מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דירקטורים חבים באופן אישי לבנק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זאת אף זאת, בכל הנוגע לעילת תביעתם כנגד הנתבעת 2- טוענים התובעים כי הנתבעת 2- המשמשת כמנכל"ית הנתבעת 1 כמו גם דירקטורית בנתבעת 3 והיא חבה כלפיהם באופן אישי בתשלום דמי התיווך, לאור היתנהלותה חסרת תום הלב במשא ומתן עימם וקיום יסודות עוולת הרשלנות ובכלל זה בגין מצגי שוא, בה באופן אישי.
(ראה גם: רע"א 10905/07 - נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר (לא פורסם), 13.7.08) (להלן: "פרשת נאות אואזיס"); רע"א 10376/07 - ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (לא פורסם) 11.2.09 (להלן: "פרשת ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ"); רע"א 7496/15 אור בנמל תל אביב הקטנה בע"מ נ' צפון הירקון תל אביב בע"מ (14/2/16) ).
...
לאחר עיון בכללם של הכתבים כאמור, ניתנת החלטתי זו, באשר אליה– אקדים אחרית לראשית- בשורת ההכרעה, הנני סבורה כי יש להיעתר לבקשה.
לאור האמור הנני קובעת כי התובעת 1 תפקיד ערובה להוצאות הנתבעות.
באשר לסכום הערובה, בשים לב להליך וההוצאות הצפויות בו לאור מורכבותו והיקפו וכן, לאור סכום התביעה - הנני קובעת כי הערובה תעמוד על סך של 100,000 ₪.
סוף דבר; אשר על כן הנני קובעת כי התובעת תפקיד בקופת בית המשפט ערבון כספי להוצאות הנתבעות בסך של 100,000 ₪ וזאת, בתוך 30 יום מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

6.7 משכך, אני קובעת כי חברת גו גז הפרה את חוזה גו גז. האם יש לחייב את מר בודוק באופן אישי? בכל הקשור לטענה בדבר הפרת חוזה גו גז - ויאמר מיד - הגם שלא מצאתי כי ניתן לחייב את מר בודוק בגין הפרת החוזה מצאתי כי יש מקום לחייבו, בגין היתנהגותו בכל הקשור לזכות החתימה בחשבון הבנק שנטל לעצמו.
כפי שעמד על כך כבוד הש. א. ריבלין ב- ע"א 313/08, נשאשיבי נ' רינראוי (2010): ".... המגמה הרווחת בדיני החברות כיום, לאחר חקיקת חוק החברות (תיקון מס' 3), ...., מצמצמת באופן משמעותי את המקרים בהם רשאי בית המשפט להרים את מסך ההיתאגדות, תוך שהמחוקק נותן עדיפות לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת .... תיקון מס' 3 נועד ליתן מענה לבקורת הרבה שנמתחה הן על ידי מלומדים הן על ידי אנשי עסקים, על המסגרת הרחבה של הרמת המסך בנוסחו המקורי של חוק החברות ... במסגרת ביקורת זו נטען, בין השאר, כי החשיפה הרחבה של דירקטורים ומשקיעים לאחריות אישית בגין חובותיה של החברה, תרמה לסיכונים הרבים הכרוכים בניהול עסקים ונחשבה כמקור המרתיע מפני יזמות וניהול. מלומדים שונים ... הדגישו את הקושי הכרוך בהסדר חקיקתי, שאינו מבחין בין מקימי חברות סדרתיים, העושים שימוש לרעה במסך ההיתאגדות, לבין יזמים ומנהלים אשר נטלו סיכונים עיסקיים לגטמיים, ואשר את פעילותם נועד עיקרון האחריות המוגבלת לעודד. על רקע זה, סבור אני כי אין מקום ליצור "מסלול עוקף" לעילות הרמת המסך, מסלול המאפשר בפועל לחייב באופן אישי את בעלי המניות, גם מקום בו לא מתקיימות עילות הרמת המסך.
...
לעניין זה יפה (בשינויים המחוייבים) האמור ב-רע"א 5335/12, אלפרוביץ נ' כפר ידידיה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (2012): "... המבקש ליהנות מדבשו של חוזה צריך שידע גם לשאת בעוקצו. רוצה לומר, הנהנה מזכויותיו לפי חוזה ידע גם לעמוד בחובותיו". 8.14 כך גם אין בידי לקבל את טענת מר בודוק כי עשה כן עבור חברת גו גז; ראשית, גם לחברת גו גז אסור היה לעשות פעולות בחשבון הבנק של החברה בטרם תעמיד ערבות חליפית.
מטעם זה גם אין בידי לקבל את הטענה כי יש לחייב את מר בודוק בכל חובות החברה לבנק.
סוף דבר - 10.1 אני מחייבת את צדדי ג' מס' 2 ו- 4 (גו גז ישראל בע"מ ומר מאיר בן ישי), ביחד ולחוד, לשלם למודיע/נתבע מס' 3 (מר וחנון ישי) את הסכומים הבאים: 10.1.1 סך של 130,000 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 21/3/2011 ועד למועד התשלום המלא בפועל; וכן 10.1.2 השבת אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל ממועד תשלומה ועד למועד השבתה בפועל לתובעת; וכן 10.1.3 שכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ש"ח אשר ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 10483/07 בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין כבוד השופט א' גרוניס כבוד השופטת ע' ארבל המערערות: 1. אומטיים הפצה בע"מ 2. ישרייקו יבוא ושווק בע"מ 3. ג'מבו יבוא ושיווק בע"מ נ ג ד המשיבים: 1. המשביר הישן בע"מ (בפרוק) ואח' 2. עו"ד אבנר כהן - מנהל מיוחד של החברה 3. קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשירותים בע"מ 4. 76 ספקי האגודה 5. דירקטורים ונושאי משרה בחברה 6. עמיקם בן צבי ואסף בן דב 7. קו אופ צפון אגודה שיתופית ואח' 8. כונס הנכסים הרישמי 9. בנק לאומי לישראל בע"מ ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 25.10.07 בת"א 1153/02 שניתן על ידי כבוד הנשיא א' גורן תאריך הישיבה: כ"ה בתמוז תשס"ח (28.7.08) בשם המערערות: עו"ד ח' אינדיג, י' דב-אינדיגר בשם המשיבים 2-1: עו"ד א' כהן, ה' מסרק, ע' גדיש בשם המשיבה 3: עו"ד א' דר-לולו בשם המשיבים 4: עו"ד א' שץ בשם המשיבים 6-5 עו"ד ע' שטרן בשם המשיבה 7: עו"ד ר' ברקמן, עו"ד ש' בלום בשם המשיב 9: עו"ד י' עזרן, ע' לנדור ][]פסק-דין
לטענת המערערות נודע להן באקראי על היתנהלות ההליך בבש"א 11452/05, וכן נודע להן כי במסגרת הליך זה נידונה במהלך ישיבה מיום 1.2.06 השאלה האם מסקנת המנהל המיוחד, לפיה אין עילה לחייב באופן אישי את נושאי המשרה והדירקטורים של החברות, מחייבת את בית המשפט של פירוק, כך שהנושים מנועים מלהמשיך בהליך האישי כנגד אותם נושאי משרה.
...
עם זאת, לא מצאנו כי בטענות המערערות יש כדי לשנות החלטה זו על נימוקיה (ראו ע"א 4605/03 בן עמי נ' קידר (לא פורסם, 13.9.05)).
לפיכך, בהצטרפותם של כל הנימוקים הללו לא מצאנו לנכון להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי שלא לדון בטענות שהועלו על ידי המערערות בטרם אישור הדו"ח. לגופו של עניין מעלות המערערות טענות עקרוניות הנוגעות לאפשרות של בית משפט של פירוק לאשר את הדו"ח של המנהל המיוחד, הפוטר את נושאי המשרה והדירקטורים בחברה שבפירוק מאחריות אישית, באופן אשר יחסום את הנושים מלהגיש נגד נושאי המשרה והדירקטורים תביעות אישיות.
לסיכום, הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ככלל, רשאי אורגן של חברה להתחייב בשמה של החברה, כך שההתקשרות מחייבת את החברה והאורגן שפעל בשמה של החברה יוצא מן התמונה, ואינו חב באופן אישי בגין אותה התחייבות.
למעלה מן הדרוש אציין כי גם לו הצביעה חברת ר.נ.ה. על בסיס בדין, בתקנון החברה או בנהליה לפיהם לא הוסמך לחתום בשם חברת ר.נ.ה. על כתב הערבות במועד הרלבנטי (15.12.2008), הרי בנסיבות העניין, בשים לב לכך שמר שלמה נחמיאס היה מנהל חברת נחמיאס, הדירקטור היחיד, יו"ר הדירקטוריון ובעל המניות היחיד בחברה, לא הוכח כי הבנק ידע או היה עליו לדעת על כך שחתימתו בוצעה תוך חריגה מסמכות, ודי בכך (סעיף 56(א) סיפא לחוק החברות).
...
בנסיבות אלה, בשים לב לכלליות וסתמיות הטענות, מחד גיסא, ונוכח החזקה כי אדם מודע למסמך עליו חתם, מאידך גיסא, אני דוחה את הטענה להתרשלות של הבנק ביחס לחובת הגילוי החלה עליו כלפי ערבים.
ד – סופו של דבר מורם מהאמור עד כה כי התביעה מתקבלת במלואה.
הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: חוב חברת נחמיאס לו ערבה חברת ר.נ.ה. - 53,846.44 ₪, בצירוף ריבית פיגורים החל מיום 31.5.2021 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באשר לנתבעת 3, נטען כי העובדה ששתי החברות מצויות בבעלותו של הנתבע 1, או כי הן מצויות תחת איחוד עוסקים לצרכי מע"מ, אינה מספיקה כדי לייחס לה את חובותיה של החברה; כי תשלום חלק מהחובות על ידי הנתבעת 3 מעידה על כך שלא היה שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה; וכי בתחילת הדרך מסרה החברה שיקים שכובדו, אולם לימים נקלעה החברה לסכסוך עם בנק לאומי והחליפה בנק, ואילו בתקופת הביניים, העמידה הנתבעת 3 שיקים שלה, כדי לסייע לחברה, בהקשר זה. בנוסף טענו הנתבעים כי לא בכדי לא נטענה בהליך הקודם הטענה שלפיה הנתבע 1 נתן ערבות אישית, משום שגם התובעת עצמה לא סברה כי ניתנה ערבות כזו, ואילו טענה זו נטענה רק כעת, משום שהתובעת חיפשה גורמים חלופיים להפרע מהם, היות שהחברה נקלעה לפירוק.
יתרה מכך, לגופו של עניין, רו"ח זלאיט העיד על נסיבות קריסתה של החברה, ואילו התובעת טענה בכתב התביעה כי החברה קרסה וכי מצבה של החברה היה בכי רע, ומסיבה זו יש לחייב את הנתבעים באופן אישי בחוב כלפי התובעת, כך שמובן כי אין מדובר בהרחבת חזית.
עם זאת, בסיכומיה, טענה התובעת באריכות כי יש להטיל על הנתבעים 2-1 אחריות אישית ולחייב אותם בחובות החברה, מכח אחריותם האישית כדירקטורים בחברה, כך שעל פניו דומה כי מדובר בהרחבת חזית.
...
כמו כן, הנתבעים ישלמו לתובעת את מלוא האגרות וכן הפרשי הצמדה וריבית כדין עליהן עד התשלום בפועל.
כמו כן ישלמו הנתבעים לתובעת את הוצאות המומחה קרבצ'יק בהליך הנוכחי לצרכי מתן חוות הדעת המשלימה ולצרכי חקירתו.
כמו כן, בהתחשב בתוצאה, בהיקף ההליכים ומסמכים ומשך ההתדיינות, אני מחייב את הנתבעים בשכר טרחת עו"ד בסך של 120,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו