מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הבנק הפר חובת הגילוי לערב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אשר על כן על אף שעל פי חוק הערבות קיימת אפשרות לכך שאדם יחתום כערב לערבותו של אדם אחר, במקרה שלפניי לא מצאתי שקיומה של אפשרות מעין זו הובאה בפני מיכאל בעת כריתת הערבות .מטעם זה אני קובעת כי הבנק הפר את חובת הגילוי לערב ולכן לבנק אין עילת תביעה כנגד מיכאל בהתייחס לערבותה של החברה להתחייבויותיו של יעקב בחשבונו הפרטי.
...
בנסיבות אלו אני סבורה כי מיכאל לא הרים את הנטל המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף 23(א)(2) לחוק הערבות ועדותו של יעקב בעניין זה אין בה לסייע, שכן כבר קבעתי לעיל שיעקב לא שהה ביחד עם אביו בסניף הבנק בכל משך הזמן שנדרש לחתימה על כתב הערבות .
אשר על כן על אף שעל פי חוק הערבות קיימת אפשרות לכך שאדם יחתום כערב לערבותו של אדם אחר, במקרה שלפניי לא מצאתי שקיומה של אפשרות מעין זו הובאה בפני מיכאל בעת כריתת הערבות .מטעם זה אני קובעת כי הבנק הפר את חובת הגילוי לערב ולכן לבנק אין עילת תביעה כנגד מיכאל בהתייחס לערבותה של החברה להתחייבויותיו של יעקב בחשבונו הפרטי.
התוצאה היא שדוחה את התביעה כנגד מיכאל בגין יתרת החוב בחשבון הפרטי .
לסיכום , מחייבת את מיכאל קסטרו במלוא חוב התביעה לתשלום יתרת החוב בחשבון החברה בצירוף ריבית כמפורט בכתב התביעה בתיק 14708-08-13 בצירוף ריבית כמפורט בסעיף 18 לכתב התביעה ובצירוף הוצאות התובעת שהוציאה בפועל לאגרה למומחים ולעדים בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד מיום שהוצאו ועד התשלום בפועל ובצירוף שכ "ט עו"ד בסך של 74,040 ₪ בצירוף ריבית חוקית והפרשי הצמדה למדד החל מהיום ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפיכך לטעמי בנסיבות תיק זה לא הפר הבנק את חובת הגילוי לערב המוטלת עליו.
...
נראה לי כי צודק הבנק במקרה זה, שהרי חובת הגילוי היא לגלות פרטים המצויים בידיעתו של הבנק ולצורך כך מדובר בפרטים המצויים בידיעת פקידת הבנק המוסרת את הפרטים ככל שהיא יכולה לראותם.
סוף דבר אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבע בתשלום מלוא סכום התביעה לתובע.
הנתבע ישלם הוצאות התביעה בסך של 3,500 ₪ וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 6,500 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעירעור נטען כי בימ"ש קמא שגה בקביעתו כי הבנק הפר את חובת הגילוי לערב – המערער.
...
אכן, יכול ואם בית המשפט היה מגיע למסקנה כי כתב הערבות כלל אינו תקף, אזי היה בכך משום נימוק נוסף לדחיית התביעה כנגד המערער בתביעה בעניין חשבון הבן.
אשר על כן, דין הערעור שכנגד שהגיש הבנק להימחק.
המשיב ישלם למבקש הוצאות בקשה זו בסך 4,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

משכך, טוען הנתבע כי הבנק הפר את חובתו לגלות לערב את שיעור הריבית המותרת לגביה מערב יחיד, ומשכך פטור הנתבע מערבותו.
...
בענייננו, בחינת גרסת הנתבע, קרי טענות ההגנה בתצהיר יחד עם חקירתו הנגדית, מובילה למסקנה כי מדובר בגרסה המופרכת מעצמה.
כך למשל, ביחס לגובה חובו של בנו לבנק, מצבו הכלכלי של בנו, גובה ערבותו וכיוצ"ב. גם דינן של טענות הנתבע בתצהיר המשלים, להידחות.
נוכח כל האמור לעיל, בקשת הרשות להתגונן, נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כמעט מיותר לציין שערב לא ישמע בטענה שהבנק הפר את החובה לגלות לו את מצב החשבון של הלווה, כאשר הוכח כי הוא ידע מה יתרת החוב בחשבון (ע"א 102/83 ל.ג.ל כרמיאל בע"מ נ' בנק לאומי, פ"ד מא(1) 253, 258-259).
...
מכל הטעמים דלעיל, הטענה בענין אי-מתן הודעה על הפיגור בפרעון ההלוואות נדחית, כמו גם הטענה כי הבנק נמנע מלפעול נגד הלווים.
לסיכום האמור לעיל, אני דוחה את בקשת התובעים להצהיר כי שטר המשכון, או איזה מסעיפיו, בטל.
לאור האמור לעיל, גם בקשת התובעים לפצוי בגין עגמת הנפש שגרם להם הבנק נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו