מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת אשפוז כפוי נדחית בבית משפט

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 4.12.2016 החליט בית המשפט, לאחר קבלת חוות דעת פסיכיאטרית לפיה המבקש אינו מסוגל לעמוד לדין ולא היה אחראי למעשיו בזמן ביצועם, להפסיק את ההליכים נגד המבקש ולהורות על אשפוזו בכפייה לתקופה המרבית שקבועה לצד העבירות בהן הואשם.
לאור האמור, הוחלט כי המבקש יגיע פעם בשבוע לבית החולים ויקבל טפול בכדור זה. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי ערעור על ההחלטה האמורה, אשר נדחה ביום 22.5.2018 לאחר דיון בנוכחותו.
...
לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט לעינייני מישפחה בתל אביב-יפו (כב' השופטת א' ארבל-אסל) דחה את הבקשה לדחיית התביעה על הסף וקבע כי המבקש סרב להמציא חוות דעת פסיכיאטרית בעיניינו, למרות הצעת בית המשפט להתיר למבקש להציע מומחה בתחום מטעמו; וכי בהעדר חוות דעת כאמור נאלץ בית המשפט להתרשם ממצבו של המבקש דרך עבודת גורמי הרווחה, אולם דיווח מטעמם טרם היתקבל (להלן: ההחלטה מיום 12.3.2018).
בית המשפט המחוזי ציין כי המבקש אושפז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי, ואובחן כנמצא במצב מאני פסיכוטי; כי בהוראת השיחרור של המבקש מהאישפוז הכפוי התבססה על היתרשמות צוות המטפל כי לא קיימת מסוכנות מצד המבקש – לעצמו או לסובבים אותו, אולם צוין בה כי השיחרור נערך בנגוד להמלצת הצוות; וכי להוראת השיחרור האמורה צורפה המלצה על טפול תרופתי אנטי פסיכוטי ועל קביעת המשך מעקב פסיכיאטרי "בדחיפות". בהחלטתו, עמד בית המשפט המחוזי על כך שהמבקש סרב למלא אחר המלצות אלו, וסרב להעמיד את עצמו לבדיקה פסיכיאטרית בהליך דנן; וכי חרף הקביעות בדווח הרווחה שלפיהן ניכר כי המבקש דואג לשלומו הרגשי והפיזי של הבן, המלצתו הייתה, בסופו של יום, להותיר את המפגשים ביניהם תחת פקוח מלא.
...
על רקע כל האמור מצא בית המשפט המחוזי כי לא מתקיימים התנאים שנקבעו בדין לסילוק התביעה על הסף.
לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, באתי למסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' אלון) ב-ע"ו 45369-05-22 מיום 24.5.2022, בגדריו נדחה ערעור המבקש על החלטת הועדה הפסיכיאטרית המיוחדת שהיתכנסה ביום 17.5.2022 במרכז לבריאות הנפש "שער מנשה" (להלן: הועדה), אשר החליטה לא לאשר למבקש חופשות.
המבקש מאושפז בכפיה מתוקף צו בית משפט מיום 5.11.2015 על רקע אי כשירותו לעמוד לדין במסגרת הליך פלילי.
...
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט הבכיר י' כהן) בע"ו 8277-04-23 מיום 5.4.2023, בגדריו נדחה ערעור המבקשת על החלטת ועדה פסיכיאטרית מחוזית למבוגרים (להלן: הועדה הפסיכיאטרית או הועדה), אשר דחתה ערר שהגישה על הוראת אישפוז כפוי שהוצאה בעיניינה.
...
עוד נטען כי הותרת פסק הדין על כנו יפגע בשמה הטוב של המבקשת, ויקשה עליה להגיש תביעת נזיקין בגין הנזקים שנגרמו לה שלא כדין, לשיטתה, ככל שתרצה לעשות כן. דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

פסק דינו של בית משפט קמא בפסק דין מיום 13.3.2023 קיבל בית משפט קמא את בקשת המשיב להארכת תקופת ההפרדה של המבקש ב-6 חודשים נוספים, תוך שהוא דוחה את בקשת המבקש לעיין בחומר המודיעיני.
בית המשפט סבר כי המבקש מקבל טפול כנדרש, לרבות אישפוז כפוי בעת הצורך.
...
דיון והכרעה לאור מכלול האמור לעיל, אני סבורה כי יש לדחות את הבקשה.
ממכלול החומר שהוצג לי, אני סבורה כי לא ניתן לקבוע כי המבקש עומד על בקשתו.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו