מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשת צד זר לעיין בתיק

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בפני בקשה שהגיש המבקש, צד זר להתדיינות בין המשיבה 1- התובעת בתיק העקרי , למשיב 2 -הנתבע בתביעה העיקרית לעיין במסמכים אשר בתיק בית המשפט דנן.
המשיבה היתנגדה לבקשה וטענה כי מדובר ב"מסע דיג" של מסמכים וכי המבקש לא הצביע על כל תועלת שתיצמח לו מעצם העיון במסמכים ועל עתרה לדחיית בקשתו תוך חיובו בהוצאותיה.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבה 1, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
יישום הכללים שנקבעו בפסיקה לענייננו, מוביל למסקנה כי יש לאפשר את העיון המבוקש: בחינת השלב הראשון מעלה, כי לא קיים כל איסור שבדין לעיון בחומר המבקש ואף לא נטען לקיומו של איסור כאמור.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בפני בקשה שהגיש המבקש, צד זר להתדיינות בין המשיבה 1- התובעת בתיק העקרי , למשיב 2 -הנתבע בתביעה העיקרית לעיין במסמכים אשר בתיק בית המשפט דנן.
המשיבה היתנגדה לבקשה וטענה כי מדובר ב"מסע דיג" של מסמכים וכי המבקש לא הצביע על כל תועלת שתיצמח לו מעצם העיון במסמכים ועל עתרה לדחיית בקשתו תוך חיובו בהוצאותיה.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבה 1, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל.
יישום הכללים שנקבעו בפסיקה לענייננו, מוביל למסקנה כי יש לאפשר את העיון המבוקש: בחינת השלב הראשון מעלה, כי לא קיים כל איסור שבדין לעיון בחומר המבקש ואף לא נטען לקיומו של איסור כאמור.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מוסיפה התובעת וטענת כי המבקש הוא צד זר להליך ואין מקום לאפשר לו עיון בתיק, מעבר לעיון בפסק הדין אשר ממילא מפורסם במאגרים.
משכך עצם התרת העיון לא תחשוף פרטים רפואיים של התובעת ומשכך גם לא תיפגע פגיעה חמורה בפרטיותה בהקשר זה. העובדה כי תצהיר התובעת כולל טענות אודות היתעמרות לכאורה אינה מצדיקה דחיית הבקשה.
...
ברע"א 7437/13 פלונית נגד שמריהו (5.3.14) נפסק על ידי בית המשפט העליון כי: "עיקרון זה אינו חזות הכל ולמולו ניצבים אינטרסים נוספים ביניהם הזכות לפרטיות. לאחרונה ציינתי בע"א 438/14 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב (6.2.14) כי ראוי, לפרש את הדיבור 'פגיעה חמורה בפרטיות' שבסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט, המאפשר סטיה מן הכלל של פומביות הדיון, באופן המביא בחשבון את הזכות החוקתית לפרטיות והרגישות הכרוכה בחשיפת פרטים הקשורים במצבם הבריאותי והנפשי של מתדיינים ובני משפחותיהם, ועל כן באורח הנוטה לעבר כיבוד הפרטיות." (ר' עוד ע"א 438/14 ‏ ‏ פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) (6.2.14)) דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכל המסמכים הרלבנטיים הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום להיעתר לבקשה ולהתיר את העיון.
עם כל ההבנה לטענות התובעת סבורני כי אלה אינן מצדיקות דחיית הבקשה.
בענייננו סבורני שחשיפת התיאורים שנכללים בתצהירי התובעת עשויים לגרום, לכל היותר (אם בכלל, ענין שאינני קובעת בו מסמרות), למבוכה ואי נוחות.
עקרון פומביות הדיון אינו מאפשר דחיית הבקשה מטעם זה. מהטעמים האמורים הבקשה מתקבלת.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

להלן: עניין פלוני) נקבעה הלכה בכל הנוגע לזכות העיון בתיקים המתנהלים בבית המשפט לעינייני מישפחה בעינייני ירושה וביהמ"ש קמא היתעלם מהלכה זו. המבקשים טוענים כי נקודת המוצא היא התרת העיון בתיקי בית המשפט, אף אם המבקש אינו צד להליך לנוכח עיקרון הפומביות (ס' 23 לבר"ע) ; ביהמ"ש קמא היתעלם מהפסיקה הקובעת כי בכל בקשה לעיון על המתנגד נטל השיכנוע להוכיח כי אין להתיר את העיון והוא שצריך לתת נימוק "כבד משקל להתנגדות ובכל מקרה לא יכול להסתפק רק בטענה כללית" (ס' 27 לבר"ע); עוד הפנו המבקשים לשורה של פסק דין, בהם לטענתם נדחתה טענת צד המתנגד לבקשת עיון בתיק בטענת "דיג" או "פישיניג" (ס' 33-39 לבר"ע).
המבקשים, צדדים זרים, הם שעתרו לעיון גורף בכל התיקים המתנהלים בדלתיים סגורות בביהמ"ש קמא כשהם מצרפים לבקשתם טיוטת כתב תביעה אותה הם מתעתדים להגיש נגד המשיב 1.
...
מסקנה זו מתבקשת על-פי הגיונם של דברים, הולמת את תכלית החוק ונתמכת בהיקש מהחריג של פתיחת הדלתיים בדיון בענייני ירושה.
עם כל הכבוד, סבורני כי גם בעניין זה הפכו המבקשים את היוצרות.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ראשית, מדובר בבקשה בנושא גילוי מסמכים ולא בבקשה למתן צו שיחייב את הנתבע למסור ייפוי כח; שנית, דרך המלך לעיין במסמכים של הליך משפטי אחר היא באמצעות הגשה מתאימה לעיון בתיק, וקבלת תגובת כל הצדדים בתיק, ולא במסגרת בקשה לגילוי מסמכים בהליך אחר ונפרד.
אוסיף כי לבעל הדין בהליך האחר זכות להביע דעתו באשר לעיון בתיק על ידי צד זר ועל כן גם אם הסכים הנתבע לתת יפוי כוח כזה לתובעים כצד זר (הרי הם אינם בגדר בא כוח שמטבע הדברים יכול לעיין בתיק אם קיבל ייפוי כוח מבעל הדין), בית המשפט לא ייתן להסכמה כזו חסות.
הנתבע טען כי השאלה אינה רלוואנטית, אולם לדידי השאלה מדוע לא הגיש הנתבע ערעור על פסק הדין בעיניין עמישדי (שלפי טענת התובעים דחה את ניסיונו של הנתבע ואחרים לאלץ את חברת אלגף לבצע רישום בית משותף), עשויה להיות רלוואנטית לבירור התביעה, ולכן על הנתבע להשיב לה. שאלה מס' 8 לשאלון – דין הבקשה, בהקשר זה, להיתקבל.
...
הנתבע טען כי השאלה אינה רלוונטית, אולם לדידי השאלה מדוע לא הגיש הנתבע ערעור על פסק הדין בעניין עמישדי (שלפי טענת התובעים דחה את ניסיונו של הנתבע ואחרים לאלץ את חברת אלגף לבצע רישום בית משותף), עשויה להיות רלוונטית לבירור התביעה, ולכן על הנתבע להשיב לה. שאלה מס' 8 לשאלון – דין הבקשה, בהקשר זה, להתקבל.
לאחר עיון, אני סבור כי יש להיעתר לזימונה של גב' גפן לעדות.
לפיכך, לא שוכנעתי כי יש מקום לפטור את העדה ממתן עדות בתיק זה. סוף דבר תוצאות הבקשות הן, אפוא, כפי שפורט לעיל וההשלמות שחייבתי את הנתבע להשלים יבוצעו כאמור עד יום 6.7.23.
תז"פ ליום 15.7.23, מועד בו בהעדר בקשה בנושא מילוי החלטתי זו, ייקבע התיק להגשת תצהירי עדות וקדם אחרון.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו