מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

האם בוטלה פסילת הצעות במכרז

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 15.1.09 ביקשה העותרת לתקן את עתירתה על דרך של הוספת סעד שעניינו ביטול פסילת הצעתה למכרז והכרזתה כזוכה.
...
טיעוני העותרת עתירת העותרת נחלקת לשלושה ראשים: האחד תוקפו וחוקיותו של רישיון העסק של העותרת; השני העדר תוקף לרישיון העסק של הצלחת הדרך והשלישי, מסקנה משולבת של השבת הזכייה בשרותי ההסעה לידי העותרת.
לפי שעה המסקנה האמורה היא רק בגדר אפשרות.
העתירה נדחית.
העותרת תשלם לכל אחת משלושת המשיבות סך 25,000 ש"ח (מהן 5000 ש"ח הוצאות והיתר שכ"ט עו"ד).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

העתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים ביום 14.4.11, הוא המועד האחרון להגשת הצעות להתמחרות, הגישה התובעת לבית המשפט לעניינים מינהליים עתירה לביטול ההחלטה לפסול את הצעתה ולבטל את המיכרז וביקשה להכריז עליה כזוכה.
...
אני דוחה את טענת התובעת לפרטיה.
כאמור, יש לדחות את התביעה לגופה מהטעם שלא נפל בהחלטות הוועדה כל פגם שמצדיק את פסילתן ואת הכתרת הצעת התובעת כזוכה במכרז.
סוף דבר, התביעה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

טענות המבקש המבקש עותר לביטול המיכרז, פסילת הצעתה של אור השמש ובטול זכייתה כזוכה במיכרז.
...
מכל האמור לעיל נמצא, כי מועד הפנייה לבית המשפט, שלושה חודשים לאחר הזכייה, לא גרם לתקלות מבחינה אובייקטיבית.
טענתו של המבקש בדבר קרבה בין השניים וניסיון "לתפור" את המכרז למידותיו לא נתמכה בראיות ממשיות, ואין בידי לקבוע ממצאים בעניין זה. עצם העברת המכרז מהעירייה אל חכ"א אינה מלמדת על ניסיון "הרחקה" מהיועצת המשפטית של העירייה.
סוף דבר – זכייתה של "אור השמש" במכרז נשוא ההליך – מבוטלת.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד הוצג מכתב מיום 22.6.20 מאת ד"ר רננה אילן, מנהלת תחום תשתיות, המשרד להגנת הסביבה-מחוז דרום אל מר דודי אוחנונה, שלפיו "למיטב ידיעתי, נכון ליום כתיבת מכתבי זה, אין קול קורא פתוח של המשרד להגנת הסביבה לצורך תיקצוב פעולת שקום של תא הטמנה סגור במטמנת פסולת פעילה". מנגד, לטענת העותרת, המשיבה עצמה גרמה לביטול התקציב בהחלטתה על ביטול המיכרז, בשל פסילת הצעת העותרת.
...
אכן, עולה חשש משמעותי מהיעלמותה התמוהה של חברת מובילי הנגב ממכרז שעליו עמלה וטרחה, אולם נראה שלא ניתן לקבוע ברמת ההוכחה הדרושה לענייננו, כי הייתה כוונה לקנוניה, וכי העותרת וחברת מובילי הר הנגב תכננו מראש את פסילת הצעתה של חברת מובילי הר הנגב בשל אי-עמידה בתנאי הסף או את היעלמותה של חברת מובילי הנגב, אם כי לא ניתן לשלול אפשרות כזאת;  נוכח האמור לעיל, סבורני, כי נפל פגם בהליך השימוע אשר הביא את ועדת המכרזים למסקנה בדבר פסילת הצעתה של העותרת בהיותה הצעה תכסיסנית.
ככלל, במקרה של פגם בהליך המכרז יש לבחון "...האם הפגם ניתן לתיקון על ידי החזרת העניין להחלטה מחודשת או שמא אין מנוס מלהורות על ביטול המכרז כולו משום שאין אפשרות למעשית להחזיר את העניין לוועדה או משום שהדבר כרוך בפגיעה בעקרונות היסוד של דיני המכרזים" (עע"מ 4529/15 אורט ישראל נ' המועצה המקומית דלית אל כרמל (24.8.15)), אלא שבמקרה זה מסתבר, כי הנסיבות שחלו לאחר ביטולו של המכרז אינן מאפשרות להעניק את הסעד המבוקש, דהיינו לקבוע כי ההחלטה בדבר ביטול המכרז בטלה, וכי על המשיבה להתקשר בהסכם עם העותרת לביצוע עבודות המכרז - כאמור, ועדת המכרזים החליטה על ביטול המכרז, ונימקה זאת בפגם אשר נפל בהתנהלות חברת מובילי הר הנגב והעותרת, ובעובדה שיתר המציעות במכרז לא הביעו כל עניין במכרז.
מטעם זה, העתירה נדחית.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק דין זה נדחתה עתירת המבקשת שכוונה לביטול ההחלטה לפסול את הצעתה במיכרז מחמת פגם בערבות.
...
מדובר במכרז שמכוון בעיקרו להפעלת שירותים – דוכני קפה בתחנות הרכבת – וסבורני כי נוכח האמור, ניתן יהיה "להפקיע" את הזכייה במכרז ולהורות על עריכת מכרז חדש.
בצד האמור, יצוין כי אף בהיבט של סיכויי הערעור, נראה שלפחות על פני הדברים – ומבלי לקבוע בכך מסמרות בשלב זה של ההליך – אין הצדקה להיעתר לבקשה.
הבקשה נדחית אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו