מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

גמילה במקום מאסר בפועל

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, נגזרו על המבקש העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר לריצוי בפועל; 12 חודשי מאסר על תנאי, למשך 3 שנים, לבל יעבור אחת מהעברות הבאות: נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשיכרות, נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, או סמים, וסרוב לבדיקת שיכרות לסוגיה; כמו כן, הוטל על המבקש עונש של פסילה בפועל של רישיון הנהיגה למשך 24 חודשים, ומניינם מיום 26.6.2011.
ואולם, אפשרות זו נפסלה על ידי בית המשפט לתעבורה, "בשל הצורך בהוכחת ניקיון מסמים ואלכוהול כתנאי לנתינת אמון באפשרות שהנאשם ירצה מאסר בדרך של עבודות שירות". אשר לסירובו של המבקש לגמילה "במקום סגור", ציין בית המשפט לתעבורה כי בעת שישהה המבקש במאסר הוא יוכל לעבור הליך של גמילה, אם ירצה בכך, ואף הומלץ כי שב"ס יבחן את האפשרות לשילובו של המבקש בתכנית גמילה.
...
אכן, לא נעלם מעיניי כי עונש המאסר שהוטל על המבקש אינו עונש קל. ואולם, סבורני כי עונש זה אינו סוטה באופן קיצוני ממדיניות הענישה המקובלת.
טענותיו של המבקש נדונו על ידי הערכאות הקודמות, אשר ראו עין בעין, וקבעו כי אין מנוס אלא להטיל על המבקש עונש של מאסר לריצוי בפועל, הן כדי להגן על שלום הציבור מפניו, והן כדי להגן על המבקש עצמו.
לאור האמור לעיל, ומשלא מצאתי טעם להורות על עריכתו של דיון ב"גלגול שלישי", דינה של בקשת רשות הערעור להידחות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

קל וחומר שכך הדבר כאשר מדובר במי שלחובתו עבר פלילי מכביד, במי שריצה מאסרים בפועל ומאסר על תנאי תלוי ועומד כנגדו.
השני, גם אם הנאשם טרם החל בתהליך גמילה, במקום בו השתכנע בית המשפט כי רצונו של הנאשם להתחיל בטיפול הנו כן ואמיתי ואינו נובע מחרב המעצר המרחפת מעל ראשו, וכי סכוייו להצליח בטיפול הם גבוהים.
...
בית המשפט המחוזי קבע כי בעניינו של העורר לא נמצאו כל נסיבות חריגות המצדיקות סטייה מהכללים שנקבעו בעניין זה בהלכה הפסוקה ולכן דין הערר להידחות.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לפיכך, ביקש הסנגור שלא למצות את הדין עם המשיב, שהיה במעצר מיום 30.5.11 עד 11.7.11, ולאחר מכן שהה המשיב עד יולי 2012 במעצר בית מלא, בהרחקה ממקום מגוריו, עד שביולי התאפשר לו לחזור למקום מגוריו לצורך הישתתפותו בהליך הגמילה.
אנו מעמידים את תקופת המאסר בפועל שעל המשיב לרצות על 12 חודשים, וזאת במקום תקופת המאסר בפועל שקבע בית משפט קמא, אך אנו מורים שמתקופת מאסר זו יש להפחית את התקופה בה שהה המשיב במעצר מאחורי סורג ובריח (30.5.11 עד 11.7.11).
...
אנו מעמידים את תקופת המאסר בפועל שעל המשיב לרצות על 12 חודשים, וזאת במקום תקופת המאסר בפועל שקבע בית משפט קמא, אך אנו מורים שמתקופת מאסר זו יש להפחית את התקופה בה שהה המשיב במעצר מאחורי סורג ובריח (30.5.11 עד 11.7.11).
בהתאם למוסכם בין הצדדים, כמצויין בפרוטוקול הדיון בפנינו ביום 12.9.13, אנו מורים למזכירות בית המשפט להמציא את העתק פסק הדין אל: ב"כ המדינה – עו"ד לילך תמיר פרקליטות מחוז חיפה (פלילי), שתדאג להעביר את פסק הדין בדחיפות לשב"ס על מנת שלא יובא המשיב בפני וועדת השחרורים במועד הנוכחי הקבוע לו. ב"כ המשיב – עו"ד מוחמד מג'אדלה, ת.ד. 110 אום אל פחם.
למשיב – באמצעות שב"ס. עוד אנו מורים למזכירות בית המשפט להודיע בהקדם, טלפונית ובפקס, לבאי כוחם של שני הצדדים, שפסק הדין ניתן (הטלפון של הסניגור: 04-6313830, פקס: 04-6112417).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2002 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהיותו של הנאשם בכלא, הוא החל להשתמש בסמים וכיום הוא סובל מהתמכרות לסמים "קשים". הנאשם הסביר את הסתבכותו בפרשה שלפנינו על רקע התמכרותו לסמים, והביע רצונו לעבור תהליך של גמילה במקום מאסרו.
עונשי מאסר קודמים, בפועל ועל תנאי, לא הרתיעוהו מביצוע עבירות נוספות, ולפיכך יש מקום להשית עליו, לדברי התובעת, עונש מאסר ממושך.
...
אשר על כן, הנני גוזר על הנאשם שש שנות מאסר מהן יהיו ארבע שנים לריצוי בפועל מתום מאסרו הנוכחי, והיתרה על תנאי שלא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר אחת העבירות בהן הורשע בתיק זה. כמו כן, הנני מפעיל את עונשי המאסר המותנים שהוטלו על הנאשם בת.פ. 5471/95 ובת.פ.951/99 מדובר בשני המקרים בעונשי מאסר על תנאי של 18 חודשים, ואלה יופעלו בחופף בינם לבין עצמם ובמצטבר לעונש המאסר שהושת על הנאשם.
התוצאה היא כי על הנאשם לרצות חמש שנים ומחצה, כעונש מאסר ממשי מתום מאסרו הנוכחי.
בנסיבות העניין אינני רואה להוסיף לעונש המאסר גם קנס כספי, אך הנני מחייב את הנאשם בתשלום פיצויים בסך 2,000 ש"ח לבעלי תחנת הדלק "אבן עזר" בראש העין, ו-2,000 ש"ח פיצוי למתלונן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

העונש המתאים בתוך מיתחם העונש ההולם בעת קביעת העונש המתאים בתוך מיתחם העונש ההולם (שנע בין 24 ל- 36 חודשי מאסר בפועל) לקחתי בחשבון את הנסיבות שלהלן שאינן קשורות בבצוע העבירה (ראו סעיף 40יא לחוק העונשין): א. שיקולים לקולא באשר לנאשם 1- גילו הצעיר של הנאשם; הרקע המשפחתי והחברתי שבו גדל כמפורט בתסקיר; הודייה וחסכון בזמן שפוטי יקר.
באשר לנאשם 2- מצבו המשפחתי, כמי שהנו נשוי ואב לילדים; נטילת אחריות על מעשיו והבעת חרטה; רצונו להישתלב בהליך גמילה מסמים במקום מעצרו.
...
לסיכומו של דבר שירות המבחן לא בא בהמלצה טיפולית בעניינו של נאשם 1, אלא המליץ על ענישה מוחשית במסגרת מאסר קצר בפועל וכן מאסר על תנאי.
לפיכך, הנני קובע כי לגבי העבירה של החזקת סם מסוג הירואין במשקל של 40.1 גרם, כאשר קטגוריית האשם הינה של "תפקיד משמעותי", מתחם העונש ההולם נע בין שנתיים ל-שלוש שנות מאסר בפועל.
לאור כל האמור לעיל, הנני משית על כל אחד מהנאשמים את העונשים הבאים: 27 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרם מיום 2.12.2012.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו