מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשה להעברת דיון ואחודו

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאמור, ההכרעה בבקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בהרצליה ואיחוד הדיון אינה בסמכותו של מותב זה. לכל אלה יש להוסיף את העובדה שההליך מצוי בראשיתו, וטרם היתקיים דיון בתובענה, ולפיכך לא תיגרם פגיעה ביעילות הדיון או באפשרות הצדדים למצות את טיעוניהם ולהביא את מלוא ראיותיהם.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני מורה על העברת התובענה לבירור בפני בית משפט השלום, ואנמק בקצרה.
אני סבורה שמיצוי הבירור העובדתי ותכלית הדיוק בתוצאה מצדיקים דיון בטענות הצדדים על-פי סדרי הדין והראיות, ומטים את הכף במידה רבה לעבר העברת הדיון לסדר דין רגיל.
לאור האמור לעיל, אני מורה על העברת הדיון לבית משפט השלום, על-פי סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

עוד באותו יום (3.1.2021) הוריתי על העברת הבקשה לאיחוד דיון לתגובת המשיבה אשר תוגש תוך 14 ימים מיום מתן ההחלטה.
...
משלא נמסרה הבקשה לאיחוד הדיון למשיבה ומשהעלו המבקשים טענות חסרות שחר בעניין זה, דין הבקשה להימחק על הסף ולו מטעם זה בלבד.
דין הבקשה להידחות אף נוכח עיתוי הגשתה.
נוכח על האמור, דין הבקשה לאיחוד הדיון להידחות.

בהליך העברת מקום דיון/איחוד תיקים (המ"ד) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 18.5.2022 השיבו המבקשים להחלטת בית הדין הארצי מיום 15.5.2022 אשר קבעה כי "בתגובתם יתייחסו המבקשים לאפשרות להעברת הדיון בתיקים המאוחדים לבית הדין האיזורי לעבודה בחיפה". בתגובתם השיבו כי נכון לאחד את התיקים בבית הדין האיזורי תל אביב.
...
בית הדין האזורי נעתר לבקשתם של המבקשים לצירוף תובעים על אף שלא פורטו לגביהם מקום העבודה ומקום המגורים.
הכרעה בפתח הדברים אציין כי דין הבקשה להידחות כך ששבעה עשר ההליכים שאוחדו לפי החלטת הרשמת מיום 3.2.2022 יידונו במאוחד בבית הדין האזורי לעבודה חיפה.
סוף דבר - בהתאם לסמכותי לפי תקנה 6 לתקנות, הריני מורה כי ההליכים כפי שמפורטים בהחלטת הרשמת מיום 3.2.2022 יידונו במאוחד בבית הדין האזורי חיפה.

בהליך תיק הסגרה (תה"ג) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בעקבות זאת ניתנה ביום 11.1.23 החלטה ולפיה "נושא חומרי המדיה נדון והוכרע בהחלטה מיום 6.6.22 (עמ' 6) ונקבע בין היתר כי הבקשה להעברת החומר עצמו, כולו או חלקו, תידון במאוחד עם בקשת העיון. בשים לב להתמשכות ההליכים המקדמיים ולצורך לסיימם, איני רואה מקום לדיון נוסף בטענות חדשות בעיניין זה שעלו לראשונה במהלך הדיון מיום 4.1.23". בהודעת המשיב 3 מיום 16.1.23 בעקבות החלטת בית המשפט להגשת בקשות מנומקות לעיון בחומרי חקירה שב המשיב 3 ועתר לקבלת מילות החיפוש וכן למתן מענה לשאלה האם תוצאותיהן מצויים בישראל כאשר לטענתו בהעדר מידע כזה אין באפשרותו לדעת אלו חומרים לבקש.
...
לפיכך הבקשה בעניין זה נדחית.
הכרעה לאחר שקילת טענות הצדדים איני רואה מקום להורות לעותרת לקבל חזרה את הארגזים שהועברו לגרמניה, לצורך הכנת רשימת חומרי חקירה שתועבר לעיון ב"כ המשיבים, על מנת שיתאפשר להם להגיש בקשות לעיון במסמך כזה או אחר, וזאת מהטעמים שיפורטו.
לפיכך הבקשה בעניין זה נדחית.

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כן נטען כי לאחר שיאוחד הדיון בהליכים, תוגש בקשה מתאימה להעברת הדיון המאוחד לבית משפט השלום.
...
לאחר עיון בבקשה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית איפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו