מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשת פסילת מינוי מומחה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך נדחתה הבקשה לפסול את המומחית או למנות מומחה נוסף.
...
לא מצאתי ממש בטענותיו של המבקש, ולפיכך החלטתי לדחות את הבקשה אף ללא תגובה.
על רקע זה באה המסקנה כי הקשיים שהתעוררו אינם מצריכים מהלך של פסילת חוות הדעת או מינוי מומחה נוסף.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

הנתבע הגיב כי בסופו של דבר גם המומחה מטעם התובעת עשה בדיקה ויזואלית ולא בדיקה של מכון התקנים, כי אין בטענות הנתבעת להצדיק פסילת המומחה או מינוי מומחה נוסף תחתיו וכי יש לדחות את הבקשות.
...
בנוסף הנני דוחה את הבקשה לזמן את המומחה להמשך חקירה.
לסיכום הנני דוחה את בקשות התובעת לפסילת המומחה, למינוי מומחה נוסף, לזימון המומחה לחקירה נוספת או לבצע בדיקות גוון לריצוף.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות בגין בקשה זו בסך 3,500 ₪ ללא קשר לתוצאות התיק המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ביום 19.9.17 ניתנה החלטה לפיה נפסל אותו חלק בחוות הדעת הקובע נכות נפשית בגין התאונה, שכן המומחית לא התבקשה לקבוע נכות זו, ובכפוף לכך נדחתה הבקשה לפסילת חוות הדעת ומינוי מומחה נוסף.
...
לאחר החקירות הנגדיות של מומחי בית המשפט והתובעת עצמה, החלטתי למנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה.
בסופו של דבר, השיבה בעברית ונעזרה מדי פעם במתורגמנית.
אני ממנה, אפוא, מומחית בתחום הנוירולוגיה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופטת י' ייטב) בת.א. 50014-01-19 מיום 15.11.2022, שבה נדחתה בקשת המבקשת לפסול את מינויו של המומחה שמוּנה מטעם בית המשפט.
...
עמדתה של המבקשת – לפיה אין בנמצא ולו מומחה אחד שאינו מצוי בניגוד עניינים בתחום הנוירוכירורגיה – מוקשית מיסודה, שכן משתמע ממנה כי המומחה מטעמה הוא היחיד בישראל שאינו "נגוע" בניגוד עניינים, מה שכביכול מוביל למסקנה כי הוא היחיד שבית המשפט רשאי לאמץ את חוות דעתו.
בהקשר זה איני רואה להיעתר לסעד החלופי שנתבקש בבקשה דנן, בדמות החזרת הדיון לבית משפט קמא לצורך צירוף חוות הדעת המלאות.
אי לכך, ובכפוף לאמור בפסקה 13 לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך רמ"ש (רמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

מונחת לפניי בקשת רשות ערעור המכוונת כנגד שתי החלטות שניתנו ע"י בית המשפט לעינייני מישפחה באשדוד (כב' השופטת עפרה גיא), האחת – מיום 29.12.2022 במסגרתה נדחתה עתירת המבקשת להשלמת החלטה שניתנה ביום 28.12.2022 בבקשתה לפסילת חוות דעת המומחה שמונה ע"י בית המשפט קמא, ולחילופין למינוי מומחה נוסף מתחום הנוירולוגיה הקוגניטיבית; השנייה – מיום 10.01.2023 על פיה נדחתה עתירת המבקשת (בדיעבד) לקבלת היתר להגשת חוות דעת פרטית של מומחה מתחום הגריאטריה, ובקשתה לזימון רופאה על ידה ניתנה תעודת רופא ביום 06.01.2016 לעדות (בהחלטה נפרדת מאותו יום).
...
לצד זאת באתי לכלל מסקנה שונה בכל הנוגע לזימון הרופאה לעדות.
על יסוד כל האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית בכל הנוגע לבקשה לפסילת חוות הדעת, למינוי מומחה נוסף ע"י בית המשפט קמא ו/או למתן היתר להגשת חוות דעת פרטית מטעם המבקשת.
אולם, בכל הנוגע לדחיית בקשת המבקשת לזימון הרופאה לעדות, מצאתי, כאמור, ליתן למבקשת הרשות לערער עליה, ומצאתי לקבל הערעור ברכיב זה ואני מורה על ביטול ההחלטה מיום 10.01.2023 שניתנה בעניין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו