מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

גילוי מסמכים במשפט הייצוגי

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשת התובעים לגילוי ועיון במסמכים התובעים מבקשים להורות לנתבעת להעביר לעיונם: "העתק מלא מהסכמי הרכישה אשר מכוחם הועברו לידיה של פסגות זכויות הניהול והאחזקה של כל קופות העמיתים שנרכשו על ידה במהלך שנים 2007-2009 וכן רשימת מבוטחים לשנים 2005-2016". הסמכות להורות על מתן צו לגילוי מסמכים במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוכרה בפסיקה ועוגנה בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010: "(ב) לבית המשפט בדונו בבקשה תהיה הסמכות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, ובילבד שנתקיימו תנאים אלה:
...
אני סבורה כי בשלב זה של הדיון, כאשר טרם התבררה השאלה האם עומדת לזכות התובעים עילת תביעה כנגד הנתבעת וכאשר גילוי המידע עשוי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים, אין להיעתר לבקשה.
הבקשה בעניין זה נדחית.
סוף דבר הבקשה למחיקת תשובת המבקשים נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במהלך הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, רשאי בית המשפט ליתן צו לגילוי מסמכים מסוימים ולעיון בהם.
...
פריט מס' 1.8 - כל מסמך נוסף הנוגע לפיקדונות המים, לרבות התכתבויות מקובלת עליי עמדת המשיבה לפיה מדובר בדרישה כוללנית, מכבידה, שהרלוונטיות שביסודה לא הובהרה די הצורך.
סוף דבר לאור המקובץ, הבקשה מתקבלת בחלקה.
אני מורה למשיבה לגלות למבקש את המסמכים הממוספרים כפריט 1.1 לעיל – תדפיסים מספריה המפרטים את סכום פיקדונות המים המופקדים בידה, נכון להיום.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

" מן האמור עולה, כי לפי תקנות תובענות ייצוגיות שניים הם התנאים שבהתקיימם, ייעתר בית המשפט לבקשת בעל דין למתן צו לגילוי מסמכים, ואלה הם: א. המסמכים המבוקשים נוגעים לשאלות הרלבנטיות לבקשת האישור.
...
במקרה הנדון, לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, ולאור העובדה, כי המידע שעל בסיסו אמור המבקש להגיש את חוות הדעת מטעמו מצוי אך בשליטתה של המשיבה, הגעתי למסקנה, כי למרות העיכוב בהגשת הבקשה, ניתן לאפר למבקש הגשת חוות דעת נגדית מטעמו בשלב זה והכול על מנת לאפשר לבית המשפט בסיכומו של יום להעמיד לנגד עיניו את הסוגיות האמתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים באמצעות מומחים מתאימים.
סוף דבר סיכומו של דבר, הבקשה מתקבלת.
בנסיבות שנוצרו ועל מנת לאפשר למבקשים להגיש חוות דעת מטעמם, אין מנוס מביטול הדיון שקבוע ליום 09/05/16 בשעה 11:00.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ריבוי הפסיקה בסוגיית גילוי המסמכים והיקפה מעיד אמנם על משקלה של ההחלטה בדבר גילוי מסמכים בהליך הייצוגי, אך גם על העומס החריג שיוצרות בקשות מסוג זה, לרבות בבית המשפט העליון.
...
המצב שונה לגבי חוות הדעת של James Harvey שאין לגביה קביעות דומות, ולכן ללא מידע נוסף הבקשה לגילוייה נדחית.
לאחר עיון בטיעוני הצדדים הבקשה נדחית מאותם טעמים שפורטו למעלה בסוגיית ההחלטות המלאות ונוכח מכתב הנציבות מ-15/3/2022 בו דחתה את בקשת המבקשת לקבלת מסמכים מתיק הנציבות, בין השאר על רקע סמכויותיה והצורך בשיתוף פעולה בין רשות התחרות האירופית והחברות הפועלות בה. חיוב המשיבות לגלות מסמכים מתוך תיק הנציבות עוקף את סמכות הרשות ואת השיקולים ששקלה ולכן אין מקום להורות על גילויים.
סוף דבר הבקשה נדחית ברובה ומתקבלת רק לעניין חוות הדעת של Harrington & Schinkel, שתועבר על ידי המשיבות תוך 20 ימים (אלא אם תוצג הוראות סודיות או חסיון כאמור).

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפי תקנה זו, לבית המשפט סמכות ליתן צו לגילוי ועיון במסמכים ובילבד שנתקיימו שני תנאים מצטברים: (1) המסמכים שגילוים נידרש נוגעים לשאלות הרלוואנטיות לאישור התובענה כתובענה ייצוגית; (2) המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים הקבועים בסעיף 8(א) לחוק.
בהקשר זה ראוי לציין כי הלכה היא שהיקפה של הזכות לגילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית מצומצם יחסית בהשוואה להיקפה בהליכים אזרחיים אחרים (רע"א 8855/15 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' קינג, פסקה 5 (24.2.2016); עניין מואב, בפיסקה 12), ולפיכך, כך נקבע, רק במקרים חריגים, שבהם ההחלטה מנוגדת לדין או גורמת לעיוות דין, תיטה ערכאת העירעור להתערב בשקול דעתה של הערכאה הדיונית בעניינים אלו (רע"א 6414/20 צ'מפיון מוטורס בע"מ נ' נסאר, פסקה 6 (7.11.2021); עניין מואב, בפיסקה 10).
...
בנסיבות אלה, מקובלת עליי עמדת המשיבה כי טענתו המרכזית של המבקש נוגעת להטעיה בנוגע לארץ ייצורם של הפירות והירקות הנמכרים על ידי המשיבה, כאשר סוגיית אחוז חומרי ההדברה המצוי בהם ממוקמת בפריפריה של בקשת האישור.
במצב דברים זה, לא ניתן לגזור מנתון זה כל מסקנה עובדתית ביחס להיקף ההפרה הנטענת של המשיבה ואופייה, ולפיכך קיים קושי ממשי לבסס על נתון זה דיון של ממש בהגנה הנטענת.
סוף דבר: בקשת רשות הערעור מתקבלת באופן חלקי, כאמור בפסקה 24 לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו