מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דמי פיצויים בתביעת לשון הרע

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על כן יש לקבל את התביעה ולפסוק לו פיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע.
...
סיכומו של דבר אנו סבורים כי בנסיבות המקרה יש להעמיד את הפיצוי לאחר הכפלתו על סך של 30,000 ₪.
סוף דבר הנתבע ישלם לתובע פיצוי בגין הוצאת לשון הרע בסך 30,000 ₪.
לאור תוצאת פסק דין זה, ישלם הנתבע לתובע הוצאות המשפט בסך 1,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך, בע"א 89/04 ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי (ניתן ביום 04.08.2008) נאמר כי בין יתר השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת שפוסק הוא פיצויים בתביעת לשון הרע יש להיתחשב גם בהתנהגות הצדדים לאחר הפירסום, ואף במהלך הדיון המשפטי, ויש להיתחשב בבחינת כוונת המפרסם, האם פעל מתוך זדון או מתוך רישול וקלות דעת.
...
סוף דבר על יסוד כל האמור, הנני מקבל את התביעה וקובע כי הנתבע פרסם דברי לשון הרע נגד התובעת במספר הזדמנויות ואין הוא חוסה תחת ההגנות המעוגנות בחוק.
לכן, בשקלול כלל הנסיבות, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת פיצוי כולל בסך 9,500 ₪, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף לכך, ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪, בנוסף לדמי אגרת בית המשפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

בנוסף לכך, בע"א 89/04 ד"ר יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי (ניתן ביום 04.08.2008) נאמר כי בין יתר השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעת שפוסק הוא פיצויים בתביעת לשון הרע יש להיתחשב גם בהתנהגות הצדדים לאחר הפירסום, ואף במהלך הדיון המשפטי, ויש להיתחשב בבחינת כוונת המפרסם, האם פעל מתוך זדון או מתוך רישול וקלות דעת.
...
סוף דבר על יסוד כל האמור, הנני מקבל את התביעה וקובע כי הנתבע פרסם דבר לשון הרע כנגד התובע.
לכן, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סכום של 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים), בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף לכך, ישלם הנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 8,500 ₪, בנוסף לדמי אגרת בית המשפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

גדר המחלוקת על הפרק עומדות מספר שאלות הטעונות הכרעה: השאלה הראשונה: האם חל על התביעה דנן השתק שפוטי מכוח ההליך של תביעה על סכום קצוב שניהלה הנתבעת נגד התובעת (ת"ת 9135-06-11) מכוחו ניפתח תיק הוצל"פ והוטל העיקול נשוא תביעה זו ; השאלה השנייה: האם העיקול שהוטל על ידי הנתבעת במסגרת ההליך הקודם, הוטל כדין, אם לאו; השאלה השלישית: האם הטלת העיקול מהוה בנסיבות העניין התרשלות ו/או לשון הרע ואם כן מהו סכום הפצוי שראוי לפסוק אותו בנסיבות העניין.
...
כל הטענות בדבר היות עילת התביעה ביסוד הליך ההוצל"פ עילת סרק, דינה להידחות.
סוף דבר אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת 1 סך של 13,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
התביעה כנגד התובע 2 נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

"ההלכה הפסוקה קובעת, כי לצורך פסיקת פיצויים בתביעת לשון הרע יש להיתחשב גם בהתנהגות הנתבע במהלך המשפט, ובמיוחד בדרך שבה ניהל הנתבע את הגנתו. היתנהגות המחמירה את הפגיעה בתובע תגרור הגדלה של סכום הפיצויים, ואילו היתנהגות נאותה תקטין את סכום הפיצויים" (אורי שנהר, דיני לשון הרע, בעמ' 399).
...
על כן אני נעתר למבוקש בכתב התביעה, מקבל את התביעה כולה ופוסק כדלקמן: ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לפרסם ולהפיץ על התובע כל דבר המהווה לשון הרע כהגדרתו בחוק.
הנתבע ישלם לתובע פיצוי בגין פרסומי לשון הרע.
הנתבע ישלם לתובע את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 150,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו