מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה למינוי אפוטרופוס קבוע

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 8.2.22, בהתאם להחלטה מיום 2.2.22, הודיע התובע כי הבקשה למינויו אפוטרופוס זמני וקבוע לתובע הוגשה ביום 20.12.2019 והגיש, במעטפה סגורה לעיני בית המשפט, את הבקשה למינוי אפוטרופוס זמני וקבוע על נספחיה.
...
בנסיבות אלה ומשעה שבא כוח התובע לא טרח לעדכן בזמן אמת אודות היעדר כשרותו המשפטית של התובע ולא הוגש ייפוי כוח כדין לייצוג התובע בהליך זה, דין התביעה להיות מסולקת על הסף.
בתשובה לתגובה חוזרת הנתבעת על טענותיה ומחדדת ששומה היה להבהיר בתגובת התובע את הפרטים שהביאו להגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס ואת מצבו הרפואי והנפשי של התובע, וכי משעל פי מספר ההליך הבקשה למינוי אפוטרופוס הוגשה בחודש דצמבר 2019 - המסקנה המתחייבת היא שבמועד הגשת התביעה התובע לא היה כשיר משפטית.
אלא שמהודעת התובע בעקבות החלטתי מיום 2.2.2022 והמסמכים שהגיש ביום 8.2.22 במעטפה סגורה, התבררו עובדות אחרות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 21.11.2011 הגיש הנתבע, בשם בתם המשותפת של הנתבעים, בקשה למינוי אפוטרופוס קבוע לרכוש לנתבעת וזאת על מנת להגן על רכושה וקניינה (להלן: בקשה למינוי אפוטרופוס).
...
" סכומם של דברים, לאור המפורט לעיל, נחה דעתי כי יש לדחות את הבקשה לצירוף הראיה בשלב זה. הראיה לא תשנה את ההכרעה, תוביל לנזק דיוני רב לנתבעת ועל פני הדברים נראה כי לתובע אחריות ביחס לאיחור בהגשת הראיה.
התוצאה אשר על כן, דין התביעה להתקבל.
אני ממנה בזאת את עו"ד יהושע גליקס ככונס נכסים לצורך ביצוע העברת זכויות הנתבעים בדירה הידועה כחלקה 687/9 בגוש 6020 לתובע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

השתלשלות הליך האפוטרופסות ביום 14.12.2015 הגישה אמה של התובעת בקשה למינוי אפוטרופוס קבוע על רכושה של התובעת בתיק א"פ 28177-12-15.
...
אעיר כי איני מקלה ראש בטענת התובעת כי עצם מינוי אפוטרופוס לדין, אף שאינו שולל כשירות משפטית, אינו צעד רצוי, והוא מקפל בתוכו אלמנט מובנה של פגיעה בה, בכבודה ובחירותה, אלא שכאשר עמד סיכון של מינוי אפוטרופוס לרכוש כחלופה ממשית בה תמכה העו"ס בהיעדר התובעת, ועל יסוד החומר שעמד בפני בית המשפט, אני מקבלת את עמדת עורכת הדין, כי בסיטואציה שנוצרה, צעד זה היה פוגעני פחות ממה שעמד על הפרק, וכי היה בו בגדר ייצוג מיטבי של התובעת ולא רשלנות.
שאלת הנזק אני מקבלת גם את הטענה כי התובעת לא הוכיחה נזק וגם מטעם זה דין התובענה להידחות.
סוף דבר לאור המסקנות אליהן הגעתי ומאחר שלא הוכחה רשלנות או פגיעה באוטונומיה מצד עורכת הדין, אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המבקשת טענה כי בשל המצב המשפטי המורכב והסבוך במדינת ישראל כפי שהיה ידוע בעת הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, בחרה לפעול באופן מידתי ומינימליסטי עד אשר יובהר המצב המשפטי ותתאפשר הסדרה קבועה של מעמד הקטינים, ועל כן ביקשה צו אפוטרופסות.
...
מקובלת עליי עמדת המשיב בעניין זה, כי יש לפעול להסדרת ההורות וכי מינוי אפוטרופוס לקטינים אינו סעד ממצה.
איני מקבלת את גישת המשיב לפיה משעה שעד כה התנהלה המבקשת מבלי להסדיר את האפוטרופסות, עליה להמשיך לפעול כך. אמנם מאז הגיעה לישראל בחודש ינואר 2020 הצליחה המבקשת להתנהל בענייני הקטינים, אולם עובדה זו אין משמעותה שיש להורות לה להמשיך לעשות כן מבלי להסמיכה באופן פורמלי.
בהתאם למפורט לעיל – אני מורה על מינוי המבקשת כאפוטרופסית זמנית לקטינים וזאת עד לתום בירור התביעה לכינון הורות או עד החלטה אחרת.

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרתה הגיש המבקש בתאריך 25.04.13 בקשה דחופה למינוי אפוטרופוס קבוע לגופה ולרכוש של החסויה.
...
נוכח זהות הסעד המבוקש בבקשת למתן רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי הדוחה עיכוב ביצוע ובבקשה למתן סעד זמני של עיכוב ביצוע, החלטתי לדון בבקשה העיקרית.
לאחר עיון בבקשה ובצרופותיה המרובות שאף חזרו על עצמן, הגעתי למסקנה כי דינה להידחות.
כפי שציין בית המשפט לענייני משפחה: "אם בסופו של דבר יקבע כי יש להשיב את הכספים לידי [המבקש], הדבר יעשה." נוכח האמור לעיל – הבקשה ליתן רשות ערעור נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו