מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

האם מגיפה נחשבת כוח עליון

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נטען כי בשיחה עם נציגת המשיבה מיום 22.4.20 נאמר לה כי המשיבה לא משלמת פיצויים בגין איחורים במסירה מפני שהיא ממתינה לפירסום החלטה רשמית מהגורמים המוסמכים, שתכריע בשאלה, האם מגיפת הקורונה היא כוח עליון.
במידה ויקבע כי המגיפה לא מהוה כוח עליון, ישולם לה פיצוי רטרואקטיבית.
...
אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה הואיל וקיימת סבירות גבוהה שהיא תזכה בסכום תביעה גבוה משמעותית מהסכום המבוקש בבקשה, הרי שאין חפיפה בין הסעד הזמני המבוקש ובין הסעד הסופי.
בנסיבות אלה, גם אני סבורה כי בענייננו לא מתקיימים חריגים המצדיקים סטייה מן הכלל.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

במסגרת כתב ההגנה נטען כי העיכוב מקורו בהשלכות מגיפת הקורונה, המהוות כוח עליון.
...
אקדים ואבהיר כי על אף שטענות המבקשת בדבר ההבחנה שביקש בית המשפט קמא לערוך, בין הפסקה מלאה של העבודות לבין ביצוען שלא כסדרן שובת לב, אין בידי לקבלה.
במקרה דנן, מצא בית המשפט, כי הוכח, עובדתית, עיכוב מוצדק של 11 ימים, בהם לא התנהלה כל פעילות באתר.
סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הנתבעים טענו כי מגיפת נגיף הקורונה הוותה כוח עליון אשר מנע את המשך הפעילות הסדירה של הנתבעת, ואיש מהצדדים לא ציפה לא למחלת הוטרינר ולא לאי התייצבות העובדים במפעל נוכח בידודם וחשש למחלות במפעל, אשר עסק במזון.
...
בנסיבות אלה, ממילא אין קמה עילה לחייב את הנתבע כערב בגין אותה תקופה, שהיא כאמור התקופה היחידה הרלוונטית לערבות זו. על כן, עילת הערבות נגד הנתבע נדחית.
הרמת מסך אני דוחה את העילה בדבר הרמת מסך ההתאגדות שבין הנתבע, לנתבעת חברה בע"מ. אמנם היה ידוע לנתבעת, ולנתבע בעליה היחיד, כבר מכתב השיפוי בשנת 2017 כי הצפי לשכר החודשי לווטרינר ולתוספת תקורה שעל הנתבעת לשלם עומד על סך של כ-19,000 ₪ (הגם שנכתבה הסתייגות בכתב יד לגבי הסכום על גבי כתב השיפוי).
התביעה נגד הנתבע 2 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי היות ומגיפת הקורונה הוותה משבר לאומי ובינלאומי, ברור כי אין בכוחה של השוכרת למנוע את הנסיבות האלה.
משבר הקורונה אינו מהוה כח עליון העולה כדי סיכול של ההסכם, ולשוכרת לא היתה כל מניעה להחנות את רכביה בחניות שהמשכירה השכירה לה בתקופת החרום ו/או לאחריה.
...
עוד שוכנעתי כי לאחר שהשוכרת הודיעה למשכירה ביום 18.3.20 כי לנוכח ההגבלות אשר הוטלו נאלצת השוכרת להפסיק את השימוש במושכר החל מיום 30.3.20 ועד למועד בלתי ידוע, הציעה השוכרת למשכירה כי תאפשר לה לעשות שימוש חלופי בחניה, שלא למטרת השכרת רכב אלא לשם אחסון של כלי רכב בתמורה לדמי שכירות מופחתים, אך המשכירה לא נענתה להצעה זו. המשכירה הודיעה ביום 23.3.20 ובהבהרה מיום 1.4.20 לכלל השוכרים כי החליטה לדחות את הגביה למשך 60 יום החל מיום 15.3.20 לגבי עסקים אשר נסגרו בפועל עקב ההגבלות שהוטלו.
החלת מבחן הצפיוּת מובילה למסקנה שלפני מרץ 2020 לא ידעה השוכרת ולא היה עליה לדעת את הנסיבות אשר יגרמו לה להפר את הסכם השכירות בהפרה יסודית.
שוכנעתי כי בנסיבות אלה לא נותרה לשוכרת ברירה, כדי לא לקרוס פיננסית, אלא לבצע פעולה חד צדדית של ביטול ההסכם, פינוי המושכר והעברת הרכבים למקום חניה/אחסון אחר שאינו כרוך בעלויות גבוהות.
אני קובעת כי הפיצוי הראוי הוא בגובה של מחצית מדמי השכירות (והתשלומים הנלווים) המוסכמים, למשך שלושה חודשים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעות טענו כאמור לעיכובים בשל: אי קידום הערייה את תהליך הרשוי בעת הגשת הערר על ההחלטה שלא לאשר שינויים והקלות (150 ימים), היתערבות רשות העתיקות ובצוע חפירות באתר הבנייה (219 ימים), שינויים שביצע התובע בדירתו (45 ימים) ואיחור נוסף בגין מגיפת הקורונה (330 ימים).
מכאן, שההערה של בא כוח בעלי הדירות הייתה נידרשת, כדי לוודא, שחרף העיכוב במסירה שהיה צפוי בשל היתערבות רשות העתיקות, תשולם ההישתתפות הנ"ל כסדרה וכדי שנושא רשות העתיקות לא ייחשב כעיכוב שסעיף 10.4 חל עליו, כלומר לא כוח עליון ולא נסיבות שלא בשליטת הנתבעות וכו'.
...
כן תשלמנה הנתבעות לתובע 5,000 ₪ בגין נזק לא ממוני.
בנסיבות, תשלמנה הנתבעות לתובע 45% מסכומי אגרות המשפט ששילם, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום תשלום האגרות לגזברות ועד התשלום בפועל.
כן תשלמנה הנתבעות לתובע שכר טרחת עו"ד בסך של 15,000 ₪ וזאת בהתחשב בתוצאה ובמשך ההליכים והיקפם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו