מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרגת נכות בגין ליקוי שמיעה עצבי דו צדדי

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

ביום 12/2/17, קבעה וועדה רפואית לעררים (להלן: "הועדה") כי למערערת 45% נכות, החל מיום 10/5/16, לפי הפרוט הבא: 20% בגין עודף משקל, 10% בגין יתר לחץ דם, 10% בגין מ/א שבר בקרסול ימין, 5% בגין CTS מימין, 10% בגין הפרעת היסתגלות, 10% בגין סכרת, 20% בגין ליקוי שמיעה ו- 5% בגין צלקות.
בדיקת שמיעה מ 10.05.16 מראה ליקוי שמיעה תחושתי עיצבי דו צדדי, ממוצע תדרכי הדיבור 38 DB בשתי האוזניים.
הנכות אשר נקבעה היתה בהתאם לפריט 31(4)(א)I לרשימת הליקויים שבתוספת תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, וזאת בגין שיתוק חלקי בעצב MEDIANUS בצורה קלה מאד.
...
" הכרעת בית הדין – לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וכלל החומר אשר בתיק, הגעתי למסקנה לפיה דין הערעור להתקבל באופן חלקי, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
אם לא די בכל האמור לעיל, מעיון בפרוטוקול הוועדה, עולה כי המערערת התלוננה על ליקוי שמיעה ולא על טנטון, כפי שאף צוין במפורש במסגרת הפרוטוקול.
לאור כל המפורט לעיל, טענות המערערת באשר לטנטון נדחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור ממצאיה קבעה למערער 20 אחוזי נכות בגין בקע סרעפתי.
א.א.ג – מתלונן על ליקוי שמיעה הועדה עיינה בבדיקת שמיעה מ 3/5/16 המעיד על ליקוי שמיעה תחושתי עיצבי דו"צ בצורת U סף השמיעה דיבור 30/30 ממוצע תדירויות הדיבור היה 38/40 על כן הוועדה סבורה כי קיבל נכות מתאימה.
טענות הצדדים המערער טוען כי הועדה טעתה עת לא נתנה דעתה למכלול תלונותיו ובעיותיו הרפואיות.
בעיניין האורתופדי - המערער לא התלונן בפני הועדה ועל כן הנכות שנקבעה בדרג ראשון נותרה על כנה.
...
הכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הערעור להידחות, כמפורט להלן.
סוף דבר – מאחר ולא מצאתי כי נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה, הערעור נדחה.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

במסגרת העירעור טען כי למרות שבפרוטוקול צוין שנערכו לו בדיקות קליניות - פרופ' גולץ הסתמך אך ורק על בדיקות השמיעה מבלי לבדוק אותו; הועדה בחרה לשלול קשר סיבתי על סמך בדיקה אחת שאינה מדגימה ליקוי שמיעה, ושללה את יתר הבדיקות שמעידות על ליקוי שמיעה המקנה אחוזי נכות הן בגין ליקוי השמיעה והן בגין הטינטון; גם בדיקות השמיעה ה"מאוחרות" נערכו זמן לא רב לאחר התאונה; בדיקת ה - BERA אינה מתייחסת למאפייני טינטון ומכאן שהטנטון נשלל על סמך בדיקה חסרה; המבקש אדם צעיר ולא יתכן שמדובר במצב תחלואתי קודם; הועדה הפניתה לסעיף שאינו מתאים בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 (להלן: התקנות).
הבקשה שלפני בבקשת רשות העירעור חזר המבקש על טענותיו והן בתמצית כי בדיקות השמיעה מעידות על ליקוי עיצבי דו צדדי ועל כן לא ברור מדוע נקבע שלא נותרה לו נכות; הבדיקה הראשונה, שעליה הסתמכה הועדה, לא בדקה כלל את מאפייני הטינטון; הועדה הסתמכה על בדיקה אחת תקינה בשעה שבדיקות אחרות הדגימו ליקוי שמיעה; מצבו של המבקש מתאים לפריט ליקוי 72(4)(ד)(2) לתקנות.
...
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי ובכלל החומר בתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
כפי שעולה מהפירוט לעיל, היועץ לוועדה הגיע למסקנה רפואית לפיה ליקוי השמיעה של המבקש, כפי שבא לידי ביטוי בכל בדיקות השמיעה שהוצגו בפניו לרבות בדיקה עדכנית, מקנה 0% נכות לפי סעיף ליקוי 72(1)(א)(1) לתקנות, וזאת בהתחשב בכך שלא נמצאה ירידה בשמיעה בתדירויות הדיבור (אלא רק בתדירויות הגבוהות).
מדובר בקביעה רפואית מובהקת שבית הדין לא יתערב בה. סוף דבר - הוועדה נימקה את קביעותיה ועיגנה אותן בבדיקות השמיעה שנערכו למבקש.
לפיכך, דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

פרופ' שצ'ופק כתב בייעוץ כי, התלונה הראשונה של התובע מופיעה ביום 6.12.07, הדבר מנתק את הקש"ס עם התאונה מאחר ובעיה כזו היתה גורמת לתובע לחפש מזור רפואי לפני תאריך זה, בנוסף, בדיקות התובע האוטונוירולויגיות היתה "תקינה וה- EMG אינה מראה פגיעה וסטיבולארית באשר לטינטון הרי לנפגע ליקוי שמיעה תחושתי עיצבי דו צדדי שיכול לבוא עם טינטון אולם העובדה שתלונות הטינטון מתועדות לראשונה רק חודשיים לאחר התאונה והנפגע לא חיפש מזור לבעיה למרות שלפי תלונותיו הטינטון קבוע והגיוני שמפריע לו בתיפקוד מצביעים על כך שהטנטון לא נגרם עקב תאונת הדרכים וגם אינו בדרגה חמורה של טינטון קבוע". היועץ החליט לשלול את הקש"ס עם התאונה.
הועדה קבעה לתובע אפס אחוזי נכות בעקבות חוות הדעת של פרופ' שצ'ופק.
...
לטענת התובע, המומחה בהתחלה כתב כי מאחר ועברו חודשיים מאז התאונה ועד שהתלונן הנפגע הדבר מנתק את הקש"ס. אולם בחוות דעתו השניה כתב כי מאחר ועברו 28 ימים מאז התאונה הדבר מנתק את הקש"ס. השינוי בטענת המומחה, מעלה לטענת התובע, תהיות ומביא למסקנה כי נפל פגם מהותי בבדיקת המומחה בתחום ה א.א.ג. המסגרת הנורמטיבית: הפסיקה בנושא הבאת ראיות לסתור אינה ליברלית( מגמה הפוכה לגישה במינוי מומחים רפואיים ),ונקבע לא פעם, כי הבאת ראיות לסתור בהתאם לסעיף 6ב' לחוק הפלת"ד, מיועדת למקרים מיוחדים וחריגים בלבד.
היועץ פרופ' שצ'פוק קבע כי קיים טנטון, אולם מבחינת שיקול הדעת הרפואי שהתבסס על מסמכים רפואיים שעמדו בפניו, כגון הפניה הראשונה ביום 12.11.07 ו- בדיקה אוטונוירולוגית וה- EMG, הביאו אותו למסקנה כי אין קשר סיבתי בין התאונה לבין תלונות הטנטון.
גם מצבו של התובע לא השתנה בצורה אשר מצדיקה התערבות ביהמ"ש. מכל האמור לעיל הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

בתאריך 28.5.19, אובחן אצל המבקשת ליקוי שמיעה עיצבי תחושתי דו-צדדי, והומלץ לה על מעקב שמיעתי והמנעות מחשיפה לרעשים ואביזרי עזר לשמיעה.
דיון והכרעה: המסגרת הנורמאטיבית: סעיף 6ב לחוק קובע כדלקמן: "נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו." על פי ההלכה הבאת ראיות לסתור שמורה לנסיבות מיוחדות שכן סעיף זה יופעל בזהירות ובמקרים חריגים (ראו: בר"ע 634/85 אבו עליון עודה נ' "רותם" חברה לביטוח בע"מ פד"י ל"ט (4), 505, רע"א 3570/01 אריה חברה לביטוח בע"נמ נ' קאסם סואעד תק-על 2001(3), 101).
בבדיקת השמיעה מיום 21.5.19, אובחן אצל המבקשת ליקוי שמיעה קל עד בינוני-חמור בתדרים גבוהים דו צדדי, ומעט יותר באוזן הימנית, והומלץ לה על שימוש במכשירי שמיעה.
 דחיית בקשה למינוי מומחה, כשייתכן שנותרה לו נכות עקב התאונה, או כשקיים צורך מבחינתו להוכיח עניין רפואי במסגרת הוכחת חלק מפרטי הנזק שלהם הוא טוען, עלולה לגרום עוול ונזק לתובע, אשר לא יהיו ניתנים לתיקון.
...
" על כן, אני מורה על מינוי מומחה רפואי בתחום אף אוזן גרון, שיבדוק את המבקשת ויחווה דעתו בנוגע להחמרת מצבה בשמיעה ואת הקשר הסיבתי בין ההחמרה לבין התאונה.
שאלת מימון שכר המומחה נדונה בעניין פלונית, שכן החוק והתקנות אינם קובעים מי יישא במימון הביניים, אך הפרקטיקה הנוהגת היא הטלת המימון על המבטחת – המשיבה: "פרקטיקה זו מבוססת על שיקולים מעשיים ועקרוניים כאחד: ראשית, היכולת של חברות הביטוח לממן את המומחה עולה בדרך כלל על זו של הנפגע, וענייננו, כידוע במצבים של אחריות מוחלטת; שנית, חיוב הנתבע במימון חוות הדעת, ולו כמימון ביניים, עלול לסכל את זכות הגישה שלו לערכאות, רק בשל חסרון כיס; שלישית, חיוב המבטחת חוסך את הצורך לערוך בירור עובדתי בדבר יכולתו של הנפגע לממן את המומחה; רביעית, עניין לנו עם מי שנפגעו בגופם ולעיתים קרובות גם ביכולת ההשתכרות שלהם. חמישית, לעיתים התובע זקוק לזמן כדי לגייס את הסכום הנדרש והדבר מעכב את ההליך. לכל האמור לעיל יש להוסיף, כי בדרך כלל אין בהטלת מימון הביניים על המבטחת כדי להעמידה בסיכון של חוסר אפשרות להחזיר לה את ההוצאה במקרה שבסופו של יום יחויב התובע לשאת בשכר המומחה. את, נוכח האפשרות, הקיימת בדרך כלל, לקזז את ההוצאה האמורה מהפיצוי שייפסק לתובע. אכן, כאשר כבר בשלב מינוי המומחה קיים ספק של ממש שמא לתובע לא נגרמה כל נכות בתחום בו מתבקש המינוי, שמדובר ב"מתחזה" או במי שפעל בחוסר תום-לב, שאין קשר סיבתי בין נכותו לבין התאונה, או שכלל לא מדובר בתאונת דרכים, וכיוצא באלה מצבים, או אז יש מקום לשקול להטיל על הנפגע לשאת במימון הביניים של שכר המומחה.
אשר על כן, אני מורה על מינוי מומחה בתחום הא.א.ג. כאשר הנתבעת תישא בשכ"ט המומחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו