מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרישת תשלום חוב בגין שירות דפי זהב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנתבע הנו רופא וטרינאר אשר עשה שימוש בשרותי הפירסום של התובעת לעסקו העונה לשם "במבי מרכז וטרינארי". הנתבע השתמש בשרותי הפירסום של התובעת משנת 2010 ובו פורסם עסקו בדף הזהב שמפיקה התובעת יחד עם מספר הטלפון של הנתבע.
בהמשך פנתה התובעת באמצעות עורך דינה ביום 4.8.13 במכתב התראה לחוב ובו דרשה תשלום על סך 2,053 ₪ (עבור 117 שיחות).
...
בחודש יולי 2011 הנתבע יצר קשר עם הנתבעת וביקש לבטל את ההתקשרות עמה, לאחר שהגיע למסקנה שאין תועלת בפרסומים הנ"ל. בעקבות בקשת הנתבע הנ"ל, ביום 7/7/11 פנתה אליו נציגה מטעם התובעת והציעה לו את שירותי "קו הזהב" והנתבע הסכים לקבלת השירות הנ"ל. קיימת מחלוקת בין הצדדים אם הנתבע חתם על "הזמנת קו זהב" מיום 7/7/11, אשר העתק ממנה צורף לכתב התביעה (להלן: "ההזמנה").
עיון בפירוט השיחות שצורף לכתב התביעה מעלה כי הוא כולל 15 שיחות (משיחה 53 ועד הסוף), אשר נכנסו לפני 12/2/13, כאשר 7 שיחות מתוך השיחות הנ"ל מתארכות פחות מ-30 שניות ואף 2 מתוכן התארכו ל-00:00 שניות!!! בנסיבות אלה, אני מחליט שהתובעת זכאית לגבות מהנתבע בגין 8 שיחות נכנסות שנכנסו לפני 12/2/13 בסך 142 ₪.
התובעת תבעה בתביעתה סך של 500 ₪ בגין הפרת ההסכם לפי 50 ₪ לחודש למשך 10 חודשים שנותרו! תביעה זו אין לה כל בסיס עפ"י ההזמנה ודינה להידחות על הסף.
לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 142 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 12/2/13 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2014 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בהרצליה ת"ת 18171-10-11 דפי זהב בע"מ נ' ספיר בריכות שחיה ומערכות ספא תיק חצוני: בפני כב' הרשמת בכירה ענת דבי תובעת דפי זהב בע"מ נתבעת ספיר בריכות שחיה ומערכות ספא פסק דין
נטען, כי התובעת עמדה בכל התחייבויותיה באספקת השרות אך הנתבעת לא שילמה בגין השרות שסופק לה החל מחודש 12/08 ובגין כך נותר חוב בסך 16,311 ₪ (קרן).
בתצהירו הצהיר מר ניאגו בי במעמד חתימת ההסכם הובטח לו מפורשות ע"י נציג התובעת כי מיקום הפירסום של אתר הנתבעת יהא לפחות במקום שלישי מבין אופציות החיפוש וכי במהלך תקופת ההסכם התברר לו כי התובעת אינה מספקת כלל לנתבעת את השירותים להם התחייבה במסגרת ההסכם, שכן הלכה למעשה, נדחקה הנתבעת בתוצאות החיפוש לסוף דף החיפוש.
מר ניאגו טען, כי הופתע לקבל דרישת תשלום בשנת 2010, כאשר מדובר בלמעלה משנה מתום תקופת ההיתקשרות.
...
על כן, אין בידי לקבל טענה זו. על כן, אני קובעת כי תאריך 15.1.09 הינו מועד קבלת ההודעה בדבר ביטול ההסכם.
עלי לציין, כי התנהלותה של התובעת אינה מקובלת עליי בלשון המעטה.
סבורני, כי לאור שיטת העבודה של התובעת, כפי שעלתה מן העדויות, על התובעת לבצע בדק פנימי של מחלקת הכספים על מנת לבדוק הכיצד מתקיימת התנהלות שכזו של חברה מול לקוחותיה, התנהלות המהווה הפרה של ההסכם והפרה של האמון הבסיסי בין החברה ללקוחותיה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נתבקשה העיריה להחזיר לעותרת 1 את הרכב מסוג מאזדה לנטיס מ"ר 9375929 שנלקח בגין חוב הארנונה של הנכס, בעת שחנה ליד בית המשיב 2.
צויין גם כי משיב 2 עושה שימוש ברכב החברה לצורך מתן שרות ללקוחות החברה.
לא צורפו מיסמכי דרישת התשלום, כל שצורף הנם מסמכים המעידים לכאורה על מערכת היחסים בין העותרות למשיב 2, והסכם שכירות המלמד כי שוכר הנכס משנת 2006 ועד ליום 31.7.11 הוא המשיב 2 עם אפשרות הארכה עד לחודש יולי 2013.
המשיבה מפנה למדריך הפרסומי של דפי זהב, לאתר האנטרנט יד 2, הליכי רשוי - בכולם כתובת העותרת היא בכתובת הנכס.
...
מהנימוקים המפורטים לעיל -העתירה נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בנוסף טענה המשיבה כי מר בלולו "תוקף" את דפי זהב בהליך תובענה ייצוגית כתגובה לכך שהוא נידרש על ידה לשלם את חובו, מה שמטיל ספק בתום ליבו וביכולתו לשמש כתובע ייצוגי בהליך זה. בתיק זה היתקיימו מספר דיונים מקדמיים, בהם הושמעו הערות בית המשפט, ולאורם גובש הסדר פשרה, שהוגש ביום 24.4.2012.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסדר הפשרה מבהיר כי ביחס ללקוחות המשיבה אשר חתומים על הסכמי היתקשרות הכוללים סעיף דמי היציאה בנוסח הנזכר בפיסקה 4(ג) לעיל, אולם לא פנו ובקשו להתנתק מן השרות עובר להגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית (ועל כן אינם חלק מחברי הקבוצה) תנהג דפי זהב על פי ההסדר שלהלן: לקוח כאמור אשר יפנה בבקשה להתנתק מן השרות בטרם תום תקופת ההיתחייבות, יחויב בדמי יציאה בשיעור של 20% מהתשלום החודשי כפול מספר החודשים שנותרו להתחייבות במועד הנתוק.
...
לאור זאת סבורני כי הסדר הפשרה מגיע לתוצאה ראויה וצודקת גם ביחס לאוכלוסייה זו. עוד אציין כי קבוצת העוזבים אינה כוללת, מטעמים מובנים, לקוחות שניתן בהתדיינות עימם פסק דין.
לנוכח האמור לעיל, אני סבור שהסדר הפשרה מביא הן לקביעה בדיעבד של דמי יציאה סבירים, עבור קבוצת העוזבים, והן לפיצוי הולם על הפגיעה בחופש הרצון של קבוצת הנשארים.
במצב דברים זה אני סבור שיש לאשר את הסדר הפשרה בהתאם לנוסח המפורט בהודעה שנמסרה ביום 11.7.2012.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2012 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הסכום האמור מורכב מחוב דמי-רישום בסך 174 ₪, חוב דמי-שירות חודשיים בסך כולל של 2,923 ₪ וחוב בגין דמי-יציאה בסך 4,019 ₪.
בהתנגדות לבצוע התביעה הודה אלפסי כי היתקשר בחוזה עם חברת דפי זהב ברם לגירסתו אינו חב לה מאומה - החברה חייבה אותו בדמי-רישום כפולים (לפי חשבונית מספר 344891 ולפי חשבונית מספר 298855); את דמי-השרות אינו חב היות שחברת דפי זהב העלתה את האתר לאויר בלא שקיבלה תחילה את הסכמתו, כשהיו בו טעויות רבות לרבות במחירי מרכולתו; את דמי-היציאה אינו חב היות שלא סוכם עמו כי עליו לשלם תשלום זה. לדבריו החיוב בדמי-יציאה, ככל שקיים, מצוין במסמך שלא הועבר אליו, וממילא לא הסכים לתוכנו.
לטענתו דמי-רישום בסך 174.5 ₪ הם סכום חד-פעמי, וחרף זאת הוציאה החברה חשבונית מס מספר 298855 (נספח ג1 לתצהיר עדות ראשית אלפסי ונספח ב1 להתנגדות) ונוסף על כך הוציאה חשבונית מס מספר 344891 (נספח ג2 לתצהיר עדות ראשית אלפסי ונספח ב2 להתנגדות) שבה נידרש תשלום על סך 175.5 ₪ (לא כולל מס ערך מוסף) בגין דמי-רישום.
אין מקום איפוא להפחית חוב זה. חיוב בדמי-שירות בנוגע לדמי-שירות סבור אלפסי כי אינו חב בתשלום, שכן בנגוד למוסכם עלה האתר לאויר בלא שנתקבל אישורו מראש.
...
גם מטעם זה דין הטענה להידחות.
סוף דבר סוף דבר, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 3,097 ₪ (2,923 ₪ דמי-שירות וסך של 174 ₪ דמי-רישום).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו