מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

דחיית הוצאות בגין תביעה שלא התקבלה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

כאמור, גם בעניינינו מצאנו כי משהתובע לא נתן הסכמתו לסיום עבודתו, נוהל בעיניינו הליך שימוע מסודר, שבמסגרתו ניתנה לו אפשרות להציג את טענותיו, ולאחר שנבדקו שוב האפשרויות להמשיך ולהעסיקו בנתבע, נתקבלה ההחלטה לסיים את העסקתו.
לאחר ששקלנו את מכלול נסיבות העניין ולאור העובדה שדומה כי מצבו הכלכלי של התובע אינו מן המשופרים, ואך לפנים משורת הדין, החלטנו שלא לחייב את התובע בהוצאות בגין דחיית תביעתו.
...
עוד מצאנו לציין כי, גם לאחר קבלת ההחלטה, ניסה הנתבע להגיע עם התובע להסכמות לסיום עבודתו, שבמסגרתן אף הציע לתת לתובע מענקים מעבר לחובתו החוקית כאמור, אולם התובע בחר שלא לקבל את ההצעה, מסיבותיו שלו.
בנסיבות אלה, לא מצאנו כי נפל פגם כלשהו בהליך פיטוריו של התובע, או כי שיקולים זרים השפיעו על קבלת ההחלטה בעניינו.
כפי שהובהר לעיל, אנו סבורים כי הנתבע פעלה בצורה ראויה ביותר בהליך זה. סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התביעה נדחית.
לאחר ששקלנו את מכלול נסיבות העניין ולאור העובדה שדומה כי מצבו הכלכלי של התובע אינו מן המשופרים, ואך לפנים משורת הדין, החלטנו שלא לחייב את התובע בהוצאות בגין דחיית תביעתו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור מבקשת המועצה כי התביעה תדחה ולחלופין, טוענת המועצה כי האחריות לכבישים ולמדרכות במושב שדה יעקב מוטלת על ועד המושב ולפיכך, ככל שבית המשפט יקבל את גרסת התובעת, יש לחייב רק את המושב.
בתקופת אי הכושר המלא- שארכה כארבע חודשים, יש מקום לפצות את התובעת בגין אבדן מלא של השכר לרבות שכרה כעצמאית, וזאת למרות שלא הוכחו לי באופן חד משמעי הפסדי הישתכרות של התובעת כעצמאית בתקופה זו, אולם אין ספק שהתובעת לא יכולה היתה לסייע בדבר בתקופה זו. לפיכך הפצוי בתקופה זו עומד על סך 47,848 ₪.
התביעה כנגד הנתבעים 1 ו- 2 נדחית ולא מצאתי מקום לאור הנסיבות ליתן צו להוצאות בגין דחיית התביעה כנגד הנתבעות 1 ו-2.
...
לעתים ישנה חפיפה בין הנכות הרפואית לזו התפקודית, אך ייתכנו מקרים בהם בית המשפט יגיע למסקנה כי בשל נסיבות המקרה, עולה הנכות התפקודית על הרפואית, או להיפך (ע"א 526/86 אררט נ' אזולאי, פ"ד מ(4) 690, 700 (1986); ע"א 4919/09 עזאם נ' בר (14.6.2011)).
אני סבורה שנכותה של התובעת אכן מצריכה סיוע במשק הבית, אולם סביר להניח כי התובעת הייתה נזקקת לעזרת עוזרת בית בשלב מסוים בלי קשר לתאונה, כך שאין מקום לחשב חישוב אריתמטי של שעות העזרה עד תום תוחלת החיים של התובעת ונכון יותר ליתן סכום גלובלי בראש נזק זה ולפיכך קובעת סכום של 50,000 ₪ בראש נזק זה. הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה- התובעת מבקשת פיצוי בסך גלובלי של 30,000 ₪ בגין הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה לטיפולים.
התביעה כנגד הנתבעים 1 ו- 2 נדחית ולא מצאתי מקום לאור הנסיבות ליתן צו להוצאות בגין דחיית התביעה כנגד הנתבעות 1 ו-2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אולם, כפי שצוין קודם לכן, גם אם אין לקבל התביעה בשל מחדל הנתבעים לשקף כראוי הסיכון מהגג המשותף, אזי יש להביא בחשבון מחדל הנתבעים לעניין החיוב בהוצאות.
סוף דבר ביהמ"ש דוחה התביעה ללא צו להוצאות.
...
לכן, המסקנה היא שמחדל זה יש להביא לעניין הדיון בהוצאות בלבד.
ביהמ"ש דוחה התביעה לנוכח כל האמור לעיל, ביהמ"ש דוחה התביעה בשל העדר חבות ואף לא בוחן סוגיית היקף הנזק הנטען.
סוף דבר ביהמ"ש דוחה התביעה ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סעיף 4(א) פריט 8(א) בכללים הנ"ל קובע: "פשיטת רגל, פירוק חברה – ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה 5,766 ₪ ועוד 7.5% מהסכום שנגבה". סה"כ זכאי התובע לסך של 29,766 ₪ בצרוף מע"מ. אלא שהתובע צימצם את תביעתו לסך של 15,000 ₪ בצרוף מע"מ ועל כן תביעה זו מתקבלת.
יש לדחות טענת הנתבע לפיה התובע איבד את זכאותו לתשלום שכר טירחתו משום שהתרשל בניהולו כאשר לא זימן את רואה החשבון לדיון או לקזז ממנו סך של 5,000 ₪ הקנס שהוטל על הנתבע בשל הצורך בדחיית הדיון בשל מחדל זה. דהן אישר בחקירתו הנגדית את גרסת התובע כי רואה החשבון לא התייצב לדיון משום שלא שולם לו שכר טירחתו (עמ' 34 בפרוטוקול שורות 15-22) ואף אישר כי התובע לא ידע כי רואה החשבון לא יגיע לדיון למרות שאישר הגעתו לדיון (עמ' 35 בפרוטוקול שורות 3-5).
דהיינו, אין מדובר בסכום שנגבה כתוצאה מנקיטת הליכי הוצאה לפועל ועל כן אין התובע זכאי לו. התביעה לתשלום הוצאות כלליות בסך של 2,000 ₪ בגין הוצאות נדחית.
...
דהיינו, אין מדובר בסכום שנגבה כתוצאה מנקיטת הליכי הוצאה לפועל ועל כן אין התובע זכאי לו. התביעה לתשלום הוצאות כלליות בסך של 2,000 ₪ בגין הוצאות נדחית.
לאור כל האמור לעיל, הנני לחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 17,550 ₪ + 35,100 ₪ + 12,765 ₪ ובסה"כ 65,415 ₪ כולל מע"מ והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (9.3.2022) ועד ליום התשלום בפועל.
כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 8,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון בהוצאות מכיוון שביהמ"ש קיבל התביעה נגד הערייה ודחה התביעה נגד החברה עליו לפסוק הוצאות נגד הערייה לטובת התובע ולחייב אותו לשלם לחברה הוצאות בגין דחיית מלוא התביעה נגדה.
כמו כן, לחובת החברה ביהמ"ש זוקף העובדה שיישרה במסגרת הליך זה קו עם הערייה ע"י הגשת כתב הגנה משותף עם הערייה בו נטען כי כביכול פעלה ללא הרשאת הערייה, ושהתובע לא היה עומד בתנאים שהציבה הועדה המקומית בשנת 2017 לקבלת ההיתר, גם בלי קשר להסכמת הבעלים, שעה שביהמ"ש דחה טענות אלה.
...
סוף דבר ביהמ"ש דוחה התביעה נגד החברה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו