מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה למתן צו מניעה ארעי

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בצד הבקשה לרשות ערעור, הוגשה גם "בקשה למתן צו מניעה אירעי". המבקשת ומשיב 2 הם זוג נשוי, המצוי בהליכי פשיטת רגל, לאחר שבעבר היו בעלי מניותיה ומנהליה של רשת מכללות פרטיות שהעניקה שירותים לגופים ממשלתיים ופרטיים – "רשת מעוף" (להלן: רשת מעוף).
...
שלפי הנטען גלומות בה "שאלות עקרוניות רוחביות וציבוריות להן השלכות מהותיות על קהל מתדיינים רבים [...] האם השתק גובר על חקיקה קוגנטית? האם מותר לבצע עבירה, אזרחית, מנהלית או פלילית, ולא לציית לחוק קוגנטי בטענת השתק?" ועוד כהנה וכהנה טענות, תוך שצוין כי "החלטת בית משפט קמא יצרה תקדים משפטי לו עשויות להיות השלכות קשות בדין הישראל[י]". לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה הרבים, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא; וממילא נדחית הבקשה למתן צו מניעה ארעי שהוגשה עמה.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.23 הגיש המבקש בקשה למתן צו מניעה אירעי וזמני שימנעו קבלת החלטה בדבר הארכת העסקתו של מר לוי בעירייה, עד להכרעה בתביעה.
...
מכאן כי ככל שטענתו העיקרית של המבקש תתקבל, מתחייבת המסקנה שגם כל הארכה של חוזה ההעסקה דינה בטלות.
על פניו שיהוי המבקש משמעותי במידה המביאה למסקנה כי יש לדחות הבקשה לתיקון התביעה פעם נוספת.
סוף דבר הבקשה לתיקון התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצד התובענה הוגשה בקשה למתן צו מניעה אירעי וזמני, האוסר על עשיית דיספוזיציה בנכס, לרבות מחיקת הערת האזהרה הרשומה לטובת התובע, ובכלל זה באמצעות יפוי-הכוח הבלתי חוזר המצוי בידי המשיבה.
...
עוד החלטתי (ביום 29.5.23) כי היתרה תוצמד למדד המחירים לצרכן ויש להפקיד את התוספת לתמורה עד תאריך 12.6.23.
לאור כל אלה אני קובע כדלקמן: א) הצו הארעי שניתן ביום 2.5.22 מבוטל בזאת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהחלטתי מיום 21.6.2023 נעתרתי לבקשה למתן צו מניעה אירעי, הוריתי למשיבות להגיש תשובותיהן לבקשה וקבעתי דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 6.7.2023.
...
אשר לטענות הסף שהעלו המשיבות והנוגעות להסתמכות המבקשת על עדות שמועה ועל חוות דעת דין זר שלא הוכחה, אני סבורה כי דין טענות אלה להידחות.
בדומה, אף אין בידי לקבל את טענת המשיבה בכל הנוגע להוכחת הדין הזר.
סוף דבר על יסוד האמור, הבקשה מתקבלת באופן חלקי במובן זה שצו המניעה ארעי, מיום 21.6.2023, המורה למשיבה 1 או מי מטעמה ובכלל זה למר שובל מנוביץ', למר יגיל מנוביץ' ולמר צח חרמון, להימנע מלבצע כל פעולה בחשבון הבנק של השותפות הגרמנית – M.Object Kaiserslouten Gmbh & Co KG ובכלל זה לא להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות מזומנים, או פקדונות או זכויות אחרות, לכל גורם שהוא יוסיף לעמוד בתוקפו אך יוגבל לסכום של 4.6 מיליון אירו בלבד מתוך הכספים המופקדים בחשבון הבנק של השותפות כך שיתרת הכספים בחשבון לא תרד מסכום זה. צו זה לא יגביל את העברת הסך של 4.6 מיליון אירו לחשבון השותפות המוגבלת בארץ, ככל שהמשיבה 1 תראה לנכון לעשות כן, זאת כנגד מסירת הודעה על כך למבקשת ולבית המשפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

לטענת המבקשים, עובדה זו יש בה כדי ללמד, כי התכנית שמטרותיה הנן (ראו בדברי ההסבר לתכנית), הנה תכנית שניזומה על-ידי המשיבים, תוכננה על-ידם והוגשה מטעמם למוסדות התיכנון (הועדה המחוזית), לצרכי קידומה התיכנוני ואישורה בהמשך, כחודש ימים עובר לקיום הדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 13.03.23, וכי דבר קיומה הועלם על-ידי המשיבים ביודעין ובכוונת מכוון מבית המשפט והמבקשים, גם יחד, באופן שהביא את המבקשים ליתן הסכמתם לביטול צו המניעה הארעי, נשוא הבקשה הראשונה.
...
בנסיבות אלה, לא שוכנעתי ברמת השכנוע הנדרשת בשלב זה, וחרף חוסר תום הלב הקיצוני המיוחס למשיבים על-ידי המבקשים, אשר לכאורה קיים לו אף יסוד ראייתי, כי קיים חשש סביר שהעיכוב שייגרם כתוצאה מקיום הדיון במעמד בעלי הדין או הבאת הבקשה לידיעת המשיבים תסכל את מטרת הסעד הזמני או תגרום למבקשים נזק חמור.
לפיכך, הבקשה למתן צו מניעה ארעי ובמעמד צד אחד, נדחית.
אני מורה למשיבים להגיש כתב תגובה לבקשה תוך 10 ימים מהיום (ימי הפגרה במניין).
המבקשים ימציאו למשיבים, במסירה אישית וללא דיחוי, ולא יאוחר מ- 3 ימים מהיום, את הבקשה למתן הסעד הזמני וכן החלטתי זו. אני קובע את הדיון בבקשה בפניי, במעמד הצדדים, ליום 21.08.23 שעה 14:30.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו