מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית תביעת נזקי רכב בתאונת דרכים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

עסקינן בתביעה כספית, לפצוי נוסף לתובע בגין נזק שניגרם לרכבו בתאונת דרכים.
בנוסף טוען התובע שאין לקבל את שיעור ירידת הערך שקבע זריהן ויש להעדיף על פניה את קביעת הנתבע 3 בנושא זה. לחילופין, טען התובע שככל ותביעתו כנגד הנתבעים 1-2 תדחה, הרי יש לחייב את הנתבע 3 באופן אישי בגין הנזקים שנגרמו לו, משום שהטעה אותו בדבר סכומי התיקון והפיצוי להם הוא זכאי, משמע – לא ביצע תפקידו כשמאי רכב כהלכה.
...
אינני מקבלת עמדה זו. על מנת לחייב את הנתבע 3, לא די בהסתמכותו של התובע על חוות-דעתו.
בנושא הפער בחלקי החילוף, שהתמצה בסופו של דבר רק במודול ובחיישנים, לא הוכח לטעמי כי הנתבע 3 פעל בניגוד למצופה משמאי סביר, או שלא עפ"י העקרונות המקצועיים המחייבים או המקובלים.
משום כך, אני מחליטה לחייב את הנתבע 3 לשלם לתובע את ההפרש בגין ירידת ערך, בשיעור 1.5% משווי הרכב ובסך 8,010 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע – המשיב ביקש לקבל תגמולי ביטוח בגין נזקים שארעו לרכבו בתאונת דרכים מיום 15.7.19.
ראוי ונכון היה לדחות את תביעת התובע על בסיס דיווח כוזב לפי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח כבר כשהתברר כי לא כל הנזקים הנטענים שפורטו בדו"ח השמאי מטעמו, נגרמו כולם בתאונה אך לפנים משורת הדין, שילמה לו חברת הביטוח עבור הנזקים שהוכרו על ידי השמאי מטעמה בתוספת שכ"ט שמאי והפרשי מע"מ. ב) בית משפט השלום קיבל את עמדת חברת הביטוח ולפיה הנזק בחלקו הקידמי שמאלי של הרכב לא נגרם בתאונה.
...
סכום ההוצאות במקרה דנן הוא אכן גבוה מהמקובל אך עדיין אינו חורג מהסביר ולפיכך, לא מצאתי לנכון להתערב גם בקביעה זו. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.
ב) אמנם היה מקום לחייב את המערערת בהוצאות בשיעור גבוה גם בערכאה זו שכן אפשרתי למערערת לסגת מהערעור (ראה החלטתי מיום 18.10.21).
המערערת השתמשה בזכותה הלגיטימית שלא להיעתר להמלצתי.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המערער הגיש תביעה בסך 70,234 ₪ נגד המשיבה (להלן גם: "דן") בעיניין נזקים שארעו לרכבו בתאונת דרכים מיום 8.1.20.
נקבע כי הספיקות גורמים לכך כי התובע לא עמד בנטל להוכחת נזקיו ככאלו הקשורים לתאונה ולכן התביעה נדחתה.
...
אני סבורה, כי במכלול הנסיבות משנקבע כי האחריות על התאונה רובצת לפתחו של המשיב, ולא נסתרה חוות דעת המומחה והעובדה שהתיקונים בוצעו.
(6) בנסיבות הללו, אני סבורה כי צריך היה לאשר הנזק המגובה בחוות דעת השמאי.
סך של 4,282.50 ₪ ירידת ערך סה"כ 69,234.50 ₪ לסיכום: א) לאור האמור לעיל, מתקבל הערעור ומתקבלת התביעה, כך שהמשיבה תשלם למערער סך 69,234.50 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.4.21) ועד התשלום בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה בגין נזק לרכב בתאונת דרכים אשר הועמדה על סך של 33,000 ₪.
בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 3- לטענת הנתבעת 3 דין התביעה להדחות על הסף שכן במועד הרלוואנטי לתביעה היה הנתבע 2 מכוסה ביטוחית אצל הנתבעת 1 וממילא הנתבע 2 היה המעוול הישיר בהיותו נהג האוטובוס.
...
בכתב ההגנה מטעם הנתבעת 1 – טענה הנתבעת 1 כי דין התביעה להידחות על הסף שכן התובע אינו הבעלים הרשום של כלי הרכב.
משלא הוצגו כל ראיות להוכחת ידיעתו של הנתבע 2, אף לא אישורי מסירה של הודעת השלילה לידי הנתבע 2 ובשים לב לכך כי הנתבע 2 לא התייצב למועדים הקבועים והנתבעת 1 לא עמדה על חקירתו - לא מצאתי כי עלה בידי הנתבעת 1 להרים את הנטל הדרוש להוכחה כי רישיון הנהיגה של הנתבע 2 אכן היה שלול וכי הנתבע 2 היה מודע לשלילה זו. משכך, אני קובעת כי הנתבעת 1 חייבת בשיפוי נזקי התובע.
בנסיבות אלה, אני קובעת כי הנתבע 2 חייב בשיפוי נזקיו של התובע.
סוף דבר הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה, כך שהנתבעים 1-3 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 19,783.54 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

תביעת שבוב בגין ניזקי רכב מתאונת דרכים שאירעה ביום 24.11.2018.
בדוח החוקר מטעם נתבעת 2 (צורף לכתב ההגנה של נתבעת 2) נכתב כי לגירסת תובע 2: הרכב שברשותו הוא מידגם סקודה ונרכש כחודש לפני התאונה; רכבו חנה צמוד למדרכה ורכב בנו חנה אחריו; רכב הנתבעים מידגם פורד טרנזיט פגע ברכבו וברכב בנו, וכתוצאה מהמכה רכבו נהדף ופגע ברכב צד ג' שחנה לפניו; נהג הטרנזיט ניסה לברוח אך אנשים במקום הצליחו לעצור אותו ולכן היה ריב, ואח"כ נערכה סולחה; הגיש תביעה לחברת הביטוח שלו, ביטוח ישיר, אך התביעה נדחתה מסיבה לא ברורה.
...
מכוח עקרון תום לב, לא ראוי למנוע מנתבעת 2 להתגונן בטענה שנתבעת 1 מנעה ממנה לברר עד תום (ראו: ירון אליאס דיני ביטוח 990 (מהדורה שלישית, 2016); ת"א (תל אביב-יפו) 42844-05 בולוטין נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (27.3.2006)) סיכומו של דבר, טענת נתבעת 2 להעדר כיסוי ביטוחי הוכחה, ולפיכך נזקי התובעים, כאמור לעיל, יוטלו על נתבעת 1 בלבד.
סוף דבר התביעה כנגד נתבעת 1 מתקבלת חלקית.
התביעה כנגד נתבעת 2 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו