.
דעתה של המומחית התבססה על התעוד הרפואי שהוזכר בהרחבה במסגרת חוות הדעת ואשר עליו עמדנו לעיל, לרבות תעוד אורתופדי מ- 11/2020 ו- 03/2021 וכן על ביקורים שונים בקהילה בהם יש תעוד לכך כי התובעת סבלה מכאבים עזים והגבלה בתנועות וקושי בעמידה והליכה.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינו בבקשה על נימוקיה ובשים לב לאמור בתגובת התובעת וכן חוות דעתה של המומחית שמונתה ותשובותיה לשאלות ההבהרה, נחה דעתנו שאין כל הצדקה למינוי מומחה רפואי אחר.
לסיכום, מחוות דעתה ותשובותיה של המומחית, ניתן לראות כי התקופה שבמחלוקת שהינה מיום 5/1/2021 ועד ליום 24/5/2021 לא אושרה במלואה.
זאת ועוד, לא מצאנו כי קיים נימוק כלשהו המצדיק מינוי מומחה רפואי אחר ובוודאי שלא מצאנו בהיעדר בדיקה אורתופדית קלינית או בהיעדר תיעוד כי התובעת הגיעה לביקור כזה או אחר עם הליכון כדי להצדיק דחיית עמדתה של המומחית אשר באה לידי ביטוי בחוות הדעת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו