מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה להפחתת זמני שהות עם הילדים

בהליך בע"מ (בע"מ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

מאז הגירושין, הילדים נמצאים במשמורת קבועה אצל אמם – היא המשיבה, עם זמני שהות קבועים אצל אביהם – הוא המבקש, שלא כוללים לינה ומהוים כ-3% מזמנם.
בהליך זה מלין המבקש על פסיקת בתי משפט קמא בשלוש תביעות הנוגעות לגירושין: שיעור המזונות (3,594 ש"ח לחודש עבור כל הילדים) – שאותו עותר המבקש להפחית; חיוב המבקש בהחזר הוצאות מחיה עבור התקופה שבין עזיבתו את הבית, לבין הגשת הבקשה ליישוב הסיכסוך לקראת הגירושין – שאותו עותר המבקש לבטל; איזון המשאבים בין הצדדים – שאותו עותר המבקש לערוך באופן לא-שוויוני, באופן שישיב לו סכום כסף שהשקיע ברכישת דירת המגורים של הצדדים.
...
הלכה ותיקה היא שככלל, ערכאת הערעור לא תתערב בשיעור המזונות שנקבע בערכאה הדיונית, שהתרשמה באופן ישיר מהעדים וממכלול הראיות (ראו ע"א 732/88 קמחי נ' קמחי, פ"ד מג(2) 251, 257 (1989) וההפניות שם).
לנוכח כל האמור, לא מצאתי להתערב במסגרת בקשה זו בקביעות בתי המשפט קמא לעניין שיעור המזונות.
אשר על כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.

בהליך תיק רבני (רבני) שהוגש בשנת 2020 ברבני אשדוד נפסק כדקלמן:

מדינת ישראל בתי הדין הרבניים תיק ‏28755/45 בבית הדין הרבני האיזורי אשדוד לפני כבוד הדיינים: הרב אריאל שוייצר, הרב אלימלך וסרמן, הרב עידו שחר התובע: פלוני (ע"י ב"כ טו"ר צבי גלר וטו"ר זיו ברקוביץ) הנתבעת: פלונית (ע"י ב"כ עו"ד גבריאל מויאל) הנידון: דחיית בקשה להפחתת מזונות פסק דין
במשך השנים התנהלו עשרות הליכים בבתי הדין הרבניים האיזורי והגדול, שבגין כמה מהם הוגשו עתירות לבג"ץ. בעשרות הדיונים ומאות ההחלטות שנתנו, עינייני משמורת הילד נבחנו מכל היבט אפשרי לאחר שהתקבלו חוות דעת של גורמי הרווחה שהמליצו על הסדרי שהות רחבים של הילד עם האב.
...
הכרעה לאור כל האמור והמפורט לעיל ביה"ד מחליט לדחות את התביעה.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

(40%* ₪ 6,325 ) ₪ 6,325 ₪ ), וחלקם של הילדים הוא בסך 2,530 *60% ) ₪ בסך 3,795 האשה מקבלת סיוע מטעם משרד השיכון בסך 1,310 ₪ (סעיף 45 לכתב ההגנה) יוער, כי בכתבי טענותיה נקבה האם בעלות הוצאות מדור ללא הפחתת הסיוע ממשרד השיכון כלל, הן באשר לחלקה שלה בהוצאות והן באשר לחלקם של הילדים בהוצאות המדור.
הולדת ילדים נוספים תהווה שינוי נסיבות רק אם מוכח שהיא גרמה לשינוי מהותי במצב הכלכלי, וברי כי אל מול הולדת ילד נוסף, ישקלו המשאבים הכלכליים העומדים לרשות מבקש .
לעניין החסכון העומד לזכות האם בסכום של כ 190,000 ₪ – בתביעת המשמורת שהגיש האיש עוד בשנת 2016 , בה עתר הוא להרחבת זמני השהות, טען הוא כי יש לקבוע לו זמני 6 , שהות רחבים עם הילדים, נוכח מצבה הרפואי של האם שהולך ומחמיר.
...
( נ 'מ.ג ( 09.10.2013 33 ₪ מן האמור לעיל, עולה אפוא המסקנה כי להכנסת האם מעבודתה , יש להוסיף סך 4,770 לחודש, שהם גמלת הנכות הכללית, בצירוף תוספת התלויים, ואין להפחית את קצבת התלויים מסכום המזונות.
בנסיבות דנן, סבורני שאין מקום לחלק בין הוצאות תלויות שהות ושאינם תלויות שהות, עת 28 מעדות האב עצמו עולה כי הוא אינו נושא בהוצאות שאינן תלויות שהות כלל ועיקר, ( עמ' .
נוכח המפורט לעיל אני קובעת כדלקמן: האב ישלם מזונות לילדיו לידי האם בסך כולל של 3,000 ₪ בהתאם לפירוט הבא: סך של סך של 1,200 ₪ למזונותיו של אלמוני , וסך נוסף של 600 ₪ למדורו.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בדיון קדם המשפט, נידונה בקשת האיש להפחתת מזונות זמניים, על כן, נוכח טענות האיש לעניין הוצאות החינוך של הילדים, הוריתי לאשה להגיש אסמכתות והבהרות בכל הנוגע להוצאות אלו.
בהחלטתי מיום 17.2.19 , נוכח האסמכתאות שהוצגו, ובהיתחשב כאמור בזמני שהות הילדים עם האיש, בהוצאות מדור האשה עם הילדים, ובשים לב כי ממועד תחולת ההחלטה האמורה (חודש 3/19 ) היו שלושה מהילדים בני למעלה משש שנים, הופחת החיוב במזונות זמניים לכדי סך 4,500 ₪, לרבות רכיבי החינוך הרפואה, והמדור והחזקתו.
...
לאורך ההליך דבק האיש בגרסתו, כי הכנסתו החודשית היא סך 10,000 ₪, ברם, הדיון בפרק הרכושי מלמדנו שיש לדחות גרסתו על כן בהעדר ראיות אמינות מה השתכרות האיש בפועל (עת כאמור הן עדות האיש והן עדות האישה בעניין זה, כבעניינים אחרים, אינה אמינה כלל ועיקר) אין מנוס מהערכת השתכרות האיש על רקע ראיות עקיפות שהובאו בפני בית המשפט.
סבורני איפוא, כי יש להעמיד את התשלום אותו על האיש לשלם לאישה עבור מזונות הילדים בסך 5,000 ₪ לחודש, עת תגיע הבת ג.א. לגיל שש שנים, ואילו עד מועד זה, בשים לב לחובתו המוחלטת של האיש לשאת במלוא מזונותיה ההכרחיים, יש להעמיד את שיעור החיוב הכולל על סך 5,500 ₪ לחודש.
אשר על כן הנני מורה כדלקמן: טענות האישה באשר לזכות לקבלת תשלום מהאיש בגין רווחים שלא העביר לטובת התא המשפחתי, הלוואת בעלים, איזון נכסי קריירה ומוניטין אישי ושווי מניותיו בחברה - נדחות.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

האם טוענת כי נעתרה לבקשת האב להפחית המזונות במסגרת ההסכם הקודם בשל רצון טוב להיתחשב בו ובשים לב להתחייבותו לעמוד בזמני שהות, אך חודש לאחר ההסכם הוא הפסיק לקיים זמני שהות באופן שנקבעו, לא דאג לארוחת צהריים לילדים ומקלחות גם כששהו אצלו.
...
על כן, סבורני כי נקודת המוצא לחלוקת מענקי קורונה ככל שלא נקבע דבר בהקשר זה בהסכם או בפסק דין קודם צריכה להיות כי הדבר ייעשה לפי יחס זמני שהות של הילדים אצל הוריהם.
עוד יש לציין כי הגם שכמעט בכל פסקי הדין וההסכמים מצוין כי קצבת הילדים תועבר להורה מסוים (בדרך כלל זה המקבל דמי מזונות), סבורני כי יש להחריג מענקי קורונה ולהבחין בינם לבין קצבת הילדים.
לפיכך התביעה מתקבלת ואני קובע כי האב רשאי לקזז מדמי המזונות 43% ממענקי הקורונה שקיבלה האם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו