מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

גמלת יחיד ללא הכנסות מביטוח לאומי

בהליך רשות ערעור חדלות פירעון (רחד"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

המבקש טען בתשובה, בעקרי הדברים, כי הוא ובת זוגו ביקשו להכניס את ילדתם למעון של הרווחה אך אין באפשרותם לשאת בעלות של 1,000 ₪ לחודש; על פי הילכת לשצ'נקו יש לבחון את הכנסותיו של היחיד ולא הכנסות משוערות מכיוון שרעייתו של המבקש אינה עובדת; רעייתו של המבקש סובלת מבעיות רפואיות שהיא אינה מעוניינת בחשיפתן; המבקש אינו מסוגל לשמור על הילדה בשל מצבו הרפואי ורעייתו היא זו שמטפלת בה; המוסד לביטוח לאומי, במסגרת קצבת הנכות של המבקש, משלם עבור רעייתו סך של 2,800 ₪ מידי חודש כקצבת תלויים מכיוון שאינה עובדת; ככל שהרעייה הייתה עובדת הכנסת התא המשפחתי הייתה נמוכה במאות שקלים בשים לב לשכר שהיה משולם לה וההוצאות הכרוכות בהגעה למקום העבודה.
...
המבקש טען שרעייתו אינה כשירה לצאת לעבודה בשל בעיות רפואיות שהיא אינה מעוניינת בחשיפתן, עליה להשגיח על ילדתם הקטינה נוכח מצבו הרפואי, וככל שתשתלב במעגל התעסוקה הדבר יגרום לגריעה מההכנסה של התא המשפחתי, אך סבורני שטענות אלה לא נתמכו באסמכתאות לא מצאתי לנכון לייחס להן משקל של ממש.
עם זאת, וגם אם אניח שרעייתו של המבקש אינה פועלת למיצוי כושר השתכרותה, סבורני שאין מקום לזקוף זאת לכף חובתו של המבקש ולחייבו בתשלום עיתי מכיוון שפירעונו של זה ייעשה מכספי הגמלה ותוצאה זו אינה מתיישבת, לטעמי, עם קביעתו של סעיף 303(א) לחוק הביטוח הלאומי, עם ההלכה שנקבעה בעניין לשצ'נקו, ובשים לב לכך שדרגת אי הכושר התפקודי של המבקש הועמדה על 100% על ידי המוסד לביטוח לאומי.
התוצאה מהמקובץ לעיל, הערעור מתקבל במובן זה שהחיוב החודשי שהוטל על היחיד במסגרת הצו לפתיחת הליכים מבוטל, וזאת החל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים.
לא מצאתי לנכון להיעתר לעתירתו של המבקש לגבי מתן הפטר לאלתר וסבורני שעל הערכאה הדיונית להידרש לעניין זה ככל שתמצא לנכון לפי הנתונים שלפניה.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

תביעות החוב נבדקו על ידי הנאמנת ואושר סך כולל של 537,868 ₪ מתוכם סך של 46,909 ש"ח בדין נדחה לרשויות המס (מע"מ ומס הכנסה ) והמוסד לביטוח לאומי.
צוין כי היחיד ורעייתו אינם ממצים פוטנציאל השתכרותם, מבלי שהומצאה אסמכתא מרופא תעסוקתי או המוסד לביטוח לאומי המעידה על כי כושר עבודה או דרישה לעבודה במשרה חלקית.
בהקשר זה ציינה הנאמנת כי קצבת הנכות של בן היחיד לא נילקחה בחשבון ובהתאם, גם לא נילקחו בחשבון הוצאות מיוחדות בגין הטיפול בקטין, מאחר והן משולמות מקיצבה זו. משך התקופה נקבע בשל היתנהלות היחיד בהליך, גילו הצעיר ופוטנציאל הישתכרותו, כאמור.
...
נוכח כל האמור, הנאמנת סברה כי היחיד הסיר מחדליו באופן חלקי בלבד בהליך, אולם בשל נכונות היחיד לתקן התנהלותו בהליך, אין מניעה לתת לו צו שיקום כלכלי ולאשר תוכנית פירעון, בכפוף להסרת מחדלים ולפניית היחיד לרשויות המס בנסיון להפחית חובותיו.
לאור עמדת בעלי התפקיד, לאחר שבחנתי עמדת היחיד, בהעדר התנגדות מטעם הנושים, אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט, ובכפוף להסרת המחדלים המפורטים בהצעת בעלי התפקיד - אני מקבלת את הצעת בעלי התפקיד ומורה על מתן צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בנצרת חדל"פ 18474-08-20 שובלי נ' ממונה על חידלות פרעון – מחוז חיפה והצפון ואח' תיק חצוני: 319190_4 בפני כבוד השופט עופר חיים שורק היחיד - עידן שובלי, ת"ז 026663666 המשיבים- 1. הממונה על חידלות פרעון – מחוז חיפה והצפון 2. שחר לזרוביץ (נאמן פנימי) 3. המוסד לביטוח לאומי החלטה
היחיד ללא הכנסות ומופיע ברשומי המל"ל כתלמיד ישיבה מיום 1/1/06.
היחיד ביקש להעתר לבקשתו ולחילופין בלבד להורות למל"ל שלא לקזז דבר מקיצבת הנכות המגיעה לו. ביום 7/7/22 הודיע המל"ל כי נשמטה עובדה מהותית – המל"ל חייב את היחיד בסך מיצטבר של 634,000 ₪ והתשלום ששולם למוטבת המזונות הסתכם בסך של 496,000 ₪.
...
לאור כל האמור, אין מקום לקבל את בקשת היחיד להחלת סעיף 175(ב)(2) לחוק חדלות פירעון ואני דוחה אותה.
סיכום וגורל ההליך כולו : סעיף 286(א) לחוק חדלות פירעון קובע כדלקמן: "בית המשפט רשאי לבטל צו לפתיחת הליכים, אם מצא כי החייב אינו בחדלות פירעון או אם אין בצו כדי לסייע לו במניעת חדלות פירעונו". לאור תוצאת החלטתי זו, היחיד החל את ההליך וצפוי לסיימו במצב של חדלות פירעון.
בכל הנוגע לבקשת היחיד שלא להמשיך ולקזז את חוב המזונות מקצבת הנכות ולקביעת מתווה גבייה של החוב מהיחיד, אני דוחה את הבקשות.

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

למעשה המערערת מבקשת כעת להיתנער ממצגים אלה, ואשר על יסודם שולמה למנוח גמלת הבטחת הכנסה כיחיד ולא כחלק מתא משפחתי זוגי.
אקדים ואציין כי המערערת הודתה בעדותה כי ידעה שהמנוח קבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ואף תארה את הרקע לקבלתן.
...
מאחר שסמוך למותו של המנוח חיו בני הזוג כידועים בציבור, יש לקבל את הערעור.
ואילו בהיבט של ידועים בציבור כל עוד לא קבע המחוקק מבחנים לסיום קשר זוגי של ידועים בציבור הרי יש לראות את היחסים בין בני זוג החולקים מגורים משותפים, עם דגש לכך שהם קיימו טקס אירוסין, כיחידת זמן אחת הנמשכת עד למותו של המנוח, גם אם עברו תקופות בעיתיות ביחסים הזוגיים, ולפיכך המסקנה המתבקשת היא שסמוך למותו התקיימו מערכת יחסים של בני זוג.
סוף דבר בהתאם לחוות דעתו של השופט רועי פוליאק, אליה הצטרפו השופטת סיגל דוידוב-מוטולה ונציגי הציבור מר אמיר ירון ומר דן חן, ובניגוד לעמדתה החולקת של השופטת חני אופק גנדלר, הערעור מתקבל והמערערת תוכר כ"אלמנה" של המנוח הזכאית לקבל קצבת שאירים.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

בתחילה שילם המוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד) לתובע את קצבת הנכות בשיעורה ליחיד ללא תוספת תלויים לקיצבת נכות (להלן: תוספת תלויים), הגם שהוא זכאי עקרונית לתוספת זו בגין בתו.
למעלה מכך, דחיית הפרשנות שמציע התובע מתחייבת לא רק בשל לשונו של סעיף 202(ב)(3) אלא גם על רקע תכליתו, עליה עמד בית הדין הארצי: "תכליתו של הסעיף היא שנכה, אשר קיצבת הנכות שלו עולה על גובה קיצבה חודשית מלאה, ויש לו הכנסה חודשית שלא מעסק, משלח יד או עבודה (בהם דנים סעיפים 2(1) ו2(2) לפקודת מס הכנסה), ינוכה סכום זה מהקצבה אותה הוא מקבל מהמוסד לביטוח לאומי, באם התמלאו יתר תנאי הסעיף. תכליתו של הסעיף היא שמבוטח לא יקבל כפל הכנסה". (עב"ל (ארצי) 124/98 המוסד לביטוח לאומי – חסן (26.1.2000)).
...
גם הטענה שהמוסד פועל ללא הוראה מסמיכה נדחית ואין צורך לשוב על קביעתנו בעניין זה. עוד נוסיף כי הרושם שנותר הוא שהתובע מבקש, הלכה ולמעשה, לתקוף את הוראות חוק הביטוח הלאומי בתקיפה עקיפה אלא שדרך המלך היא תקיפה ישירה (ראו והשוו: ע"א (עליון) 3129/19 זלנכל בע"מ נ' פקיד שומה חיפה (25.8.2022), ושהנפסק שם יפה בשינויים המחוייבים גם לחוק הביטוח הלאומי).
על כן דין תביעת התובע לפיצוי לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות להידחות.
סוף דבר – על יסוד כל האמור, התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו