מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה למתן צו עשה זמני לרשם המקרקעין

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לחלופין התבקש מתן צו עשה זמני, שיורה למפקח להאריך את תוקפו של הרישיון, העתיד להסתיים ביום 31.3.21, עד למתן פסק דין סופי בתביעה שהוגשה עם הגשת הבקשה.
המשיבים עתרו במסגרת התיק העקרי לסילוק התביעה על הסף בהעדר סמכות מקומית ונוכח הדחיפות בקיום דיון בבקשה ומשניתן הסעד הארעי התבררה הבקשה בפני ובמסגרת התיק העקרי, הורה כב' הרשם למבקשת להגיש את תשובתה.
בין סכויי ההליך ומאזן הנוחות קיים יחס של "מקבילית כוחות", לפיו, ככל שבית המשפט יתרשם כי סכויי ההליך גבוהים, ייטה להפחית מחשיבות קיומו של מאזן הנוחות לטובת המבקש וכן להיפך (ראו למשל: רע"א 343/21 אליהו יפרח נ' רשות מקרקעי ישראל, פסקה 8 (9.5.2021); רע"א 5879/16 ‏גולן טלקום בע"מ נ' סלקום ישראל בע"מ, פסקה 46 (02.09.2016)).
...
לאור המסכת הלכאורית בעניין נתוני השקילה; המעבר של חומרי גלם מהשטחים הפרטיים לשטח המדינה; פער, הטעון בירור מעמיק, בין סכמת השקילות של שפיר ובין תוצאות חישובי המומחה ושאלת 'הנפח הממשי' שהועבר למחצבה מהשטחים הפרטיים ולא הוצא לשיווק, שאין לכלול אותו בכמות החציבה של 60 מ' טון שנקבעה בהסכם ההרשאה, מחלוקות אלו ואחרות, העולות מטיעוני הצדדים, מביאות למסקנה כי התובענה מעלה לכאורה שאלות רציניות וכי היא איננה בגדר תביעת סרק.
אשר לשיהוי, דינה של טענה זו להידחות.
סיכומו של דבר, לא מצאתי כי תיגרם פגיעה משמעותית במשיבים ובאינטרס הציבורי במתן הסעד הזמני ומאזן הנוחות, נוטה לטובת המבקשת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

להלן החלטתי בבקשה למתן צו עשה זמני לפיו תשיב המשיבה רכב, נגררים וציוד אשר תפסה (להלן: "הציוד").
הליכים אלה הגיעו לפתחו של בית משפט השלום ברמלה במסגרת בקשת רשות ערעור אשר הגיש המבקש על החלטת רשם ההוצל"פ בתיק עש"א 63350-05-18.
כן טען המבקש כי המשיבה פעלה בהיעדר תום לב שכן במסגרת ההליך בו ניתן פסק הדין השני, הודיע בא כוחה כי "העגלה של המערער לא נימצאת בתוך החניון אלא בתוך החורשה. אם הוא אומר שלא איכפת לו לעלות למעלה שזה סמוך למשאבות, שילך למשאבות. הוא נשאר שהות קבע, זו פלישה למקרקעין". והינה, על אף הצהרה זו, גם כאשר המבקש החל לפנות את הציוד בסופי שבוע מחוץ לשטח החלקה, המשיבה שבה ופינתה את הציוד.
...
להלן החלטתי בבקשה למתן צו עשה זמני לפיו תשיב המשיבה רכב, נגררים וציוד אשר תפסה (להלן: "הציוד").
בנסיבות העניין, גם אם תאמר כי הבקשה הוגשה בשיהוי מה, לא שוכנעתי כי די בטעם זה לדחיית הבקשה, שכן ממילא המשיבה מוכנה לשחרר את הציוד כנגד תשלום הוצאות התפיסה והאחסון ומשנקבע כי התפיסה אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 18 לחוק המקרקעין.
אני דוחה אפוא את טענת המשיבה בנדון.
לסיכום, אני מורה למשיבה להשיב את הציוד לידי המבקש, אך זאת בכפוף ובתנאי כי הוא ישלם לה סך של 13,338 ש"ח עבור הוצאות האחסון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעה הוגשה במקור בבית המשפט השלום בחיפה והועברה לבית משפט זה. עוד בטרם הגשת כתב התביעה, עתרו התובעות בבקשה למתן צו עשה זמני שיורה לנתבעת להרוס לאלתר את חומת הבלוקים שהקימה ולהסיר כל מנעול ו/או ריתוך ו/או חסימה משער הכניסה לחניון המרכז המסחרי.
האם קיימת מניעה לרשום הערה בלישכת רישום המקרקעין משהוכרו זכויות החניה בשני מפלסי החניון על 78 מקומות החניה שבו, התובעות עתרו למתן צו המורה לרשם המקרקעין לרשום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.
...
אין בידי לקבל את טענת הנתבעים.
בסעיף 130 לחוק המקרקעין נקבע כי: "בית המשפט רשאי, בכל הליך שלפניו בענין זכות במקרקעין, להורות על רישום הערה כפי שיקבע". אחר שהגעתי לכלל מסקנה כי עפ"י הוראות הסכם המכר והסכם השכירות הקנתה הנתבעת לתובעות זכויות חניה, לא מצאתי כל מניעה לרשום הזכות האמורה בהתאם לסעיף 130 לחוק המקרקעין.
סוף דבר אשר על כן, התביעה מתקבלת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת י' רוטנברג) מיום 3.8.2023 בת"א 57160-07-23, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן סעד זמני שיורה למשיב 2, רשם המקרקעין, למחוק הערת אזהרה הרשומה לטובתו של המשיב 1 על מקרקעי המבקשת.
ביום 24.7.2023 הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי תביעה למתן צו עשה, אשר יורה לרשם המקרקעין למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת המשיב.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשת רשות הערעור על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים.
סעד שכזה יינתן רק במקרים חריגים ביותר, בהם מצא בית המשפט כי נדרשת התערבות על מנת למנוע תוצאה קשה ביותר, וכי בהיעדר ההתערבות ייגרם למבקש הסעד נזק משמעותי שאינו בר פיצוי (רע"א 2071/21 חצרי אלף בית דוד המלך בע"מ נ' אזורים בניין (1965) בע"מ, פסקה 17 (13.7.2021); רע"א 8721/21 מכללת באקה נ' המועצה להשכלה גבוהה, פסקה 13 (22.12.2021)).
לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כמו כן עותרים המבקשים להורות לעו"ד ביטאו להשתמש בייפוי הכוח למחיקת הערות אזהרה שנרשמו לטובת ענב על זכויותיהם בנכס ולהורות לרשם המקרקעין למחוק אותן מהרישום.
הלכה נוספת היא, כי צו עשה זמני ינתן רק במקרים חריגים ביותר, בהם מצא בית המשפט כי נידרשת היתערבות על מנת למנוע תוצאה קשה ביותר וכי בהעדר ההתערבות בשלב המוקדם של ההליך ייגרם למבקש הסעד נזק משמעותי שאינו בר פיצוי.
...
לאחר עיון בבקשה, בתגובה לה, בטיעוני הצדדים ועיון בסיכומיהם, מסקנתי היא כי דין הבקשה להידחות.
הלכה נוספת היא, כי צו עשה זמני ינתן רק במקרים חריגים ביותר, בהם מצא בית המשפט כי נדרשת התערבות על מנת למנוע תוצאה קשה ביותר וכי בהיעדר ההתערבות בשלב המוקדם של ההליך ייגרם למבקש הסעד נזק משמעותי שאינו בר פיצוי.
לפיכך הבקשה לצו מניעה זמנית נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו