מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה למתן צו מניעה על ידי נתבע

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

במסגרת תגובתה של התובעת לבקשה למתן צו המניעה הזמני, נטען על ידי התובעת, שהנתבעת איננה צד להסכמים, אשר נכרתו עם התובעת, ושאין כל יריבות בין הצדדים.
...
התובעת, בניגוד לאותה הסכמה מיום 18.7.18, דרשה מהנתבעת 900,000 ₪ כתנאי להספקת חדרי האירוח, עוד דרשה התובעת המחאה של מלאכי גדעון (להלן – גדעון) בסך שך 500,000 ₪, על אף שהוא לא היה צד לעסקה, אשר מועד פירעונה יהיה כחודש לאחר הפסטיבל, עם ציון מפורש של נציגת התובעת ביחס לאותה המחאה, " ... יהיה ברשותי ונסגור לאחר מכן התחשבנות ונפקיד בהתאם". התובעת לא הייתה עקבית בקשר לדרישותיה ביחס לסכומי ההמחאות, ובסופו של דבר אנסו את הנתבעת להעביר לתובעת סך של 900,000 ₪.
סבורני, כי לנוכח עדויות אלו של אנשי הנתבעת ניתן לקבוע באופן חד-משמעי, כי ההמחאות לא נמסרו תחת כפיה, עושק או אונס, וכי טענה זו הועלתה על ידי הנתבעת רק בדיעבד בשלב מאוחר יותר של ההתדיינויות בין הצדדים.
גם טענה זו דינה להידחות מכמה טעמים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר פסק הדין, התובעת הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה ליתן צו למניעת הפרת הסכם הפשרה על ידי הנתבעת, וטענה כי הנתבעת דורשת סכומים נוספים חרף הסכם הפשרה אשר קובע כי התשלום יביא לסיום סופי ומוחלט של כל החובות עד סוף שנת 2017.
...
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪ (בתוספת מע"מ), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ת"א 49082-06-23 טעים זה אנחנו בע"מ 516304987 ואח' נ' קצפת - פרש בע"מ ואח' לפני כבוד השופטת מיכל עמית - אניסמן המבקשים (המשיבים בבקשה שהוגשה על ידי הנתבעת 1) 1. טעים זה אנחנו בע"מ 2. מוכטרי גלידריות ומזון בע"מ 3. כפיר מוכטרי ע"י ב"כ עו"ד אביחי יוסף המשיבים (המבקשת 1) 1. קצפת - פרש בע"מ 2. יוסף כהן ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבון החלטה
הבקשה השניה - בקשת החברה לצוו עשה זמני ולצו מניעה זמני ביום בו נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה במתן צד אחד, הגישה החברה תביעה שכנגד מטעמה כנגד המבקשים, וכן נגד אלירן מוכטרי, אפרים מוכטרי, ז'אקלין אהובי מוכטרי, והשותף, אשר במסגרתה הוגשה בקשה למתן סעדים זמניים שבמסגרתה עתרו לסעדים הבאים: צו עשה זמני - המחייב את מוכטרי וכן כל מי מטעמו לפנות לאלתר את סניף קצפת בבני ברק ולמסור את החזקה בו לידי החברה, במצבו כפי שהוא.
משכך, נקבע על ידי בית המשפט העליון כי בנסיבות המתאימות ראוי לו לבית המשפט הדן בבקשה לסעדים זמניים, אף כאשר המדובר למעשה בצוי עשה זמניים, לשקול את אפשרות מתן הסעדים הזמניים וקטיעת הקשר העיסקי שבין הצדדים.
...
איזון השיקולים הרלוונטיים במקרה זה מוביל אותי למסקנה שיש לקבל את הבקשה השנייה, קרי בקשת החברה, ולדחות את בקשת המבקשים.
מבלי לטעת מסמרות, ובזהירות הנדרשת בשלב דיוני זה, אני סבורה כי החברה היא שעמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי עילת התביעה שכנגד שהוגשה על ידה היא בעלת סיכוי לכאורי טוב נגד המבקשות בגין הפרת ההתחייבויות מוכטרי בהסכמי הזיכיון ובגין ביטול ההסכמים על ידה.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, ניתנים בזאת צווים זמניים כלדקמן: המבקשים יפנו את הגלידריה בים המלח עד ליום 1.9.2023.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

במאמר מוסגר אעיר כבר כעת, כי כעולה מפרוטוקול הדיון בבקשות למתן צו למניעת הטרדה מאיימת, אין בו זכר להסכמה הנטענת על ידי הנתבעת בתצהיר מטעמה מיום 7.11.22, כאילו היא ובן זוגה יעזבו את יחידת הדיור כך שאיש לא יתגורר בה או יבצע בה פעולות עד להכרעה בתביעה דנא.
...
על יסוד טענות אלה ביקשה הנתבעת לדחות את התביעה "לאלתר" בנימוק שהתובע עשה דין לעצמו.
אין בידי לקבוע על סמך הראיות שהוגשו לי כי התובע גרם לנזקים כלשהם ליחידת הדיור או לפריטי רכוש וציוד של הנתבעת.
אני מקבלת אפוא את התביעה במובן שצוין בסעיף 32 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בפני בקשה למתן צו מניעה במסגרתו נידרש בית המשפט להורות למשיב להמנע מלהפריע לתובעת ולמי מטעמה מלהשתמש במקרקעין נשוא ההליכים ובפרט בשטח החניון של התובעת והשוכרת שלה וכן להמנע מלהפריע לתובעת להחליף את מנוע שער הכניסה.
עוד נטען, כי הסכם השכירות שצורף על ידי הנתבע הנו מזויף ולא צורף המקור, למרות בקשות לכך.
...
אם כן, לא הוכח במסגרת הסעד הזמני, שהנתבע פעל בניגוד לסטטוס קוו (שלא הוכח) ועל כן דין הבקשה להידחות, הן בשל העובדה כי הסיכויים לנוכח הראיות שהוגשו בפניי להוכיח נוהג באשר לשימוש בחניה, נמוכים.
אשר על כן, הבקשה למתן סעד זמני נדחית.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות ההליך הנדון ושכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו