מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת מחיקה דחייה על הסף

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד יובהר, כי בדיון בבקשה למחיקה או דחייה על הסף מחמת העדר עילה ביה"ד אינו בוחן האם התביעה הוכחה אלא בוחן האם פורטו בכתב התביעה עובדות וטענות, שאם יוכחו, תיתקבל התביעה.
...
לטענת התובע, יש לדחות את הבקשה שכן לא צורף לה תצהיר; הנתבע שימש כמעסיק שלו והבעלים של הנתבעת 1 (להלן – החברה); כתב הויתור לא צורף לבקשה ועל כן לא ניתן להתייחס למסמך.
לעניין בקשת התובע למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד החברה - איננו מוצאים מקום בשלב זה ליתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד החברה וזאת מאחר ואנו סבורים שיש להוכיח את התביעה בטרם מתן פסק הדין (ראו בנדון דברי כב' השופט סולברג בתיק רע"א 8837/15 מוניות קו 51 בע"מ – טקסי המרכז בע"מ ואח', ניתן ביום 10.4.16: "סבורני כי בעניין שלפנינו מוצדק בהחלט לדרוש את הוכחת הסכום הנתבע, שעה שבירור זה עומד להעשות בלאו הכי ביחס ליתר המשיבים שהתגוננו. במצב כזה, קבלת מלוא סכום התביעה כלפי מי שלא התגונן במועד עלולה לעמוד בסתירה לקביעות מאוחרות יותר במהלך המשפט, שתיקבענה ביחס למשיבים שהתגוננו בעקבות ההליך הראייתי שיתנהל בעניינם. סבורני כי במצב כזה קיימים טעמים מיוחדים לדרוש את הוכחת הסכום הכספי הנתבע (והשוו: ע"א 416/86 אגבריה נ' עיזבון אגבריה, פ"ד מב(2) 408 (1988))". בהתחשב בכך שהתובע ממשיך בניהול ההליכים כנגד הנתבע במסגרתם יתבררו טענותיו, יש מקום לדחות את מתן פסק הדין בהעדר הגנה כנגד החברה לסיום ההליך.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה: הבקשה למחיקת כותרת נדחית על הסף.
...
דיון והכרעה: הבקשה למחיקת כותרת נדחית על הסף.
סוף דבר הוא כי כל טענותיו של המבקש אינן אלא הגנת בדים חסרת פירוט ודינן דחייה.
לפיכך, הנני דוחה את ההתנגדות לביצוע התובענה ומחייבת את המבקש לשלם למשיבה הוצאות הדיון בבקשה בסך 3,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בתגובתו לבקשה למחיקת/דחיית התביעה, טען התובע כי דין הבקשה להדחות על הסף תוך חיוב הנתבע בהוצאות, בהיותה בקשה קנטרנית.
...
לטענת התובע, בהפתעה רבה ובניגוד מוחלט לסיכום שהגיעו אליו הצדדים, רשם עו"ד יהודה מלאך בהודעת הנאמנות שהגיש כי התמורה היא 75,000 ₪, כאשר בפועל סיכמו הצדדים כי התמורה המוסכמת היא 600,000 ₪.
על כן, ובשל הנימוק הנ"ל דין התביעה להידחות.
סוף דבר: אשר לכל המקובץ לעיל, אני דוחה את התביעה מחמת השתק פלוגתא וגם לגופה.
אני מחייב את התובע בתשלום הוצאות לנתבע בסך של 5,000 ₪.

בהליך הטרדה מאיימת וצו הגנה (ה"ט) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מנגד התייצב המשיב, ובפיו מספר טענות מקדמיות וכדלקמן: דין הבקשה להמחק או להדחות על הסף בשל אי המצאתה לידיו כדין; דין הבקשה להמחק או להדחות על הסף משלא צורף לה תצהיר של המבקש או של העד מטעמו; דין הבקשה להמחק או להדחות על הסף משלא צורף לה העתק התלונה שהגיש המבקש, לטענתו, במשטרת ישראל; הדיון במעמד צד אחד היתנהל בפני שופט שפרש.
...
אין בידי לקבל את טענת המשיב, לפיה במסגרת פעילותו הנטענת להקמת מגדל העיריה בשטח בתים 16, 18 ו - 20 ברח' חסן שוקרי, הוא נדרש להימצא על גג בית מס' 18 לכל אורך שעות היממה, לרבות בשעות הלילה, משום שעליו להתנהל מול ניו יורק; בעניין זה מצאתי לנכון להעדיף את עדות המבקש, לפיה אין על הגג כל משרד או מבנה אחר ממנו ניתן להתנהל מול ניו יורק או בכלל, אלא רק דירה נטושה וריקה.
אבהיר, כי גם לו הייתי מקבלת את טענת המשיב לפיה פעל מתוך כוונה טובה ורצון לסייע לעד - וכאמור, אינני מקבלת טענה זו - ברי כי עדיין היה עליו לקבל את הסכמתו ליטול מידיו מסמך שאינו שייך למי מהם; וברי כי היה עליו לקבל את הסכמתם של הצדדים לחוזה, קרי, המבקש והשוכר, לצלם את המסמך ולשמור את אחד הצילומים ברשותו.
סיכום מכל האמור לעיל מצאתי לנכון להורות למשיב: להימנע מליצור כל קשר, בעצמו ו/או באמצעות אחרים, עם המבקש ו/או עם בני משפחתו, וזאת בכל אמצעי ובכל צורה שהיא, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או במסגרת פלטפורמות אחרות במרשתת; לא להטריד את המבקש או את משפחתו, לא להפריע לשלוות חייהם, לא לבלוש אחריהם, לא להתחקות אחרי מעשיהם, לא לפגוע בפרטיותם, ולא לאיים עליהם בכל צורה שהיא.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הלכה פסוקה היא לפיכך כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף "הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה, ודי בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שאותו הוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה" (א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורת תשיעית, עמ' 168).
...
לעניין לשון הרע, נפסק בבית הדין הארצי בתיק בר"ע 59941-11-14 אטורה תעשיות בע"מ נ' ירום שטרית: "על התובע לפרט את מרכיב "לשון הרע", דהיינו "פירוט המילים, בכתב או בעל-פה, שבהם השתמש הנתבע"; מרכיב הפרסום – היכן, כיצד ומתי היה פרסום של לשון הרע ואת "העובדות שמהן נגזרת אחריותו של כל אחד מהנתבעים". בכתב התביעה לא ניתן כל פירוט בעניין זה, ועל כן דין התביעה לפיצוי בגין עוולת לשון הרע והוצאת דיבה להימחק על הסף בשל העדר עילה.
כך, גם טענות בדבר "עשרות או מאות מקרים חמורים בהרבה שאירעו אצל הנתבעת ואשר בגינם לא פיטרה הנתבעת את אותם עובדים, אפילו לא העלתה אותם לשימוע..." (ע' 2 ש' 14-18 לפ' 14.3.2023) - מן הראוי כי יוצגו דוגמאות כבר בשלב זה. סוף דבר: הבקשה לסילוק על הסף בשל הליך הבוררות - נדחית.
אני סבור כי אכן הליך הבוררות שהתקיים בין הצדדים עסק בעניין הקשר בין פיטורי התובע לבין היותו חבר בוועד העובדים, שעה שעניינה של התביעה דנן היא בעילות תביעה אחרות, כגון: פיטורים שלא כדין, לשון הרע, פיטורים בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה בשל גילנות וכו'.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו