מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרגת נכות יציבה בגין סעיף ליקוי

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2020 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הועדה דחתה את ערר המבקש על החלטת הועדה מדרג ראשון ואישרה את קביעותיה לפיה דרגת נכותו היציבה הנה 5%.
ביום 8.2.2016 היתכנסה בעיניינו של המבקש ועדה רפואית (נפגעי עבודה) מדרג ראשון וקבעה לו דרגת נכות צמיתה בשיעור 5% בגין הפרעות חרדה לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.
...
דיון הוועדה מיום 13.3.2019: "... בהמשך לישיבה מתאריך 18.7.18. הוועדה עיינה בחוות דעת המומחים כמפורט בסעיף 8 ומקבלת את מסקנותיהם כדלקמן: מבחינה פנימית אין קשר סיבתי לתאונה ואין נכות. מבחינת עיניים אין קשר סיבתי לתאונה ואין נכות. מבחינה פסיכיאטרית הוועדה מקבלת מסקנותיו, דוחה את הערר ומאשרת את הקביעה מדרג ראשון. מבחינת אא"ג אין נכות. לאור הממצאים בבדיקה הקלינית תקינה, הוועדה קובעת שלא נותרה נכות אורתופדית הקשורה לתאונה הנדונה. מבחינת נוירולוגית אין ערר ואין נכות. לסיכום הוועדה דוחה את הערר ומאשרת את הקביעה מדרג ראשון. אין מקום להפעיל תקנה 15. הפגימה איננה מונעת מהתובע להמשיך בעיסוקו ובעבודתו בהיקף מלא." על החלטה זו של הוועדה הגיש המבקש ערעור לבית הדין.
אין בידי לקבל את טענות המבקש בעניין זה. סעיפי הליקוי שציין המבקש מונים תנאים מצטברים שאינם חלופיים.
אשר על כן, גם דינה של טענה זו להידחות.
סוף דבר – הבקשה נדחית.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הועדה הותירה על כנה את ההחלטה לפיה למבקש דרגת נכות יציבה בשיעור 14.5% החל מיום 19.3.2019 (5% נכות בגין ליקוי שמיעה לפי סעיף ליקוי 72 (1) (ב) (3) ו – 10% נכות בגין טינטון לפי סעיף ליקוי 72 (4) (ד) (II)).
הרקע לבקשה המבקש הוכר כנפגע בעבודה בתאונה מיום 30.10.1996 והנקבעה לו דרגת נכות יציבה בגין טינטון בשיעור 10%.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בנספחיה, בפסק הדין מושא הבקשה ובתיק בית הדין האזורי נחה דעתי כי יש לדחות את הבקשה.
סוף דבר- הבקשה נדחית.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

הועדה הותירה על כנה את ההחלטה לפיה למבקש דרגת נכות יציבה בשיעור 14.5% החל מיום 19.3.2019 (5% נכות בגין ליקוי שמיעה לפי סעיף ליקוי 72 (1) (ב) (3) ו – 10% נכות בגין טינטון לפי סעיף ליקוי 72 (4) (ד) (II)).
הרקע לבקשה המבקש הוכר כנפגע בעבודה בתאונה מיום 30.10.1996 והנקבעה לו דרגת נכות יציבה בגין טינטון בשיעור 10%.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בנספחיה, בפסק הדין מושא הבקשה ובתיק בית הדין האזורי נחה דעתי כי יש לדחות את הבקשה.
סוף דבר- הבקשה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ב"ש בשבתו באילת נפסק כדקלמן:

התובע יליד 1949 בעל נכות צמיתה בשיעור של 60% בנכוי 20% בשל מצב קודם ובתוספת של 30% בשל תקנה 15 מיום 27.6.12 בשל סעיף ליקוי 5 (1) מותאם בין ד' ל-ה'.
סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 עוסק בקבלת קצבה מיוחדת לנכים שנקבעה להם דרגת נכות יציבה או שאינה יציבה של 75% לפחות, שלפיו: "(א) נכה עבודה שנקבעה לו דרגה יציבה בשיעור של 75% לפחות, זכאי, בנוסף לכל גמלה אחרת –
...
אינני מקבל את טענת התובע בסיכומיו ובסיכומי התשובה שעל האח המעריך היה להתאים לתובע דרגת סיוע קל על פי הסימון של האח המעריך בנושא הניידות ובתחום האכילה והשתייה.
התובע אינו נדרש לעזרה בלפחות 2 מפעולות היום יום בגין מחלת הריאות ועל כן כאמור דין התביעה להידחות.
התביעה נדחית.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

"דרגת נכות כללית" - דרגת נכות הנובעת מפגיעה בעבודה ומכל סיבה אחרת גם יחד; "דרגת נכות יציבה" - כמשמעותה בסעיף 69(א) לחוק [בנוסח החוק הנוכחי סעיף 112 - ס.ד.מ]; "דרגת נכות מורכבת" - דרגת נכות המחושבת בהתאם לכללים שבסעיף 1 של חלק ג' שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956; .
בהמשך הוכרה בעיניינו הרמה של צמיג משאית מיום 8.3.01 כתאונת עבודה, ובגינה נקבעה לו נכות יציבה משוקללת בשיעור 56% בגין סעיפי הליקוי הבאים (ועדה רפואית מיום 29.12.03): 30% נכות בגין אין אונות (לפי פריט ליקוי מותאם 24(5) לתוספת לתקנות הנכות); 20% בגין מיגבלה בתנועות עמוד השידרה (לפי פריט ליקוי 37(7)ב', ובנכוי 10% לפי פריט ליקוי 37(7)א' בגין מצב קודם); והגדלת הנכות במחצית בהתאם לתקנה 15 לתקנות הנכות.
...
תחילה נציין כי לא מצאנו ממש בטענת המערער כי המוסד אמור היה להקים על דעת עצמו ועדה רפואית ייחודית לצורך יישום תקנה 1(ב).
אשר לשאלה אם יש לקחת בחשבון את הגדלת הנכות מכוח תקנה 15 לתקנות הנכות לצורך בדיקת התנאי השלישי, לאור מסקנתנו לעיל אין כאמור הכרח להידרש לכך ועם זאת מצאנו לנכון לציין כי על פני הדברים צודק המוסד בטענתו.
סוף דבר - מששוכנענו כי המערער, על אף מצבו הבריאותי הקשה (שבעיקרו אינו נובע מהפגיעה בעבודה), אינו עונה על תנאי תקנה 1(ב) לתקנות, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו