מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דיון בדלתיים סגורות בבימ"ש למשפחה

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ולהכרעה – פסילת סעיפים ומסמכים עולה מהוראות החוק כי בעינייני מישפחה, נשמע הדיון בדלתיים סגורות, בנגוד למקובל בהליך משפטי אחר, הנשמע ב"פומבי", וכל פירסום על דיון כאמור אינו יכול להיעשות אלא ברשות בית המשפט.
...
לאור האמור – נעתרת הבקשה לפסילת סעיפים בתצהיר ונספחים המבוקשים ונדחית הבקשה לעיכוב הליכים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באשר לטענה לפיה לא ניתן יהיה לברר את ההליך דנן מבלי להציג מסמכים מהליכים המתקיימים בפני ביהמ"ש לעינייני מישפחה ובית הדין הרבני, כפי שציינתי בהחלטתי מיום 10.11.20 – "במידה ויתברר במסגרת ההליך כי עולים נושאים אינטימיים, אשקול את סגירת הדלתיים חלקית או מלא". המנעותה של העמותה מצרוף מיכאל כנתבע נוסף, מחזקת את הטענה שאין מדובר בתובענה הנוגעת לסכסוך המשפחתי בין הצדדים ותומכת אף היא בדחיית הבקשה לדיון בדלתיים סגורות.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות ובכתבי הטענות ולאור פסק הדין שניתן בערעור, אני סבור שדין הבקשה להידחות מהנימוקים שיפורטו להלן.
באשר לטענה לפיה במסגרת בירור התובענה יהיה צורך להתייחס להתנהלותם של בני הזוג במהלך חיי הנישואין ולמערכת היחסים ששררה ביניהם כשותפים לחיים, אין אני סבור כי מסקנה זו מתחייבת או עולה מהדברים.
לאור האמור, אין מקום לחרוג מהכלל בדבר פומביות הדיון ואין מקום נהל את ההליך דנן בדלתיים סגורות ולפיכך הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בהזדמנויות שונות בין החודשים אוגוסט 2017 עד אפריל 2019 פירסם הנאשם בחשבון תכנים הנוגעים לדיון שהתנהל בדלתיים סגורות, לרבות קלטת אודיאו ופרוטוקולים של הדיון, זאת מבלי שקבל רשות לכך מבית המשפט, כפי שיפורט להלן: א. ביום 7.9.17 פירסם הנאשם בחשבון תוכן מהחלטה שניתנה בבית המשפט לעינייני מישפחה, בצרוף צלום החלטה מיום 6.9.17 אשר ניתנה בדלתיים סגורות.
...
גם טענה זו נדחית.
דינה של הטענה להידחות בשתי ידיים.
סוף דבר: המאשימה הוכיחה מעבר לספק סביר כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו, ומשמצאתי לדחות את טענות ההגנה כולן, הרי שהוא מורשע בהתאם.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ככלל דיונים בבימ"ש לעינייני מישפחה מתנהלים בדלתיים סגורות ומטבע הדברים פסקי הדין והחלטות הניתנים בבימ"ש לעינייני מישפחה אינם מתפרסמים באופן בו מפורסמות החלטות בהליכים אחרים שאינם מתנהלים בדלתיים סגורות ואולם אין בכך כדי לבטא תפיסה לפיה פסקי דין והחלטות של בתי משפט למשפחה אינם צריכים לבוא לידיעת הציבור, אלא כי תוכנם המשפטי והעובדתי יובא לידיעת הציבור בזהירות המתחייבת תוך השמטת פרטים מזהים שלא יפגעו בחסיון שהוטל על ניהול ההליך עצמו.
...
מכל המקובץ לעיל, האמור בבג"צ טריגר , נימוקי רמ"ש (חי') 53787-01-20 , איני רואה כל מניעה מדוע לא יפורסמו פסקי הדין שניתנו בעניינם של הצדדים תוך השמטה של כלל הפרטים המזהים, לרבות שמות וכמובן חלק ספציפי שהצדדים עצמם קבעו לגביו חסיון מיוחד כאמור בהחלטתי מיום 1/2/2021 לגביו נותר החסיון.
לאור האמור אני מוצאת להיעתר לבקשה לפרסום פסקי הדין .
למען הנוחות בלבד ניתנת החלטתי זו במאוחד בכלל ארבעת התובענות הגם שמדובר בשלושה פסקי דין שונים ונפרדים זה מזה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בהזדמנויות שונות בין החודשים אוגוסט 2017 עד אפריל 2019 פירסם הנאשם בחשבון תכנים הנוגעים לדיון שהתנהל בדלתיים סגורות, לרבות קלטת אודיאו ופרוטוקולים של הדיון, זאת מבלי שקבל רשות לכך מבית המשפט, כפי שיפורט להלן: א. ביום 7.9.17 פירסם הנאשם בחשבון תוכן מהחלטה שניתנה בבית המשפט לעינייני מישפחה, בצרוף צלום החלטה מיום 6.9.17 אשר ניתנה בדלתיים סגורות.
...
בדומה לאופן קביעת המתחם, גם בשלב גזירת הדין החלטתי להתחשב במיעוט המקרים שנדונו עד כה בעבירות אלו, וליתן משקל רב מהרגיל לנסיבות העומדות לזכותו של הנאשם, תוך מתן דגש למהלך חייו הנורמטיבי.
משכך החלטתי למקם את עונשו אך מעט מעל תחתית המתחם.
אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 14 חודשי מאסר בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו