מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

האם צו מונע מלהיות תובע סדרתי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

כמו כן המשיב הציג בפני מכתב ובו טען כי הוא משתמש בחדר הבטחון לאיחסון כמו כל דייר אחר בבניין וכי המבקש עצמו נהג לאחסן חפציו האישיים ולפיכך, מדובר בתביעה קנטרנית ולא צודקת ומדובר בתובע סדרתי.
על מנת שבית המשפט ייעתר לבקשה למתן צו מניעה זמני, עליו להיות משוכנע בקיומה של עילת תביעה המבוססת על ראיות מהימנות לכאורה וחובה על בית המשפט להקפיד על איכות הראיות וכמותן בטרם יקבע, כי הוכחה זכות לכאורה.
...
לפיכך, לאחר שבחנתי את הבקשה ושמעתי את הצדדים אני דוחה אותה.
מזכירות בית המשפט תמציא החלטתי לצדדים ותנתב את התיק למותב אזרחי.
בית המשפט תמציא החלטתי לצדדים ותנתב את התביעה העיקרית למותב אזרחי שישמע ניתנה היום, א' טבת תשע"ט, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי במסגרת תביעה שהגיש התובע בשנת 2013 (ת"א 50596-04-13) הגיעה עמו הנתבעת להסכם, במטרה למנוע התדיינויות נוספות, ולפיו התביעה תדחה ללא צו להוצאות, ידחו תביעות נוספות שהתובע הגיש כנגדה, ובדחיית התובענה ייוצר מעשה בי דין והשתק כנגד התובע, באופן שהוא לא יהיה רשאי ודרכו תהיה חסומה מלהגיש כל תובענה ו/או דרישה כנגדה או כנגד מי מטעמה, בקשר עם מעשה או מחדל, שארעו עד למועד החתימה על ההסכם.
בכל מקרה, נטען, אין בטענה בדבר היותו "תובע סדרתי" כדי להצדיק את סילוק תביעתו.
...
בכך, יש כדי לחזק את המסקנה כי גם הליך זה הוא בדומה לאותם הליכים חסרי יסוד משפטי שננקטו על ידו, ואפשר שגם הליך זה יבקש התובע למחוק בקרוב, כפי שעשה בתביעות אחרות שהגיש.
בשים לב לכל האמור, בקשה זו למתן צו חוסם - נדחית.
בפרט נוכח טענתו הלא נכונה של המשיב לפיה בשש השנים האחרונות הוא לא נקט בהליכים כנגד המבקשת - איני עושה צו להוצאות בבקשה זו. התביעה עצמה נדחית נוכח קבלת הבקשה לסילוק על הסף בשל מעשה בי דין והשתק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כן עתר לצוו מניעה, המורה לנתבע לציין את מילת הסינון "פירסומת" בכותרת המיילים, לציון פרטי השולח המדויקים, ולמשלוח דברי פירסומת רק לנמענים שהסכימו לכך.
לפי הפסיקה עצם היותו של תובע "סדרתי" אינה שוללת ממנו את הזכות לקבלת פיצוי, אך יש לבחון בכל מקרה ומקרה אם התובע פעל בתום לב. הפניתי שם גם להחלטתה של כב' השופטת קלמן ברום בעיניינו של המערער דנן ברת"ק 27816-05-21 אוריאל רז המאושר נ' מוסקוביץ (3.6.21), שם נדחתה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות אשר פסק לטובת המבקש פיצוי בסך 300 ₪ בגין משלוח 6 הודעות פירסומת (פיצוי בסך 50 ₪ לכל הודעה).
...
בימ"ש קמא הגיע למסקנה העובדתית כי התקיימו תנאיו של סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת.
בעניין זה, הן הסירוב הבלתי- לגיטימי להשתמש בלחצן ה'הסר' (רע"א 1868/16 רז נ' האפרתי, פסקה ט"ז (19.6.2016)), הן היקף ההפרה הקטן עד מאוד (סעיף 30א(י)(3)(ג) לחוק), מובילים לכלל מסקנה כי אפילו שהופר החוק, בנסיבות, אין מקום לפסוק ליונתן פיצוי כספי כלשהו".
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מישטרה שהוזמנה הרחיקה את התובע והומלץ לנתבע להגיש בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת.
מבדיקה שערך, התברר לנתבע, כי התובע הנו "תובע סדרתי" והוא היה מושא לכתבות תקשורתיות בנוגע להתנהלות בעייתית עם כלבים.
בד בבד להגשת כתב ההגנה, הגיש התובע שכנגד תביעה שכנגד נוכח היתנהלות הנתבע ובה עתר לקבל פיצויים כדלקמן: פיצוי לפי פקודת הנזיקין בגין עוולת ה"נגישה" – נטען כי עצם הגשת תביעת לשון הרע מהוה עוולת "נגישה" בהיותה מגלה טפח ומסתירה טפחיים של הטרדות ופגיעה בתובע שכנגד מצד הנתבע שכנגד.
...
בנסיבות תיק זה, אני מקבלת את התביעה שכנגד וקובעת, כי הנתבע שכנגד ישלם לתובע שכנגד סך של 15,000 ₪ בגין תוכן השלטים שהניף בפתח בית העסק של התובע שכנגד בגנותו של האחרון.
נוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבע לשלם לתובע סך של 10,000 ₪.
כן אני מקבלת את התביעה שכנגד ומורה לנתבע שכנגד לשלם לתובע שכנגד סך של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעה התקבלה באופן חלקי וניתנו במסגרתה צוים כנגד הנתבעות, כל אחת בתחומה: - צו מניעה קבוע לכל ימות השבוע האוסר על פעילות מרעישה/ספורט בשטח מיגרש הספורט המקורה בין השעות 14:00-16:00 ובין השעה 20:30 עד למחרת בשעה 7:00.
התובע המציא לבית המשפט תקליטור, אשר על פי טענתו מכיל ראיות חד- משמעיות בדמות תמונות, המוכיחות מעשי ואנדליזם סדרתיים, מפגעים ומטרדים, תוך הפרת צוים שניתנו על ידי בית המשפט.
טענות הנתבעת במסגרת כתב ההגנה סקרה הנתבעת את ההליכים המשפטיים שנוהלו בין הצדדים וכן בין עירית כפר סבא, בכל הנוגע לפעילות בית הספר ועתרה לסילוק התביעה על הסף בשל העדר יריבות, העדר עילה ובשל היות התביעה טורדנית וקנטרנית.
...
יחד עם זאת, סבורני כי רמת אחריותה של הנתבעת מצויה על הצד הנמוך.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובע סך של 4000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו