מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הארכת מעצרו של נאשם בסיוע לרצח

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

באשר לעמדת המחוקק, לא ניתן להיתעלם מכך שבהכירו את המציאות האמורה, קבע בשנת 2011, בתיקון מס' 8 לחוק המעצרים, כי ניתן במסגרת בקשה אחת להאריך מעצרו של נאשם מעבר ל-90 ימים, לתקופה של עד 150 ימים.
כפי שהובהר לעיל, כתב האישום מייחס לו ביצוע עבירות של פעילות באירגון פשיעה, עבירות סמים, סיוע לרצח במסגרת ארגון פשיעה וריבוי עבירות אלימות, ואף ריבוי עבירות מס. מעצרו הוארך מעת לעת אך דיון לגופו בסוגית קיומן של ראיות לכאורה אמור להתקיים עד סוף החודש.
...
אמנם משיב 2 לא הסכים לכך, ואף על פי כן, על רקע ההסכם האמור עם נאשמים אחרים; וכיוון שהארכה של 60 יום אינה מונעת מהמדינה לבקש הארכה נוספת; ובהתייחס לקושי בכך שטרם ניתנה החלטה בדבר טיב הראיות לכאורה – החלטתי ליישם את אשר נקבע על נאשמים אחרים לגבי משיב 2.
המסקנה היא שיש להורות על הארכת מעצרו של משיב 2 ב-60 יום, מהמועד שצוין בבקשה.
סוף דבר, הנני מורה על הארכת מעצרם של המשיבים 1 ו-6 ב-72 ימים נוספים החל מיום 13.9.2016 או עד למתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בתפ"ח 24984-07-15.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בבקשה נטען כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת המיוחס להם וכי מעשיהם מקימים עילות מעצר לפי סעיפים 21(א)(1)(ג)(1) ו-21(א)(1)(ג)(4) לחוק, שכן מיוחסות להם עבירות רצח, סיוע לרצח וקשירת קשר לרצח.
כידוע, הארכת מעצרו של נאשם מעבר לתשעה חודשים, מכוח סעיף 62 לחוק, נעשית על יסוד איזון בין הפגיעה בחירות הנאשם, לוֹ עומדת חזקת החפות כל עוד לא הורשע, לבין האנטרס שעניינו שמירה על שלום הציבור ובטחונו ([בש"פ 7562/17]מדינת ישראל נ' חלבי (22.11.2017)).
לא למותר לציין כי הלכה היא ששחרור נאשם המואשם בבצוע רצח בכוונה תחילה ממעצר מאחורי סורג ובריח ייעשה אך במקרים חריגים ויוצאי דופן (בש"פ 1826/16 מדינת ישראל נ' פלוני (16.3.2016); בש"פ 5008/17 מדינת ישראל נ' אברג'יל (17.7.2017)).
...
טענות המשיבים לטענת בא-כוח משיב 1 יש לדחות את הבקשה וזאת בהתחשב בזכויותיו של נאשם הממתין זמן רב לתחילת משפטו.
כמו כן, לאור השאילתא שהגישה המבקשת באשר ליכולתו של בא-כוחם של משיבים 3-4 לייצגם, אין כל אפשרות שהוא יהיה מוכן לדיון בתיק לפני חודש יוני ועל כן התיק עתיד להתנהל עוד זמן רב. דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה על נספחיה ושמיעת טענות הצדדים בדיון שנערך לפנַי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
בנסיבות המקרה, לא שוכנעתי כי באיזון הכולל המטוטלת נעה אל עבר העדפת חירות המשיבים על פני האינטרס בביטחון הציבור ותקינות הליכי המשפט.
סוף דבר, הבקשה מתקבלת.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

כן יוער כי כבר ביום 1.11.2018 היתקיים הדיון בבקשה להארכת מעצרו של המשיב 2 העומד לדין עם המשיב לפי כתב האישום המקורי שהוגש נגדו – ושלו יוחסו עבירות של סיוע לניסיון רצח לפי סעיפים 305(1) ו-31 לחוק ונשיאת נשק לפי סעיף 144(ב) לחוק.
אכן, התמשכותם של משפטים בפרשות גדולות מציגה אתגר מתמשך לפיקוח על שלילת חירותם של נאשמים, אך דומה שמקרה זה נימנה עם אותם מקרים שבהם יש הצדקה להארכת המעצר, בשים לב לעילות המעצר הקיימות נגד המשיב וכן להתפתחויות הצפויות במשפט ולמהלך הדברים עד כה (ראו: בש"פ 8603/06 מדינת ישראל נ' גבאי, פסקה ט"ו (21.11.2006); בש"פ 8845/08 מדינת ישראל נ' סבג, פסקות 9-8 וההפניה שם (30.10.2008); בש"פ 10681/08 מדינת ישראל נ' בן דוד, פסקות כ"ג-כ"ד, כ"ז-כ"ח (19.1.2009)).
...
הטיעון בפני בבקשה התקיים בסופו של דבר ביום 11.11.2018.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ואת מכלול הנסיבות אני סבורה שדין הבקשה להתקבל.
סוף דבר: אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב החל מיום 1.11.2018 בתשעים ימים או עד למתן פסק דין בתפ"ח 6857-11-17 (מאוחד עם תפ"ח 48914-08-16) בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו, העובדה שהנאשם לא מנע את הפשע – רצח בתו - בשר מבשרו, מלמדת על חומרה ברף הגבוה של עבירה זו. בתו של הנאשם נרצחה כאמור בפתח ביתה, במקום שאמור להיות מוגן ובטוח עבורה, וזאת כאשר אביה הנאשם נכח במקום, צפה בנעשה, ולא עשה מאומה כדי להציל את בתו ממוות אכזרי, ויתרה מכך, הוא אף מנע מאימה לנסות לסייע לה להציל את חייה.
בבואנו למקם את עונשו של הנאשם בתוך מיתחם העונש האמור, ראינו להיתחשב מצד אחד בעברו הנקי של הנאשם, בגילו המבוגר, ובעיקר במצבו הרפואי שאותו ציינו גם בהחלטתנו מיום 20.6.22 בדבר הארכת מעצרו של הנאשם.
...
לכך יש להוסיף גם את חומרתה היחסית של עבירת התקיפה, נוכח הנסיבות שאפפו אותה; ומכל הטעמים הללו, נראה לנו כי מתחם העונש ההולם הראוי לעבירות שבהן הורשע הנאשם ונסיבותיהן נע בין 26 ל-42 חודשי מאסר בפועל.
נוכח כל האמור, אנו סבורים כי יש לגזור על הנאשם עונש שקרוב יותר לרף התחתון של המתחם, אם כי נדגיש כי לולא מצבו הרפואי של הנאשם וגילו היה ראוי למקם את עונשו ברף גבוה יותר.
על כן, החלטנו לגזור על נאשם 3 את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 32 חודשים, החל מיום מעצרו בתאריך 24.5.20.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בש"פ 4870/22 לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז המבקש: מדינת ישראל נ ג ד המשיבים: 1. מרדכי יאיר חסין 2. זלמן ניאמצ'יק בקשה (שמונה עשרה) להארכת מעצרו של המשיב 1 ולהארכת מעצרו של המשיב 2 בפקוח אלקטרוני לפי סעיף לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 ]תאריך הישיבה: כ"ו בתמוז התשפ"ב (25.7.2022) בשם המבקשת: עו"ד עמרי כהן בשם המשיב 1: עו"ד מירי פרידמן, עו"ד ישראל קליין, עו"ד רצון דרחי בשם המשיב 2: עו"ד רצון דרחי ][]החלטה בעיניינו של המשיב 2
כתב האישום המתוקן מייחס למשיב – הוא הנאשם 4 – בין היתר, עבירות של סיוע לרצח, קשירת קשר לבצוע פשע (רצח), קשירת קשר לבצוע פשע (חבלה מחמירה) ועבירות בנשק (ניסיון ייצור והחזקה).
...
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה הרבים, לרבות התסקיר העדכני, ושמעתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
לא חלפו חודשיים מאז נדחה הערר שהגיש המשיב על החלטתו של בית המשפט המחוזי לדחות את בקשתו לעיון חוזר.
הבקשה מתקבלת אפוא במובן זה שמעצרו של המשיב 2 בפיקוח אלקטרוני יוארך החל מיום 27.7.2022 למשך תשעים ימים או עד למתן פסק דין בתפ"ח 48914-08-16 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו