מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

גידול קנביס מאסר מותנה לנאשם

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מפנה לפסקי דין נוספים של אי הרשעה ולחילופין במקרים שצירפתי את פסקי הדין להודעת העירעור, פסקי דין במקרים שהורשעו הנאשמים והוטל עליהם מאסר על תנאי, מאסר מותנה וקנס.
<#3#> פסק דין המערער הורשע על פי הודאתו בת"פ 24015-11-12 (בימ"ש שלום ברחובות) בגידול 27 שתילי קאנבוס ובהחזקת כמות כוללת של 565.7 גרם קאנבוס אותם החזיק לשימוש עצמי במקומות שונים בדירתו ונידון ל- 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, ל- 4 חודשי מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר-הדין, ל- 3 חודשי פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, ל- 6 חודשי פסילה על תנאי בתנאים המפורטים בגזר-הדין ולתשלום קנס בסך 1,500 ₪.
...
אנו דוחים את הערעור.

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המאשימה עידכנה כי הנאשם הורשע בתיק פלילי נוסף מ- 2013 בגין גידול מריחואנה לשימוש עצמי והחזקת סמים שלא לשימוש עצמי, ולפיכך התבקש תסקיר נוסף בעיניינו.
סבורה אני כי במקרה דנן חברו השיקולים האינדיבידואליים של הנאשם עם שקולי הציבור בכללותו לאותה המטרה וכי ישנו סיכוי ממשי כי הנאשם לא יבצע עבירות נוספות ויחדל מלסכן את ציבור עוברי הדרך וכן כי הפעלת עונש המאסר המותנה בעיתוי הנוכחי עלולה להטיל עליו מכה קשה שעלולה לשוב ולפגוע בחברה כולה לאחר שיסתמו עשרת חודשי המאסר.
...
ביום 4.5.14 נדון ערעורו של הנאשם על גזר הדין בפני כב' השופט דראל (עפ"ת 15667-03-14) וגזר הדין בוטל לצורך מיצוי הדין כאמור להלן: "אף שאינני סבור כי על יסוד הנתונים שעמדו לפניו, בית המשפט קמא שגה בקביעותיו, נראה לי נכון לאפשר למערער להרחיב את התמונה שהוצגה לפני בית משפט קמא על ידי הבאת הראיות הנוספות וכן בדרך של הזמנת תסקיר שירות המבחן בעניינו של המערער". לאחר ביטול גזר הדין חזר התיק לדיון בפני מותב זה .
לפיכך, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים.
אני מורה על הארכת עונש מאסר למשך 10 חודשים, כפי שנפסק על תנאי ע"י בימ"ש לתעבורה בירושלים בתיק 6656-11-10 ביום 27.12.10 למשך שנתיים נוספות.
אני מורה על הארכת עונש הפסילה למשך 5 חודשים, כפי שנפסק על תנאי למשך שלוש שנים ע"י בימ"ש לתעבורה בירושלים בתיק 6656-11-10 ביום 27.12.10 לריצוי באופן חופף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

על מדיניות הענישה בעבירות של גידול שתילי קנביס בכמות אותה גידל הנאשם, ניתן ללמוד מפסקי הדין הבאים: ברע"פ 2675/17 ארצי נ' מדינת ישראל (23.8.2017), אושר עונש מאסר בן 9 חודשים (הכולל הפעלת מאסר מותנה) שהוטל על נאשם שהורשע, לאחר שמיעת ראיות, בגידול 148 שתילים של קנביס במשקל של 5.63 קלוגרם נטו במקלט ביתו, בהחזקת סמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית, וכן ציוד רב שנועד לגידול הקנביס.
...
לסיכום, לאחר ששקלתי את הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, כפי שפורטו בתסקירי המבחן בהרחבה, ובהעדר אופק שיקומי, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לגזור על הנאשם עונשי מאסר בפועל, המצויים בחלק המרכזי - תחתון של מתחמי הענישה כפי שנקבעו.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: על מעשיו באישום 1 אני גוזר על הנאשם עונש של 8 חודשי מאסר בפועל.
על מעשיו באישום 2 אני גוזר על הנאשם עונש של 12 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה על מדיניות הענישה בעבירות של גידול שתילי קנביס בכמות אותה גידל הנאשם, ניתן ללמוד, בין היתר, מפסקי הדין הבאים: ברע"פ 2675/17 ארצי נ' מדינת ישראל (23.8.2017), אושר עונש מאסר של 9 חודשים (הכולל הפעלת מאסר מותנה) שהוטל על נאשם שהורשע, לאחר שמיעת ראיות, בגידול 148 שתילי קנביס במשקל של 5.63 ק"ג נטו במקלט ביתו, בהחזקת סמים לצריכה עצמית ושלא לצריכה עצמית, וכן ציוד רב שנועד לגידול הקנביס.
...
נתון חשוב זה, כמו גם חלוף הזמן, מעל 4 שנים מיום ביצוע העבירות המרכזיות, הובילני למסקנה כי יש למקם את עונשו של הנאשם בתחתית מתחם הענישה שנקבע, חרף התנהלותו אל מול גורמי הטיפול עד כה. ואולם, על אף הנסיבות הקשות, בהעדר אופק שיקומי, לא מצאתי לחרוג ממתחם זה. בשל מצבו הכלכלי הרעוע של הנאשם אשר עד לאחרונה לא עבד, בהינתן החובות הכספיים בהם הוא נתון ועונש המאסר אותו עתיד לרצות, מצאתי להימנע מלהטיל עליו קנס, ולהסתפק תחתיו בהתחייבות.
אשר על כן, על מעשיו בתיק העיקרי (ת"פ 23774-03-17) אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו מיום 2.3.2017- 10.3.2017 ומיום 27.8.2017- 28.8.2017.
על מעשיו בתיק המצורף (ת"פ 52753-08-17) אני גוזר על הנאשם מאסר למשך 6 חודשים, אותו לא ירצה אלא אם יעבור בתוך תקופה של 3 שנים ממועד שחרורו ממאסר עבירה של הפרת הוראה חוקית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לנאשם הרשעה אחת משנת 2016, בגין עבירה של אי הגשת דו"ח במועד לאחר דרישה, בגינה נידון ל – 6 חודשי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה וקנס.
עפ"ג (מחוזי מרכז) 47123-03-15 קרביץ ואח' נ' מד"י: הנאשמים הורשעו בבית משפט השלום על פי הודייתם בכך שגידלו במעבדה בדירה שכורה 65 שתילי קאנבוס בשלבי גידול שונים במשקל כולל של 24.7 ק"ג. הנאשמים נעדרי עבר פלילי.
...
לאחר שנדרשתי למכלול השיקולים הרלוונטיים ובהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין (סעיף 40יג'), אני קובע כי מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הודה והורשע הנאשם, נע בין 9 חודשי מאסר בפועל ועד 30 חודשי מאסר בפועל, לצד רכיבי ענישה נוספים.
סוף דבר אשר על כן הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 17 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, בהתאם לרישומי שב"ס. הנאשם יתייצב לריצוי עונשו בתוך 45 יום מהיום, והערבויות שהופקדו בהליך מ.ת. ישמשו להבטחת התייצבותו.
על אף שהצדדים לא עתרו במסגרת ההסדר להשתת עונש פסילה, אני גוזר על הנאשם 9 חודשי פסילה על תנאי מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה, וזאת למשך שנתיים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו