מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרישת ניסיון במכרז ציבורי

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אף אם סלאם לא עומדת בדרישת הנסיון של חינוך בלתי פורמאלי – וכאמור לטעמנו היא כן עומדת בו – יש מקום להוסיף ולקבוע כי נוסחו של המיכרז בכל הנוגע לדרישת הנסיון למי שהם בעלי תואר אקדמי – קטגוריה עליהם נמנות התובעת, ספאא וסלאם – אינו חד משמעי ומאפשר לוועדה לבחון עמידה בתנאי הנסיון המקצועי גם של מועמדת שעסקה בהוראה בגני ילדים המצויים באחריות משרד החינוך.
בפנינו גם אינטרס צבורי לאייש את משרת קצין ביקור סדיר וכן אינטרס כי מי שזכה בהליכי מיכרז יוכל לממש את פירות זכייתו.
...
זאת מאחר והנסיון בעבודה עם נוער בסיכון אינו תנאי סף. בסופו של דבר ההכרעה מתקבלת גם על סמך התרשמות בלתי אמצעית של הועדה מהמועמדות.
· המועמדת צירפה אישור של מנהל ביה"ס אלאום לפיו הועסקה כמורה מקצועית במסגרת מילוי מקום אך ע"פ עדותה (עמ' 14 לפרטיכל) היא הוקפצה כמה פעמים לביה"ס לא כמורה! לסיכום אין למועמדת שנבחרה כל ניסיון מקצועי בהוראה אין ניסיון בעבודה עם בני נוער בסיכון (אינו תנאי הכרחי אך אינו מוסיף נקודות בהתאמה לכישורים).
לגבי מועמדת מס' 3 ספא חטיב מקובלת עלי ההחלטה של כב' השופט אסף הראל.
סוף דבר על דעתם של השופט הראל ושל נציג הציבור דניאל אמזלג – וכנגד דעת המיעוט של נציג הציבור יוסף ורובל - הבקשה לסעד זמני נדחית.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

האחת היא כי בנוסחו המקורי של המיכרז נידרש תנאי סף לפיו "למציע ניסיון מוכח בניהול והפעלת בית עסק להכנת, הגשת וצריכת מזון ומשקאות בחוף צבורי". לשיטת המבקש, נידרש ניסיון מקצועי ייחודי של הפעלת בית עסק בחוף צבורי, תנאי שנועד להפחית את מספר ההצעות שיוגשו למכרז.
...
מכל האמור לעיל נמצא, כי מועד הפנייה לבית המשפט, שלושה חודשים לאחר הזכייה, לא גרם לתקלות מבחינה אובייקטיבית.
טענתו של המבקש בדבר קרבה בין השניים וניסיון "לתפור" את המכרז למידותיו לא נתמכה בראיות ממשיות, ואין בידי לקבוע ממצאים בעניין זה. עצם העברת המכרז מהעירייה אל חכ"א אינה מלמדת על ניסיון "הרחקה" מהיועצת המשפטית של העירייה.
סוף דבר – זכייתה של "אור השמש" במכרז נשוא ההליך – מבוטלת.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

כך למשל, נקבע כי "אין ספק כי חובה על הרשות ללמוד מניסיונה ומהתקשרויותיה בעבר על-מנת להתייעל ולהשתפר לקראת התקשרויותיה בעתיד. חובה זו של הרשות נגזרת מהיותה נאמן של הציבור, והתייעלותה של הרשות היא אינטרס צבורי מובהק. על-כן האופן שבו מילא מציע כלשהוא בעבר את מחויבויותיו בהתקשרות עם הרשות המזמינה או עם גורמים אחרים מקרב הרשויות שעימם היה למציע קשר מקצועי, הוא נתון חשוב ובעל משמעות רבה כאשר הרשות נידרשת להחליט על התקשרויות דומות בעתיד. [...] אין להיתעלם מניסיון חיובי שהיה למציע עם השרות הצבורי, בכלל, ועם עורך המיכרז, בפרט, כשם שאין להקל ראש במשמעות שיש לניסיון שלילי שנלמד מקשרים קודמים עם המציע" (עע"ם 7357/03 רשות הנמלים נ' צומת מהנדסים תיכנון תיאום וניהול פרוייקטים בע"מ, פ"ד נט(2) 145, 160-159 (2004)).
...
לעומת זאת, בסוגיה הרביעית, שעניינה עמידתה של מרליון בדרישת "הניסיון המוקדם" על רקע פרשיית שורק 1, חברי סבור כי דין הערעור להתקבל בחלקו ולמסקנה זו הצטרפה גם חברתי.
האינטואיציה הראשונית מובילה למסקנה של חברי.
הערעור מתקבל בחלקו כאמור בפסק-דינו של השופט ע' גרוסקופף, בהסכמת השופטת ד' ברק-ארז, כנגד דעתו החולקת של השופט י' עמית אשר סבר כי דין הערעור להידחות על כל חלקיו.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

שלישית, זוהי פגיעה בהסתמכות, שכן "במועד שבו ניגשה העותרת למכרז הפעילות הימית היא לא ידעה האם ומתי יפורסם מיכרז נוסף להפעלת מועדון הגלישה שליד המסעדה, ובטח שלא ידעה שאם תזכה במיכרז הפעילות הימית תישלל ממנה האפשרות להיתמודד על הפעלת אותו מועדון גלישה נוסף." רביעית, בעוד שהעותרת נדרשה לעמוד בתנאי ניסיון מוקדם, מיכרז 118/22 אינו דורש נסיון מוקדם בתחום הפעילות הימית (אלא רק בתחום ההסעדה).
לגופו של עניין, כפי שנקבע בעע"מ 6466/19 משרד הבטחון נ' עמותת חברות הסיעוד (11.10.2020) (הקו התחתי הוסף): "היתערבות בתי המשפט בהליכי מיכרז תיעשה בזהירות ואף ב'זהירות יתירה' (עע"ם 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים (חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ),  פסקה 76 (11.2.2008) [והאסמכתאות שם] ... זאת, נוכח חזקת התקינות המנהלית ויישומה בדיני המכרזים, ומשום שהתערבות בהליכי מיכרז ובפרט ביטולו, עלולים לפגוע בכללי השויון והסודיות העומדים ביסוד המיכרז הצבורי..." .
...
טענתה המרכזית של העותרת, החוזרת בלבוש שונה בעילות העתירה, היא שעובר להשתתפותה במכרז, היא הסתמכה על כך שהפעילות הימית הלא ממונעת ממתחם המסעדה לא תימשך, ושאם יפורסם מכרז שיבקש להמשיכה, יותר לעותרת להשתתף בו. טענה זו אין בידי לקבל.
בנוסף, עמידתה של העותרת על טענת הפגיעה בשוויון לנוכח פרסום המכרז, חרף שתיקתה המוחלטת ביחס למצב עניינים כמעט זהה שנמשך שנים קודם לכן (ובתנאים מסוימים היה יכול להימשך) – מעוררת אי נחת, וספק אם נטענה בתום לב. גם הטענה בדבר העדר סבירות בשילוב מגוון פעילויות במכרז 118/22 ראויה להידחות.
על כן, לא מצאתי שנפל פגם במכרז 118/22, בפרסומו או בבחירת הזוכה בו, ודין העתירה להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו