מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לגופו של עונש הפסילה, נטען כי בשים לב לכך שהעבירה בוצעה עם רכב כבד, וכי המערער מחזיק בשני רישיונות – למשאית ולרכב מעל 15 טון, יש להפריד בין שני סוגי הרישיון ואם יוחלט כי יש לפסול אותו מלנהוג ברכב מעל 15 טון, אזי יש לאפשר לו לנהוג במשאית ו/או ברכב פרטי.
לחובת המערער נזקפת חומרת העבירה שביצע, שפגעה בערך העליון של קדושת חיי אדם והביאה לתוצאה טרגית של קטילת חייה של נערה בעלת מוגבלות, שביקשה לחצות את הכביש.
...
דיון דין הערעור להידחות.
לפיכך, בנסיבות דנן, העונשים שקבע בית משפט קמא מקובלים עלינו ולא מצאנו מקום להתערב בהם.
אשר-על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לטענתו, הוא מחזיק ברישיון משאית עד 12 טון ולולא התאונה היה צפוי להוציא רישיון למשאית מעל 15 טון, שהיה מאפשר לו לשמש כמפעיל מנוף ולהשתכר שכר גבוה בהרבה מזה שהשתכר עובר לתאונה.
אולם, כאשר מר עודה התבקש להסביר את העדרותו של התובע מהעבודה למשך תקופה כה ממושכת מיד לאחר תחילת עבודתו, טען כי הדבר נבע כתוצאה מבעיות של התובע בבית עם אמו ועם אישתו ובחר שלא לגלות את הסיבה האמיתית [עמ' 6 שורות 5-13 לפרוטוקול].
...
בהתחשב באמור לעיל, את הפיצוי בגין ראש נזק זה אני קובע באופן גלובאלי הן לעבר והן לעתיד בסך 50,000 ₪.
התוצאה התוצאה היא כי התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע 329,940 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 50,183 ₪ כולל מע"מ. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע דיווח לרופא התעסוקתי כי הנו עובד "...בתור נהג משאית + סבל. עובד לבד על המשאית, גם מעל 15 טון. מוביל ירוקת (כך במקור) ופירות. יש גם גק חשמלי, לא מרים הרבה, רק לבית מלון ולמסעדות קטנות, לבתי חולים. תלוי במקום הנסיעה. מרים 10-20 ק"ג, ארגזי ירקות ..." (עמ' 70 לתיק המכון).
ועדת הרשות לעניין תקנה 15, פנתה למכון בבקשה לקבלת מידע בשאלה האם הוארכה פסילת רישיון הנהיגה של התובע.
משנמסר לועדה על ידי המכון כי רישיונו הוחזר לו, המליצה להפעיל ברבע את תקנה 15, תוך שהיא מוצאת כי התובע " ... מסוגל לעבוד כנהג משאית מבחינה רפואית אך התקשה בחלק מהעבודות הכרוכות במאמצים קשים". הועדה ציינה כי בהחלטתו מיום 20.7.17 השיב המכון לתובע, את רישיון הנהיגה לכל דרגותיו.
...
לטענת הנתבעת, יש לדחות את תביעת התובע בגין רכיב נזק זה בשל מספר טעמים: עסקינן בהרחבת חזית שעה שהוצאה זו לא נטענה בכתב התביעה; תביעה זו עומדת בסתירה להלכה הפסוקה לפיה אין לפסוק שכ"ט עו"ד בגין תשלומי המל"ל כפי שנקבע בין היתר, בע"א 587/05 פלונית ואח' נ' כלל; לא צורף הסכם שכר טרחה בין התובע לבא כוחו; עסקינן במדרון חלקלק.
הכרעה מצאתי כי דין הבקשה להידחות מהטעם כי התובע לא טען לכך בכתב תביעתו ולא צרף את הסכם שכר הטרחה בינו לבין בא כוחו, או קבלה המעידה על התשלום.
סוף דבר: לפיכך, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 261,234 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור של 15.21%, שכ"ט העדים, הוצאות משפט ואגרת ביהמ"ש, כשסכומים אלו נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסה"ד ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק תת"ע אדום (תתע"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

אם אפשר נבקש להיתחשב בגילו וכן שבחג הפסח הקרוב שמתחיל ביום 15.4.15 הוא יחזיק ברישיון נהיגתו.
יש לי רישיון על משאית ומעל 15 טון והייתי בצבא והשתתפתי במלחמות.
...
הואיל והתביעה התחשבה בנסיבותיו האישיות של הנאשם, אני סבור, שיש לאזן את הענישה בפסילה ארוכה.
לאחר ששקלתי את חומרת העבירות, נסיבות ביצוען, הפסיקה הנהוגה והאינטרס הציבורי שנפגע, אני סבור שמתחם העונש ההולם צריך לכלול פסילה בפועל שלא תפחת מ-3 חודשים ולא תעלה על 14 חודשים וקנס משמעותי.
לנוכח כל האמור לעיל, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן: - אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך  1000 ש"ח. תשלום הקנס - בתוך  90 ימים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

לעניין מיתחם הענישה ההולם, טענה המאשימה כי "המיתחם ההולם בעיניין עבירה של החזקת סמים בכמות כזאת עומד על 24 חודשי מאסר." המאשימה ציינה את גילו הצעיר של הנאשם ואת העידר עברו הפלילי, כמו גם את שתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן, וההליך הטיפולי שעבר אשר סייע לו רבות, ולכן ביקשה למקם את עונשו של הנאשם ברף הנמוך של המיתחם.
שירות המבחן הוסיף כי הנאשם עובד מזה מספר חודשים כנהג משאית, ונימצא בהליך על מנת להיות בעל רישיון לנהיגה במשאית מעל 15 טון.
...
לפיכך אני סבור כי לא ניתן לומר, בראי הקבוע בפסיקת בית המשפט העליון, כי מדובר במקרה "מובהק", המצדיק חריגה לקולא ממתחם הענישה.
אשר על כן אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר בפועל.
אני מחייב את הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן הכל על פי הנחיות שירות המבחן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו