מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית תביעת פיצויים בגין התפטרות

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

האם היה התובע זכאי להפרשות פנסיונית לנוכח תחילת עבודתו בנתבעת לאחר גיל פרישה? האם הפרה הנתבעת כלפי התובע את האיסור הקבוע בסעיף 2(א) לחוק שויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, בכך שהיפלתה באי החזרתו לעבודתו בשל גילו, לעומת עובדים צעירים שהוחזרו לעבודתם לאחר שהוצאו לחל"ת? האם התובע זכאי לתשלום שכר החל מתום 30 ימי החל"ת, קרי: מ-17.4.20, בשל היותו מוכן ומזומן לעבודה? האם נכונה טענת התובע שלא ניתנו לו הפסקות כדין ועל כן הוא זכאי לשכר חצי שעה לכל יום עבודה בגין ניכוי הפסקות שלא כדין? האם חל על התובע צו ההרחבה בענף האפייה על הזכויות הנגזרות מכך? האם זכאי התובע לגמול עבודה בשעות נוספות, פדיון חופשה, דמי הבראה, דמי חגים? האם נכונה טענת התובע בכתב התביעה כי לא נימסרה לו הודעה בכתב על תנאי עבודה שעומדת בהוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי קבלה ומיון לעבודה), התשס"ב-2002 (להלן: "חוק הודעה לעובד"), והם הוא זכאי לפצוי בשל כך? האם זכאית הנתבעת לקזוז בעד שווי אוכל שאכל התובע, דיווח שעות לא אותנטי ואי מסירת הודעה מוקדמת טרם התפטרות.
אשר על כן נדחית התביעה לפצוי בשל הפלייה מחמת גיל.
...
לנוכח האמור טענות הקיזוז נדחות.
סיכום וסעדים הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: בעד היעדר הודעה כדין על תנאי העסקה – 2,000 ₪.
בשים לב לפער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק בפועל לא מצאנו לחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ההליך.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

חלף הפרשות לפנסיה ולפיצויים בסך 25,362 ₪ פדיון ימי חופשה בסך 9,486 ₪ דמי הבראה בסך 4,542 ₪ החזר נסיעות בסך 9,840 ₪ העידר הודעה לעובד בסך 5,000 ₪ פגם בתלושי שכר בסך 7,000 ₪ באשר למועד ואופן סיום העסקתו קיבל בית הדין האיזורי את גרסת המערער כי המשיב התפטר ביום 9.10.2015, מבלי שנתן הודעה מוקדמת ועל כן אינו זכאי לפצויי פיטורים.
כן נדחתה התביעה לפצוי בגין אי קיום שימוע לפיטורים.
...
נבהיר, כי הפחתת הפיצוי ברכיב זה נובעת מהעובדה שבית הדין קמא חייב את המערער והמשיבות בפיצוי בנושא תלושי השכר בגין כל תקופת עבודתו, וחובת הנפקת תלושים תקינים חלה על המערער רק עבור תקופת עבודת המשיב אצלו, ובנסיבות אלו, החלטנו באופן חריג, להפחית את הפיצוי ל- 1,000 ₪ בלבד.
סיכום בחנו את יתר טענות המערער, ולטעמנו פסק דינו של בית הדין האזורי מעוגן בחומר הראיות ובדין, וראוי להתאשר מטעמיו.
אשר על כן, הערעור מתקבל בחלקו כדלקמן: סכום הפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו יופחת ל – 1,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראשית, התובע דובר עברית, גם אם לא כתושב המדינה ומנגד, גם תצהירו כלל לא תורגם! אשר על כן, נדחית התביעה לפצויי פיטורים, מחמת פיטורים או התפטרות שדינה כפיטורים.
הדוקטרינה הנוהגת כיום בפסיקה ביחס לעובדים הזרים היא "דוקטרינת ביצוע בקירוב". משאין למעסיק בנסיבות אפשרות מעשית לבצוע הפרשות לקרן פ"פ ולפנסיה, זכאי העובד לפצוי בגין אי ביצוע ההפרשות, בשיעור ההפרשה כפי שהיה על המעסיק להפריש [ראה לעניין זה בר"ע (ארצי) 36959-06-15 MUSABAL ABDALLA נ' טלרן אחזקות ונקיון (2000) בע"מ (פורסם בנבו, 15.07.15); בר"ע (ארצי) 51823-10-14 י.ב. שיא משאבים בע"מ נ' Hitam Abaker (פורסם בנבו, 26.02.15)].
...
לא שוכנענו כי הנתבע הפר את חוק הודעה לעובד ביודעין.
בנסיבות העניין מצאנו לפסוק פיצוי ע"ס 1,500 ₪ בלבד, משמדובר בעסק משפחתי קטן ומששוכנענו כי הנתבע לא הפר הוראת החוק ביודעין.
על כן נדחית התביעה ברכיב זה. סוף דבר הנתבע ישלם לתובע הסכומים שנפסקו לעיל , בקיזוז 3,360 ₪, תוך 30 יום, אחרת ישא ה"ה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת טענה מנגד כי יש לדחות מכל וכל את תביעת התובעת בגין רכיב זה. הואיל וכאמור לעיל, מצאנו כי התובעת התפטרה מעבודתה, אנו דוחים את תביעתה לפצוי בשל אי עריכת שימוע.
...
כמו כן, התובעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק נפשי כלשהו נוכח זאת, תביעת התובעת ברכיב זה - נדחית.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
לאחר ששקלנו בכובד ראש את טענות הצדדים באשר לגובה ההוצאות בהן יש לחייב בגין ניהול הליך זה, מצאנו לחייב את התובעת בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום אחרת יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

] לאור האמור, אנו קובעים כי התובע התפטר מעבודתו ולפיכך נדחית התביעה לפצוי בגין אי עריכת שימוע ולפצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
...
לטענת הנתבעת 1, יש לדחות את התביעה על הסף מחמת היעדר יריבות ולחלופין, מחמת היעדר עילה שכן, התובע לא הועסק על ידה מעולם.
מכאן שטענת הנתבעת 2 נדחית.
נוכח כל האמור, הגענו לכלל מסקנה כי התובע זכאי לסך של 216 ₪ בגין דמי חגים.
סוף דבר: התביעה נגד הנתבעות 1 ו-3 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו