מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דיון באחריות ההורה לחינוך הילד

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

עוד נובעת היא מהאמון שרוחשים הורי הילדים בצוות החינוכי שבגן, שעה שהם מפקידים בידיו את היקר להם מכול, תוך אמונה כי בתום יום הלימודים ישובו הילדים לביתם, בריאים ושלמים.
מכל מקום, כשהוצגו להורים קביעותיו של בית המשפט שדן בתיק הפלילי בעיניינה של הנתבעת 4, בנוגע לאוירה ששררה בגן הילדים, הגיבו ההורים בהפתעה, וציינו שלא ידעו על הדברים בזמן אמת ואף לא בעת כתיבת המכתב ("אני מרגיש שאני יודע מעט מאוד, ושמח שלא אני אמור לשפוט", פ/22.6.21, עמ' 29, ש' 27) – שאתה קורא עכשיו את מה שהתרחש בגן , מה דעתך על הפיקוח? לא טוב בלשון המעטה, לא ידעתי על כך בזמן כתיבת המכתב.
גם במקרים שבהם נמצא כי לא מיתקיים קשר סיבתי בנסיבות הספציפיות שנידונו, קבע בית המשפט כי – לעניין הציפיות מראש אין בעובדה כשלעצמה, שהנזק נגרם במישרין על-ידי מעשה רצוני של אדם אחר, כדי לפטור את המערערת מאחריות.
...
אי לכך, אני קובע כי סכום הפיצוי ישולם לתובעים בכפוף להצגת צו ירושה כדין.
סוף דבר התביעה נגד הנתבעת 1 ונגד הנתבעת 4 מתקבלת.
התביעה נגד הנתבע 2 נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כך, על פי המוסכם ישהו הילדים עם האב מדי שני ורביעי מתום המסגרת החינוכית, הילדים ילונו אצל האב והוא ישיבם ביום שלמחרת למסגרת החינוכית.
דיון והכרעה: לגופה של המחלוקת מה לי להרחיב הבדיקה על ידי העו"ס לסדרי דין או לזמנה לדיון בבית המשפט? משעה שההסכמה של ההורים לאחריות הורית משותפת אוגדת בתוכה את ההסכמה ההדדית שלהם בדבר הכישורים ההוריים הנדרשים לגידול ילדיהם שלהם.
...
אחרית דבר: כהסכמת ההורים אני קובע אחריות הורית משותפת של ההורים על ילדיהם.
לאחר ששקלתי את שאלת הסדרי השהות באתי כדי מסקנה שיש לאפשר לילדים ללון אצל האב פעם בשבועיים, בימי חמישי הסמוכים לסוף שבוע בו אינם שוהים עמו וכן במוצאי שבת אחת לשבועיים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

עוד הוסיפה שחלוקת זמני השהות הוכתבה על ידי האב ונכפתה עליה, ובמהלך הגישור בין הצדדים היא היתנגדה לה. לדבריה עוד האב אינו ממצה את ימי השהייה עם הילדים ונעזר בהוריו וזוגתו על מנת לשהות עם הילדים ולקחת אותם ממוסדות החינוך.
דיון והכרעה בנסיבות העניין השתכנע בית המשפט שיש לקבוע אחריות הורית משותפת כלפי הקטינים, ולקבל את המלצת העו"ס לס"ד כמצוין בתסקיר בהקשר זה, ולא שוכנע מטענות ה א ם שמטובתם של הילדים לקבוע אחרת.
...
התביעה למזונות הקטינים: 8 הנתבע ישלם לידי התובעת עבור מזונות הקטינים, סך של 1,200 ₪ לכל ילד ועבור מדורם סך של ₪ לכל ילד, וסה"כ 1,550 ₪ לכל ילד עבור מזונות ומדור.
סה"כ ישלם הנתבע לידי התובעת סך של 4,650 ₪ עבור מזונות ומדור הילדים (להלן – "המזונות").
לאחר שקילה ואיזון, קובע בית המשפט שהנתבע ישלם לידי התובעת סך של 10,000 ₪ עבור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת תוך 30 יום מהיום, וממועד זה יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הקטינים היו בטיפול אמם, התובעת, תוך שזמני השהות שלהם עם הנתבע הלכו והתרחבו עם הזמן, וכיום בהסכמת הצדדים שוהים הקטינים אצל אביהם מס' פעמים בשבוע כולל לינה (ראה סעיף 9 לתצהירי עדות ראשית התובעת וכן הודעת הצדדים ובאי כוחם בעמ' 2 שורות 18-31 לפרוטוקול הדיון מיום 17.3.22), כמפורט להלן: בסופ"ש בו שוהים הקטינים עם האם – האב אוסף אותם בימי ראשון, שני ורביעי ישירות מהמסגרות החינוכיות והם נשארים אצלו עד למחרת בבוקר, אז מביא אותם למסגרות החינוכיות בשעת תחילת הפעילות.
כמו כן, סוכם שאם אין מסגרות חינוכיות, הילדים יהיו באחריות ההורה אצלו ישנו בלילה הקודם ועד לשעת הצהריים שבה היתה אמורה להסתיים הפעילות במסגרות החינוכיות.
...
לאור האמור, ועל יסוד הסכמת הצדדים ובאי כוחם, בהחלטתי מיום 17.3.22 נקבע כך: "אני מאשרת את הסכמות הצדדים בענין זמני השהות, וענין זה יובא בחשבון במסגרת קביעת המזונות". גובה דמי המזונות מהווה את אחד מעמודי המחלוקת המרכזיים בין הצדדים.
אקדים ואומר כבר כעת, כי לאחר שעיינתי בתשתית הראייתית אשר הובאה בפניי ושמעתי את עדויות הצדדים הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כוונת שיתוף ספציפי בדירת הנתבע ברח' **** בעיר ****.
לסיכום: א. מזונות הקטינים יהיו כפי שנקבע וכמפורט בסעיף 29 לפסק דין זה. ב. תביעתה הרכושית של התובעת לפירוק שיתוף ואיזון משאבים בדירה ברח' **** בעיר **** – נדחית.
ג. תביעת התובעת לפסק דין הצהרתי ביחס לדירה ברח' **** בעיר **** – נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף, במקרים רבים המטפלת נתפסת על ידי ההורים כמנוסה בגידול וחינוך ילדים, והם מתייעצים איתה ומתייחסים ברצינות להערותיה.
כבר נפסק כי: "המערערת נטלה על עצמה תפקיד שספק אם יש אחראי ממנו - לחנך עוללים וילדים שאין רכים מהם בראשית דרכם. זהו תפקיד המחייב את העוסק בו למיומנות, נשמה-יתרה, ובעיקר אהבה וסבלנות שאין להן קץ, כי הרי מדובר בילדים שחלקם אף טרם למדו לבטא את עצמם. למרבה הדאבה, נדמה כי המערערת נעדרת כל אותם כישורים, ובמקום להעניק לפעוטות אכסניה חמה ואוהבת, היא הפכה את חייהם של אחדים מהם לסיוט מתמשך. בנסיבות אלו אין בעונש שהושת על המערערת חומרה כלשהיא, אדרבא, יהא עונש זה לנגד עיניהם של כל מי שמבקש לעסוק בחינוך, ובמיוחד בגיל הרך, כדי שמעשים מסוג זה לא יישנו". ע"פ 5986/08 כחלון נ' מדינת ישראל (נבו 10.11.2008) בבחינת נסיבות הקשורות בבצוע העבירה, נידרשתי לאופיים האלים והאכזרי של המעשים שכללו בין היתר טלטולים, דחיפות, הטחות ומכות – כולל מכות ישירות לראשם של הפעוטות; לעובדה כי הנאשמות פגעו בעשרה פעוטות; לגילם הצעיר של הפעוטות, מתחת לשלוש שנים, חלקם בני פחות משנה; לפערי הכוחות האדירים בינן לבין הקרבנות, והניצול לרעה של הכח שהופקד בידיהן והאמון שניתן בהן, בצורה שגרתית ושיטתית כלפי הפעוטות, באכזריות ותוך היתעלמות מסבלם; לחלקן היחסי של הנאשמות בבצוע העבירות, כאשר לכל אחת מהן אחריות למעשיה שלה ומידת השפעה ניכרת על האחרת, הן בשל היותן מבוגרות אחראיות אשר עובדות יחד במעון בו ההיתעללות הפכה לנורמה, והן בשל יחסי הקרבה שלהן כאם ובת.
ינקו הורשעה בבצוע שלוש (3) עבירות היתעללות בקטין בידי אחראי, שלוש (3) עבירות תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ובעשרים ושש (26) עבירות של תקיפה סתם, בשל כך נדונה לארבע וחצי (4.5) שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופצוי בסך שמונים אלף שקל (80,000 ₪).
...
ד"ר פרח פרט כי הנאשמת 1 מגלה נכונות לקחת אחריות מלאה על מעשיה, כתב על הלחצים שעלו מדבריה של הנאשמת 1 שהובילו בסופו של דבר לפגיעה בפעוטות, והמליץ על המשך טיפול פסיכולוגי ומתן אפשרות לשיקום.
הנאשמת ערערה לבית המשפט העליון אך משכה אותו בסופו של דבר.
בנסיבות שפורטו אני גוזר את עונשן של הנאשמות כדלקמן: הנאשמת 1: חמש שנות מאסר בפועל ומחצה (5.5), בניכוי ימי מעצרה הממשי בתיק זה מיום 11.05.2021 עד יום 30.05.2021.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו