מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

גרימה לביצוע מעשה סדום אי הרשעה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בדרך זו, צרך הנאשם בתקופה זו לכל הפחות 1300 תמונות המכילות פירסומי תועבה ובהם דמותו של קטין ובין היתר, תמונות ערום מלא וחלקי של קטינים; תמונות המתעדות קיום יחסי מין של בגירים עם קטינים ושל קטינים עם קטינים; תמונות המתעדות בעילת קטינות באמצעות חפצים; תמונות המתעדות ביצוע מעשי סדום ומעשים מגונים הכוללים החדרת אברי מין וחפצים לפי הטבעת של קטינים; תמונות של קטינות בבגדים תחתונים, בתנוחות מיניות עם תקריבים לכיוון איזור המפשעה.
ב"כ הנאשם ציין כי הנאשם קיבל אחריות מלאה למעשיו, הוא מטופל ושרות המבחן ממליץ שלא להרשיעו.
ביחס לסוג העבירה צוין כי ניתן לוותר בעיניינה על הרשעה, בין היתר בשל כך שלא מדובר בהפצה, אלא בצריכה בלבד, וכי החומרים לא כללו (לשיטת ההגנה) "אלימות שמופעלת כלפי קטינים". ביחס לפגיעה שתיגרם לנאשם בעטיה של הרשעה צוין כי הנאשם מבקש להצטרף לאיגוד השמאים והרשעה עלולה למנוע זאת ממנו.
העובדה כי המבקש לא היתדרדר לבצע מעשי תועבה בקטינים בעצמו, ואף לא הדיח אחרים לכך, אינה מעלה או מורידה, שכן כל עניינה של העבירה בה הורשע הוא בהחזקת חומר התועבה – ובהחזקתו בלבד.
...
סיכומו של דבר, חומרת העבירה בנסיבותיה ומהות הפגיעה בנאשם שהוצגה, אינם מצדיקים ויתור על הרשעה במקרה זה (ראו לדוגמא מקרים בהם נדחתה בקשה לאי הרשעה ביחס לעבירה זו: רע"פ 3890/09 ענבר מור נ' מדינת ישראל (17.5.09)); רע"פ 288/17 פלוני נ' מדינת ישראל (15.6.17); עפ"ג 42483-01-16 רפאל פילוסוף נ' מדינת ישראל (12.7.16); עפ"ג 44181-05-16 מדינת ישראל נ' משה צברי (6.6.17)).
אני מאשר אפוא את עתירת הצדדים לעונש, המהווה למעשה הסדר טיעון בעניין זה, וקובע כדלקמן: אני מרשיע את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.
אני מחייב את הנאשם לבצע 140 שעות של"צ בהתאם לתכנית שיכין שירות המבחן בתוך 30 יום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, כאשר הארוע העברייני אינו ברף הגבוה ביותר (מבלי להקל ראש), לנוכח סוג הסם וכאשר הנזק העלול להגרם לנאשם צעיר – המורשע בדין בתחילת דרכו הנו משמעותי - הכף נוטה לאי הרשעה, שתאפשר המשך חיים יצרניים ונורמטיביים.
* ע"פ 8690/15 – מ"י נ' פלוני – בימ"ש עליון – ביהמ"ש העליון אישר פסק דין של בימ"ש מחוזי חיפה שלא להרשיע נאשם שביצע מעשה סדום בילד, כך לנוכח המסלול הטיפולי והצפי השיקומי.
...
בנסיבות אלה, כאשר האירוע העברייני אינו ברף הגבוה ביותר (מבלי להקל ראש), לנוכח סוג הסם וכאשר הנזק העלול להיגרם לנאשם צעיר – המורשע בדין בתחילת דרכו הינו משמעותי - הכף נוטה לאי הרשעה, שתאפשר המשך חיים יצרניים ונורמטיביים.
אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות להימנע מלעבור עבירת סמים מסוג פשע, על פי סעיף 72 (ב) לחוק העונשין.
*ע"פ 2477/02 – מ"י נ' פלוני – מחוזי חיפה – נדחה ערעורה של המדינה והושארה על כנה החלטת בימ"ש לנוער שלא להרשיע את המשיב.
בנסיבות אלה, לנוכח כל האמור, החלטתי שלא להרשיע הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לו ולהטיל עליו מבחן פיקוחי, של"צ והתחייבות, כמפורט בסעיף 5 לפסק הדין.
אני סבורה כי שילוב אמצעים אלה עשוי, בנסיבות העניין, להוות מענה סביר ומאוזן למכלול האינטרסים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

ההליך בבית המשפט קמא ותסקירי שירות המבחן לנוער בהתאם להודאותיהם, קבע בית המשפט קמא בהכרעות דינו מיום 9.11.2017 ו-16.11.2017 כי המערערים 1 ו-2 ביצעו 3 עבירות של מעשה סדום לפי סעיף 347 בנסיבות סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: החוק), עבירה של מעשים מגונים לפי סעיף 348(ב) בנסיבות סעיף 345(א)(3) לחוק זה, ועבירה של הדחה בחקירה לפי סעיף 245(א) לחוק; וכי המערער 3 ביצע 2 עבירות של מעשה סדום, עבירה של מעשים מגונים, ועבירה של הדחה בחקירה לפי אותם סעיפים.
העירעור על גזר הדין טענתם המרכזית של שלושת המערערים דומה: לנוכח גילם הצעיר בעת ביצוע המעשים, ההליך הטיפולי המשמעותי שעברו, המלצת שירות המבחן שלא להרשיעם והסכמת המשיבה לכך – לא היה מקום להרשיעם.
על עונשם של המערערים לגלם, ולו במועט, ובמקרה זה לטעמי אכן במעט את הפגיעה הקשה שגרמו לה – ולא יעלה הדעת שכלל לא יורשעו בגין מעשיהם.
...
מנגד, לטענת בא כוח המשיבה דין הערעורים להידחות.
כאשר חומרת המעשים המיוחסת לנאשם הקטין מקשה, כשלעצמה, על הימנעות מהרשעתו בעבירות שביצע – ספק אם יש מקום להיעתר לבקשותיו החוזרות ונשנות של שירות המבחן לדחיית מועד הדיון בטיעונים לעונש במטרה לבחון אם לנקוט דרכי טיפול בתור חלופה להרשעה.
בסופו של דבר, וחרף נסיבותיהם של המערערים, לפנינו מקרה קשה של ביצוע מעשי סדום ומעשים מגונים בילדה כבת 12 וחצי על ידי המערערים – לעיתים אף בנוכחות שלושתם יחד.
אשר על כן, הערעורים נדחים.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מצאנו להפנות לפסקי הדין הבאים: ע"פ 7870/19 פלוני נ' מדינת ישראל (14.04.21) (הוגש מטעם ההגנה)– עניינו במערער שהורשע בהתאם להודאתו בבצוע מעשי סדום במספר קטינים בני משפחתו שטרם מלאו להם 16, ללא הסכמתם החופשית, וכן בבצוע מספר מעשים מגונים בקטינה בת משפחתו שטרם מלאו לה 16, בכך שגרם לה לבצע בו מעשים מגונים, ללא הסכמתה החופשית.
תסקיר שירות המבחן עמד על נטילת האחריות ועל המוטיבציה שגילה בהליך הטיפולי, הגם שצפויה לו עוד דרך ארוכה והמליץ על אי הרשעה לצד השתת צו מבחן בתנאי מגורים.
...
בצד האמור, לא מצאנו לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהשית על הנאשם צו פיקוח בתנאי מגורים בלבד אלא להשית עליו צו מעון נעול.
נוכח הנזק שנגרם למתלונן מצאנו להשית על הנאשם תשלום פיצוי משמעותי שיהיה בו משום הכרה בחומרת מעשיו, ובנזק שנגרם למתלונן, ויסייע למתלונן ולו במעט בשיקום חייו על ידי קבלת טיפול הולם לו הוא זקוק.
לפיכך אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: צו מעון נעול למשך 30 חודשים מהיום, במעון נעול "מצפה ים". הובהרו לנאשם הנסיבות בגינן ניתן יהיה להעבירו מהמעון הנעול למאסר לפי הוראות סעיף 25א או 25ב(ג) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, ומכלול המשמעויות הנובעות מכך.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

* תפ"ח 40004/00 – מ"י נ' פלוני – מחוזי תל-אביב – הוחלט שלא להרשיע נאשם לאחר שנקבע כי ביצע מעשה סדום בנער כבן 15.
באותו מקרה הורשע הנאשם בבית משפט שלום (לאחר ניהול הוכחות) בבצוע עבירה שעניינה – תקיפת אשה וגרימת חבלות של ממש.
...
בנסיבות אלה, במקרה מיוחד וחריג זה, לנוכח אופן התפתחות האירוע, שהתפרץ באופן רגעי, נקודתי, נתוניו האישיים החיוביים של הנאשם, העדר עבר פלילי, לנוכח הסיכון הממשי לתעסוקתו, המלצתו המנומקת של שירות המבחן והפניית הנאשם למסלול טיפולי מובנה, העובדה כי העבירה הינה ברף הנמוך יחסית של עבירות מסוג זה, אני סבורה כי יושג האיזון הראוי במידה ולא יורשע בדין.
ג. אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות להימנע מכל עבירת אלימות כלפי שוטרים.
*ע"פ 2477/02 – מ"י נ' פלוני – מחוזי חיפה – נדחה ערעורה של המדינה והושארה על כנה החלטת בימ"ש לנוער שלא להרשיע את המשיב.
בנסיבות אלה, לנוכח כל האמור, החלטתי שלא להרשיע הנאשם בביצוע העבירה המיוחסת לן ולהטיל עליו של"צ, מבחן והתחייבות.
אני סבורה כי שילוב שלושת האמצעים עשוי להוות מענה סביר ומאוזן למכלול האינטרסים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו