מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דיון הוכחות התקבל ערעור

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אבקש להפנות לבר"ע 36122-03-13, שם הוגשה בקשת רשות ערעור, היתקיים דיון הוכחות בפני הרכב, אחד מהנציגים עזב את האולם במהלך דיון ההוכחות, הוגשה בקשת ערעור שהתקבלה, שם ניתנה היתייחסות מפורטת לחשיבות של נוכחות נציג בעת שמיעת דיון הוכחות.
...
בכתב הגנתה טענה הנתבעת, כי דין התביעה להידחות שכן ההצטרפות לקרן השתלמות היא וולונטרית, רצונית ובאחריות התובעת ואף במסגרת הסכם העבודה האישי שלה נקבע במפורש, כי באחריות התובעת להמציא לנתבעים את טופס בקשת ההצטרפות; משהצטרפה התובעת לקרן השתלמות רק בשנת 2020 – הרי שזכאותה להפקדות מעסיק היא ממועד זה ואילך בלבד.
ודוק, לאחר בחינת טענות הצדדים ועיון נוסף בתיק הגעתי לכלל מסקנה, כי עילת התובענה אינה בסמכות רשם בית הדין לעבודה, ואבאר.
על יסוד כל האמור הגעתי לכלל מסקנה, כי עילת התובענה אינה באה בגדר סמכויות רשם בית הדין לעבודה המנויות בסעיף 27 לחוק.
סוף דבר נוכח התוצאה אליה הגעתי – מזכירות בית הדין תעביר תיק זה לקביעה בפני שופט/ת, לפי סדר התיקים מסוגו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2024 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לתקופה שחלפה בין מועד ביצוע העבירות ועד הגשת כתב האישום, הרי שכתב האישום הוגש רק בסוף שנת 2018, משום שלאחר חקירותיו הראשונות של הנאשם בשנת 2013 ניפתחה פרשייה נוספת דומה ואף גדולה יותר בה נחקרו אחרים וגם הנאשם, וגם משום שהנאשם בעצמו גרר רגליו בהליך השימוע אליו הוזמן, וכן בהליך המשפט עצמו; הנאשם לא הביא כל ראיות בדבר אכיפה בררנית או מחדלי חקירה של המאשימה, ועל כן יש לדחות את כל טענותיו בהקשר זה. במסגרת אסופת הפסיקה שהוגשה מטעם המאשימה (טל/4), הפניתה ב"כ המאשימה לפסקי הדין הבאים שדנו בעיניינם של נאשמים שהורשעו בעבירות דומות: רע"פ 9004/18 מאיר יצחקי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 31.12.18) שם הותר על כנו עונש של 12 חודשי מאסר בפועל, שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי שקבל ערעור על גזר דין של בית משפט השלום שהטיל על הנאשם עונש של 6 חודשים לריצוי בעבודות שירות; רע"פ 5070/17 איאד אבו חמיד נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 4.7.17) שם הותר על כנו עונש של 27 חודשי מאסר בפועל שהוטל על הנאשם; רע"פ 7779/15 חברת כץ עבודות צבע בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 31.1.16) שם הותר על כנו עונש של 20 חודשי מאסר בפועל שהוטל על הנאשם, הבעלים והמנהל של החברה הנאשמת; עפ"ג (מחוזי – י"ם) 19090-05-18 אבראהים עותמאן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 27.1.19) בו הופחת עונש המאסר שהוטל על המערער ל-24 חודשי מאסר בפועל; ת"פ (שלום – י"ם) 42293-01-20 מדינת ישראל נ' חסין עוויסאת (פורסם בנבו, 24.5.23) שם נדון הנאשם לעונש של 22 חודשי מאסר בפועל - תלוי ועומד בעיניינו ערעור ע"פ 70570-06-23; ע"פ (מחוזי – י"ם) 17493-12-17 לואי מטור נ' מדינת ישראל - בית המכס ומע"מ ירושלים (לא פורסם, 1.2.18) שם נדחה עירעורו של נאשם שנדון ל-26 חודשי מאסר בפועל; ת"פ (שלום – ראשון לציון) 23569-12-17 רשות המיסים, היחידה המשפטית איזור מרכז ותיקים מיוחדים נ' אופיר קטרי (לא פורסם, 6.11.22) שם נדון הנאשם לעונש של 25 חודשי מאסר בפועל - תלוי ועומד בעיניינו ערעור ע"פ 37337-12-22; ת"פ (שלום – ת"א) 17549-01-17 מדינת ישראל נ' לימונדה א.א.נ בע"מ (פורסם בנבו, 11.4.18) שם נדון הנאשם לעונש של 18 חודשי מאסר בפועל; ת"פ (שלום – רמלה) 25293-07-14 רשות המיסים, היחידה המשפטית איזור מרכז ותיקים מיוחדים נ' גאלל אלווהאב (פורסם בנבו, 24.2.16) שם נדון הנאשם לעונש של 23 חודשי מאסר בפועל.
בהחלטתו מיום 15.6.20 ציין מפורשות: "כבר במהלך הדיון הבעתי את דעתי, כי בבקשה מסוג זה, המשלבת בתוכה טענות בדבר מחדלי חקירה, אכיפה בררנית ושיהוי בהגשת כתב אישום – נידרשת תשתית עובדתית לצורך קבלת החלטה מושכלת, וכפי שנעשה במרבית המקרים, בירור ראייתי ראוי שיעשה במהלך שמיעת הראיות ונראה שאין מנוס מקבלת החלטה בבקשה במסגרת הכרעת הדין, אם וכאשר יגיע בית המשפט להכרעת דין בתיק זה". אין לי אלא לחזור על דברים אלו ולאמצם.
אך במקרה זה, על נסיבותיו, המלצת שירות המבחן כן מתיישבת עם העונש הראוי לטעמי בתיק זה. בכך גם תומכת העובדה כי הנאשם הודה במיוחס לו בכתב אישום מתוקן לאחר ישיבת הוכחות, ונטל אחריות על מעשיו, כמו גם נסיבותיו האישיות והמשפחתיות כפי שהעלו המסמכים שהוצגו ונשמעו מפי עדי האופי ומפיו שלו.
...
גם אם אקבל את עמדת המאשימה לפיה הנאשם התעלם מפניותיה בכתב ובעל פה, וכי כתב האישום הוגש מבלי שנערך שימוע רק לאחר ש"כלו כל הקיצין" (סעיף 55 לתגובה), הרי שהדברים דווקא מחזקים את המסקנה כי ניתן היה להגיש את כתב האישום מספר חודשים מוקדם יותר ממועד הגשתו, בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי, מבלי שהמאשימה תידרש "לחזר" כביכול אחר הנאשם.
מצאתי לנכון לעשות כן רק כשסברתי שיש סיכוי ממשי שאמנע משליחתו למאסר בפועל ממש, ולכן החלטתי זו ניתנה רק לאחר שמיעת הטיעונים לעונש.
סיכומו של דבר אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות כמפורט בחוות דעת הממונה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הערייה ניסתה להיבנות מדברים שאמר המערער ביחס לפרוטוקול הדיון האמור מההליך משנת 2012, וזאת במהלך חקירתו הנגדית בישיבת ההוכחות לגוף תביעתה של הערייה.
בעדותו אישר המערער כי שכר את הנכס משנת 1991, וכי בהליך משנת 2012 הוא הסכים מול עורך דינו של בעל הזכויות בנכס שהוא (המערער) יקבל אחריות לשלם את הארנונה "על תנאי שזה יהיה על השטח" ששכר (ע' 18, ש' 25-21 לפרוטוקול הדיון בבית משפט קמא).
...
טענתו המרכזית של המערער בערעור לפנינו נסבה על קביעה זו. לאחר שנתנו דעתנו לכלל טענות הצדדים בכתב ובדיון שלפנינו, באנו לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל בכל הנוגע להחלטה בסוגיית ההתיישנות, על הנובע מכך.
במכלול נסיבות העניין, לא מצאנו הצדקה לסטות מהכלל שלפיו על חיובי ארנונה חל חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
לפיכך, חיובי המערער יישאו ריבית והצמדה בהתאם לחוק זה. סוף דבר: הערעור מתקבל במובן זה שחלף החיוב בסעיף א' לפסיקתה של בית משפט קמא מיום 6.1.23, יהיה על המערער לשלם לעירייה את חיובי הארנונה בקשר עם הנכס כרשום בספרי העירייה, וזאת ביחס לתקופה שמיום 13.12.2010 ועד ליום 31.12.2012, כשאלה יישאו ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980.
בנסיבות העניין, חלף מה שנקבע שם אנו מורים כי המערער יישא בהוצאות העירייה בערכאה הדיונית בסך כולל של 20,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך כולל של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו