מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דוגמאות לדחיית תביעה בהעדר יריבות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

בהקשר זה יש לציין כי התובע היתייחס בסיכומיו לשלושה נתבעים ובאופן תמוה ביקש לקבל את התביעה נגד שלושתם (לדוגמא בסעיף 57 לסיכומים), על אף שכאמור ההליכים נגד הנתבעים הנוספים עוכבו בסמוך לאחר הגשת כתב התביעה.
בהמשך לכך הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת, שחזר של טענות הבר"ל, כדלקמן: יש לדחות את התביעה בהעדר יריבות.
...
המסקנה היא שהמסמך הכתוב היחיד שנחתם בין התובע לבין עופרה ושפיר, אינו נקי מספקות ומהסתייגויות.
בסופו של דבר נחתם בין השניים הסכם בכתב מיום 5/8/16, שערב לו מר שפיר זיידמן, בעלה של עופרה.
כאמור, תביעת התובע נגד הנתבעת נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך לדוגמא, הנתבעים טענו, בין היתר, כי לכתב התביעה לא צורף תצהיר הגם שמדובר בתביעה בסדר דין מהיר והגם שכתב התביעה תוקן שלוש פעמים, כי התובעת אינה בעלת הרכב ועל כן יש להורות על דחיית התביעה בהיעדר יריבות, כי הנתבע מס' 1 הוא אך הבעלים של האופנוע ועל כן לא היה מקום להגיש לכתחילה כנגדו את התביעה (באשר לטענה אחרונה זו, הרי שזו נזנחה בסיכומי הנתבעים).
...
שאלת הנזק ככל שהדברים אמורים בשאלת הנזק, אין בידי לקבל את טענות הנתבעים ביחס לאי הוכחת הנזק.
סבורני כי העובדה שהעותק שהוגש לתיק בית המשפט אינו חתום בידי השמאי אינה נופלת לגדר פגם מהותי שיורד לשורש חוות הדעת באופן שאינה יכולה לעמוד.
בית המשפט מדגיש כי במקרה בו מתגלים פגמים בחוות הדעת, אין המסקנה צריכה להיות בהכרח פסילת חוות הדעת אלא שומה על בית המשפט לבחון אם מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טוען הנתבע כי רשומו בספרי הארנונה באופן חד צדדי ולא כל הרשאה כמחזיק בנכס במקום השותפות, מהוה רישום אסור או כוזב במסמכי הרשות ומהוה עילה לדחיית התובענה עקב העידר יריבות.
ראו לדוגמה סע' 12 לכתב ההגנה, שם טוען הנתבע כי "הנתבע פנה בשם הנאמן ויתר הנהנים כמבקשים בנושא נשוא תובענה דנא לעירייה, הן בעצמו ובהן באמצעות ב"כ עורך דין תום שפלר". ואם לא די בכך – הנתבע אף ביצע בעבר מספר תשלומים חלקי בגין החובות הרובצים על הנכס, הגם שלטענתו הוא לא הבעלים שלו (ראו לעניין זה נספח ד' לתצהיר התובעת).
...
ודוק: גם טענה זו לא עלתה בכתב ההגנה של הנתבע, ועל כן מדובר בהרחבת חזית פסולה ודין הטענה להידחות.
סוף דבר מכל האמור לעיל עולה, כי דין התביעה להתקבל במלואה לגבי התקופה שלהלן.
הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 35,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

התובע הגיש תגובתו לבקשה ובה נטען, כי יש לדחות את הבקשה תוך חיוב בהוצאות לדוגמה, נוכח הגשת בקשות חוזרות ונישנות בשינוי כותרת המסמך בלבד.
מעיון בכתבי הטענות ובצרופות להם, נחזה כי השאלה הדורשת הכרעה אינה מורכבת נוכח טענותיו של התובע, לפיו ייצוגו בידי הנתבע היה שלא כדין וכך גם לגבי התמורה ששולמה לו. לעומת זאת, טוען הנתבע שהוא לא ייצג את התובע אלא את הוריו ולכן יש לדחות את התביעה בהיעדר יריבות.
...
משנקבע דיון שמיעת ראיות לפניי, הרי שיש להמתין ולדון בטענות במועד שמיעת הראיות ואין להקדים ולחרוץ דין, טרם שמיעת העדים ודיון ביתר הראיות ולכן הבקשה נדחית".
מעיון בכתבי הטענות ובצרופות להם, נחזה כי השאלה הדורשת הכרעה אינה מורכבת נוכח טענותיו של התובע, לפיו ייצוגו בידי הנתבע היה שלא כדין וכך גם לגבי התמורה ששולמה לו. לעומת זאת, טוען הנתבע שהוא לא ייצג את התובע אלא את הוריו ולכן יש לדחות את התביעה בהעדר יריבות.
לכן, דין בקשת הנתבעים להידחות לגופה.
וכן בעמוד 15 פסקאות 34, 35: "34. אין לכחד, חלק גדול מהתמריץ לשימוש לרעה בהליכי משפט, נובע מסלחנות יתר של המערכת המשפטית, שאינה גובה מחיר הולם עבור ניסיונות פסולים מעין אלו. נוכח גישה מקלה זו, בעל דין הפועל באופן רציונלי, ועורך 'ניתוח כלכלי' בסיסי, מגיע למסקנה שהנזק שעתיד להיגרם לו, אם בכלל, משימוש לרעה בהליכי המשפט, קטן בהרבה מן התועלת שהוא עשוי להפיק מכך. על כגון דא נאמר בתלמוד "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב" (= אין להאשים את העכבר הגונב חיטים מבעל הבית, כי אם את החור שבאמצעותו עלה בידו להיכנס למקום הגנבה) (בבלי, קידושין נו, ע"ב).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בכתב ההגנה העלו הנתבעים 2-3 שורה של טענות מקדמיות ובכלל זאת כי דין התביעה נגדם להדחות על הסף מחמת היתיישנות עילת התביעה, העידר יריבות, העדר עילה והשתק.
כך הדבר גם אם ההפרות הראשונות (לדוגמא, בטענה שהליך האיחוד וחלוקה נמשך מעבר לזמן סביר עד לשנת 2007) מצויות מחוץ לתקופת ההתיישנות.
...
התביעה נמחקה מאחר ובית המשפט מצא שנציגות הדיירים אינה הגורם המוסמך לתבוע בשם כלל בעלי הדירות, אלא נדרש כי אלו יגישו התביעה בעצמם.
מכאן שגם הטענה להעדר עילה ולהשתק, נדחית.
בקשת הנתבעים 2-3 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו