מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דחיית בקשה לתיקון כתב ערעור

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לתקן את כתב העירעור שכנגד בהחלטה תמציתית, אך בשל המועדים שפורטו בתשובת המשיבים.
...
ביום 27.7.2021 דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת מ' נד"ב) בהחלטת פתקית את הבקשה לתיקון הערעור שכנגד, "נוכח המועדים המפורטים בסעיף 10 לתגובה זו, הבקשה לתיקון הודעת הערעור שכנגד, נדחית" (להלן: החלטת בית המשפט המחוזי).
לאחר בחינת הבקשה והתשובה לה החלטתי לעשות שימוש בסמכותי לפי תקנה 149(ב)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, ולדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.
דין הערעור להתקבל בחלקו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רשמת בית דין הארצי, בהחלטה מיום 3.12.2020 דחתה את הבקשה לתיקון כתב העירעור.
...
במהלך השנים הנתבע נדרש להגיב להליכים רבים שבהם נקטו התובעים לאורך השנים ויש לשים לדבר סוף.
נוכח כל האמור לעיל, אין מקום לדון פעם נוספת בטענות התובעים ובמסמכים שצורפו לבקשה.
בקשת התובעים נדחית.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהחלטת רשמת בית דין זה, השופטת אפרת קוקה, מיום 3.12.2020 נדחתה ברובה הבקשה לתיקון כתב העירעור, אם כי הותר צרופו של מר אמנון פורת כצד לערעור.
...
כמו כן, בית דין זה ניתח את רוב הראיות החדשות, והגיע למסקנה שהן אינן רלוונטיות או אין בהן כדי לבסס את טענת המבקשים.
סוף דבר – לאור האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית.
לפיכך, המבקשים ישלמו לאוצר המדינה הוצאות הבקשה בסך של 5,000 ₪.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המנהל המיוחד טען, כי יש לדחות את הבקשה לתיקון כתב העירעור, וזאת היות ואין בה כדי לשנות את הכרעתו.
...
עניינן של תביעות החוב נושא החלטתי זו בטענות המערערת לנזק שגרמו לה החייבים, הם בעלי מניותיה או מנהליה, ולפיכך אין אנו נזקקים כלל לדון בשאלת "הרמת המסך" בין החייבים לבין המערערת.
מקובלת עלי עמדת המנהל המיוחד, לפיה אין די בעצם העברת סכומי כסף מחברה אחת שבשליטת החייבים לחברה אחרת שבשליטתם כדי ללמד על כך שהחייבים נהגו בחוסר הגינות, חוסר תום לב, התרשלו, רימו או גזלו את כספי המערערת.
להעברת סכומי כסף כאמור עשויים להיות שלל הסברים, שאינם מובילים בהכרח למסקנה, כי נפל דופי בהתנהלות החייבים, ולא כל שכן דופי המצדיק חיובם בתשלום מלוא הסך האמור לידי המערערת.
אשר על כן הערעור נדחה.

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ערעור על החלטת כב' השופטת ס' רסלר-זכאי (בתפקידה כרשמת) מיום 16.3.2022 ב-ת"א 6279-09-21 לפיה נדחתה בקשת המערערת לתיקון כתב התביעה שכנגד על ידי צירוף נתבעים נוספים לתביעה.
...
על אף שאיני רואה צורך להתערב במסקנה זו של כב' הרשמת, סבורה אני כי יש לקבל את הערעור ולהורות על צירוף חברת יורואפ בע"מ כנתבעת נוספת.
לאור האמור לעיל דין הערעור להתקבל והמערערת תהיה רשאית לצרף את חברת יורואפ בע"מ כנתבעת נוספת בתביעה שכנגד.
המשיבים ישלמו הוצאות בסך 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו