מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

גמילה לנאשם עם עבר פלילי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

מעבר לכך יוער כי לא אחת גם כאשר המוטיבציה של הנאשם לגמילה מונעת מההליך הפלילי אין בה כדי לשלול את סכויי הצלחת הגמילה.
בשים לב לעושה ולמעשה, ולאור עברו הפלילי של הנאשם שאינו מכביד, ולרף החומרה של המעשים בהם הורשע הנאשם, שאינו גבוה, ניכר כי מסוכנותו לציבור אינה ברף גבוה.
...
בשים לב לרף החומרה של המעשים כמתואר לעיל, להודאת הנאשם באשמה, ולעברו הפלילי שאינו מכביד, ועל אף עונש מאסר על תנאי בן 4 חודשים שתלוי ועומד נגד הנאשם, סבורני כי העונש שיוטל על הנאשם, אם ייגזר דינו, מבלי שישוחרר לחלופת מאסר, לא יהיה מכביד.
לאור כל האמור לעיל, סבורני כי הנאשם עומד בתנאים הנדרשים לשחרורו לחלופת מעצר בקהילה טיפולית.
סוף דבר אני מורה כי הנאשם יועבר ביום 27.7.16 שעה 11:00 מידי שב"ס לידי הקהילה הטיפולית "אילנות" "מדלת אל דלת", שם ישוחרר, וישהה בהתאם לתנאי המקום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעקבות כך התקבלו בעיניינו שני תסקירים בהם פורטו גם ניסיונות הגמילה שעבר הנאשם בעבר במסגרת הליכים פליליים קודמים ואשר בסופו של יום לא צלחו.
לאחר קבלת התסקיר השני נותק הקשר עם הנאשם והתברר כי בעקבות ניסיון אובדני שעשה אושפז בבית החולים הפסיכיאטרי אברבנאל.
...
בגין העבירות של החזקת נכס חשוד כגנוב והחזקת סמים לצריכה עצמית בנסיבות תיק זה, אני קובעת כי מתחם הענישה נע בין מאסר על תנאי ל-3 חודשי מאסר בפועל שניתן לרצותם בעבודות שירות.
נוכח כל האמור לעיל, אני מאמצת את המלצת שירות המבחן, עושה שימוש בסמכותי על פי סעיף 40ד לחוק העונשין וחורגת לקולא ממתחם הענישה הראוי.
לאור כל האמור לעיל, אני מטילה על הנאשם את העונשים כדלקמן: אני מחדשת את שלושת המאסרים המותנים (של 12 חודשים, 4 חודשים ו-5 חודשים) שהוטלו על הנאשם במסגרת ת"פ 7158/04 של בית משפט לנוער בתל אביב למשך שנתיים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנוהגת, כעולה מפסיקת בתי המשפט, קוראת להחמרה בענישת עברייני המס, זאת אף בשים לב שעבירות המס מבוצעות, לרוב, על ידי נאשמים "נורמאטיביים", נעדרי עבר פלילי.
הנאשם עבר גמילה פיזית בעצמו ושירות המבחן התרשם שהוא אינו זקוק למענה טפולי בתחום ההתמכרויות.
...
נוכח נסיבות ביצוע העבירות, כמפורט לעיל, מידת הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים ומדיניות הענישה הנוהגת, אני קובע שמתחם העונש ההולם נע בין 15 ל-32 חודשי מאסר, לצד קנס כספי בשיעור של עשרות אלפי שקלים ומאסר על תנאי.
נוכח הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, כמפורט להלן, החלטתי למקרם את עונשו של הנאשם מעל לתחתית מתחם העונש ההולם אותו קבעתי – הנאשם הינו בחור צעיר, כבן 25.
לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1 18 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לנאשם עבר פלילי מכביד ביותר, ובתי המשפט נהגו בו "ברכות" והטילו עליו ענישה מתונה במשך שנים רבות, כמפורט להלן: בשנת 1989 הוא נדון לעונש של מאסר על-תנאי וקנס בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש.
אין חולק על חומרת העבירה, גם אם הרקע לביצועה הוא הצורך במימון צריכת סם, ואין בכך כדי להקל עם הנאשם.
בעבר ניתנה לנאשם הזדמנות של הליך שיקום, אך משום מה הדבר לא צלח, ולאחר גמילה בקהילה טיפולית הוא חזר לסורו.
...
לנאשם כאמור, עבר פלילי, והוא בן 43, אך ביהמ"ש נעתר לבקשת באי-כוח הצדדים והורה על קבלת תסקיר שירות המבחן בעיניינו.
לאור כל המקובץ לעיל, ולאחר ששקלתי טיעוני באי-כוח הצדדים, אני מטילה על הנאשם כדלקמן: מאסר לתקופה בת 24 חודשים החל מיום מעצרו בתאריך 03.06.2011.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עברו הפלילי של הנאשם לנאשם עבר פלילי מכביד ביותר, ובתי המשפט נהגו בו "ברכות" והטילו עליו ענישה מתונה במשך שנים רבות, כמפורט להלן: בשנת 1989 הוא נדון לעונש של מאסר על-תנאי וקנס בגין תקיפה הגורמת חבלה של ממש.
דיון אין חולק על חומרת העבירה, גם אם הרקע לביצועה הוא הצורך במימון צריכת סם, ואין בכך כדי להקל עם הנאשם.
בעבר ניתנה לנאשם היזדמנות של הליך שקום, אך משום מה הדבר לא צלח, ולאחר גמילה בקהילה טיפולית הוא חזר לסורו.
...
תסקיר שירות המבחן לנאשם כאמור, עבר פלילי, והוא בן 43, אך ביהמ"ש נעתר לבקשת באי-כוח הצדדים והורה על קבלת תסקיר שירות המבחן בעניינו.
לאור כל המקובץ לעיל, ולאחר ששקלתי טיעוני באי-כוח הצדדים, אני מטילה על הנאשם כדלקמן: א. מאסר לתקופה בת 24 חודשים החל מיום מעצרו בתאריך 03.06.2011.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו