מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה למתן הוראות בדירה משותפת

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

להלן יובא נוסח ההסכמה הנוגעת לסמכות הבורר: "לצורך פקוח ומתן הנחיות והוראות בכל הקשור בהליכי המכירה כאמור, וכל החלטה שתדרש (ככל שתדרש), לשם כך, מסכימים הצדדים כי כב' השופט (בדימוס) א' אורנשטיין ימונה כבורר עבור הצדדים. (...) הבורר אורנשטיין אף ישמש כבורר בכל הקשור בפרוק השתוף בין הצדדים ב-3 דירות הרשומות על שמם בעיר ירושלים, אשר יבוצע בד בבד עם הליכי מכירת הנכס כאמור בהתאם להסדר שסוכם בין הצדדים בכתב בעיניין זה. לכב' השופט אורנשטיין כבורר תהא סמכות הכרעה בהחלטות שוטפות אף ללא נימוק והכל כדי לאפשר את הניהול השוטף אם וככל שהנאמנים לא יצליחו להגיע להבנות בעניינים השוטפים לצורך ניהול הנכס עד למכירתו, והכל כדי שניתן יהיה למכור את הנכס במחיר המרבי". במסגרת הבוררות הגיש המבקש בקשה (מס' 2) לקבלת ארבעה סעדים כדלקמן: לחייב את מר אספנדי להעביר למר חוביאן מחצית מדמי השכירות שהתקבלו בגין שלוש הדירות המשותפות, וכן להורות למר אספנדי למסור למר חוביאן דיווח על כל דמי השכירות וכל תשלום נוסף אחר שנגבו מהדירות המשותפות, בצרוף אסמכתות מתאימות, וכן עותק מהסכמי השכירות, הכל לתקופה הרלוואנטית שתחילה ביום 1.1.2021; להורות על ביצוע הפרדת השותפות בין הצדדים בשלוש הדירות המשותפות, בהתאם למתווה שהוסכם בין הצדדים; להורות למר אספנדי לחתום על ביצוע התשלום לעו"ד יורם הכהן, המשמש נאמן עבור הצדדים בהתאם להסדר מס אליו הגיעו הצדדים והחברה עם רשויות המס בישראל; להורות ולקבוע כי מר אספנדי יישא לבדו בכל העלויות שיושתו על החברה בגין הצורך בניהול ההליך המשפטי שהוגש ביום 21.10.2021 בידי מר יוסף בר שלום וגב' אביגיל בר שלום בגין תשלומי עבודה אשר לטענתו הוא זכאי להם החל מיום 1.1.2021 (להלן: "התביעה") וכן בכל סכום שייפסק, ככל שייפסק, נגד החברה בגין התביעה.
...
בסוגיה זו, סבורני כי הכף נוטה לכיוון עמדתו של המשיב.
בסוגיה זו, סבורני כי הדין עם המשיב.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, הבקשה למתן הוראות מתקבלת באופן חלקי.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

תמצית טענות הצדדים לטענת המבקשת, החייב והיא התגרשו זה מזו בשנת 2014 לאחר שנערך ונחתם בידיהם הסכם גירושין במסגרתו הוסכם כי החייב מוותר על חלקו (מחצית הזכויות) בדירתם המשותפת, היות שהיא נושאת בעול פרנסת המשפחה לרבות תשלום החזרי המשכנתא החודשיים.
לטענת הנאמן, לאחר שבית המשפט נעתר לבקשה לביטול ההענקה היה דין ודברים, ביוזמת החייב, לעניין פדיון זכויותיו בנכס, אך הוא לא נשא פרי, ברם באורח פלא, כלשונו, למחרת היום בו פנה לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בעיניין מימוש הזכויות ולאחר שהמבקשת ישבה בחיבוק ידיים משך קרוב לשנתיים ימים, הוגשה הבקשה שלפנינו.
...
באשר לטענת המבקשת בעניין השיהוי בהגשת הבקשה לביטול הענקה טוען הנאמן, כי דינה להידחות, בהינתן הוראת סעיף 96 (ב) במסגרתה מסורה לבעל התפקיד סמכות לעתור לביטול הענקה עד 10 שנים קודם למועד בו ניתן צו הכינוס.
נוכח כל האמור, מתנגד הנאמן לבקשה.
סוף דבר הבקשה לעיון חוזר נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשה לסילוקה על הסף של בקשה לביטול פסק בוררות עסקינן בפסק בוררות מיום 12.01.2017 שניתן בבית דין צדק "יורה דיעה" במותב תלתא אשר עוסק בסכסוך הנעוץ בעסקת מכר דירה משנת 2008, לפיו נפסק כי "בדין ודברים שבין התובעים: אליהו קונצקי... יצחק קונצקי-וויס... דינה קונצקי-וויס... ובין הנתבע: מאיר שמש... בעיניין קונצקי-וויס-שמש אי רישום זכויות בדירה ברחוב רב ושמואל 5/22 מודיעין עילית קריית ספר... על הנתבע הנ"ל להעביר מידית לתובעים הנ"ל את כל המסמכים הנדרשים, ולרשום את כל הזכויות בדירה הנ"ל במינהל (רשות מקרקעי ישראל) ובכל מקום שצריך על שם התובעים, נקי מכל חובות שעבודים ועיקולים... יתר התביעות משני הצדדים נדחו" [הדגשה במקור].
שמש משיבים כי קיומו של פסק דין מאשר אינו מהוה מחסום להגשת בקשת ביטול הנסמכת על סעיף 24(10) לחוק, כי מיגבלת הזמן להגשת בקשת ביטול אינה מונעת הגשת בקשת ביטול הנסמכת על סעיף 24(1) לחוק, וכי "עו"ד הקודם שייצג את הנתבעים היה חברם של הבוררים דבר שהפחיד את מרשי הבעל". שמש מוחים על "חומרת הליקוי של הבורר, אשר פסק להעביר דירה משותפת ללא ששני הצדדים חתמו על בוררות", עת לטענתם "זוהי עילה ברורה לפיו ביהמ"ש(פ) היה מבטל פס"ד, ועל כן כל המותאם לסעיף זה אין הגבלת זמן לא במספר ימים ולא בשנים, משלא התחילה בוררות כלל, ופגיעה אנושה במין הנשי...". כן נטען כי פסק הבוררות ניתן בנסיבות בהן".
...
חרף הטענה המהותית שעניינה בפסק בוררות ביחס לדירה שניתן נגד אחד מבעליה אף שנטען לגביה שהיא משותפת לשני בני הזוג, חוששני כי אין מנוס ממחיקת ההליך על הסף מטעמים דיוניים.
התוצאה אני מורה על מחיקת הבקשה לביטול פסק הבוררות על הסף.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הבקשה: לפני בקשה למתן הוראות.
רק בשלב זה, עת התבקש ממנה אישור ללישכת רישום המקרקעין לצורך השלמת רישום הבית המשותף, למעלה משלוש שנים מאז ניתן צו הפרוק לחברה, היא מעלה לראשונה בשפה רפה בקשה להגיש תביעת חוב, לאחר שבית המשפט ביקש התייחסותה לעניין זה. בנסיבות שנוצרו בעניינינו, כאשר החברה אינה פעילה שנים רבות ואינה יכולה לפרוע חובותיה, כאשר הבניין בנוי על תילו ובעלי הדירות מעוניינים למסד את רשומו בספרי המקרקעין, וכאשר האחריות להיווצרותו של החוב אינה רובצת על שמם של בעלי הדירות, הדעת נותנת כי אין מקום ליתן לעירייה את "ההגנה" שכביכול קיימת לה בשל תחולתה הרטרוספקטיבית של הילכת סלומון בנסיבות אלה.
...
משכך, ולאחר ששקלתי, אני מקבלת את בקשת כונס הנכסים.
סיכום: מן המקובץ לעיל, אני מקבלת את בקשת כונס הנכסים (בקשה מספר 10).
אני מורה לעירייה להנפיק לידי כונס הנכסים את האישור הנדרש לצורך רישום הזכויות ע"ש החברה והשלמת רישום הבית המשותף, תוך 30 ימים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו