מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

בקשה להסבת שימוש מסגד לגן ילדים

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף, טוענים המבקשים כי אף אם קיים צורך בגן ילדים באיזור, אין צורך לעשות שימוש דוקא במבנה המשמש את הגלריה.
בפרט נטען כי הסבת המקום לגן ילדים עתידה לארוך חודשים מספר, ומשכך עיכוב בפנוי הנכס עלול למנוע את הפעלת גן הילדים אשר עתיד לפעול במקום בשנת הלימודים הבאה.
...
לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, וכן בתגובת המשיבים ובתשובת המבקשים לתגובה זו, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות – וזאת אף בלי להידרש לסיכויי הערעור.
אולם, באיזון בין פגיעה זו לבין הפגיעה הנרחבת אשר עלולה להיגרם באינטרס הציבורי שבהפעלת גן ילדים במקום כבר בשנת הלימודים הבאה כתוצאה מעיכוב פינוי הנכס – אני סבור כי האינטרס הציבורי שבפינוי הנכס מטה את הכף, ועל כן אין להורות על עיכוב נוסף בפינויו.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, ביקשו לשפץ ולהסב מבנה ישן לגן ילדים נוסף (להלן – הגן החדש).
כפועל יוצא, נגרמו, לטענתם, נזקים משמעותיים הנדרשים בפצוי - החל באובדן הכנסה בדמות רישום בחסר של ילדים לגן ובטול רישום לגן, אובדן ימי עבודה והכנסה של אבירם, שנאלץ לשמש כמפקח בשל העידר תיפקוד של התובע וכלה בנזקים נוספים בדמות ציוד חלופי שנרכש תחת זה המקולקל והלקוי שסיפק התובע, תשלומים לספקים ולעובדים נוספים, קנסות, פיצוי כספי, נזק בלתי ממוני לשם הטוב ולמוניטין.
...
יוצא אפוא, שעמדת התובע לעניין זה לא הופרכה.
סוף דבר התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה כך, שהנתבעים ישלמו לתובע, יחד ולחוד, סך של 5,000 ₪.
התביעה שכנגד נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לפי דו"ח הפיקוח (נספח 16), לא נעשה שימוש חורג במבנים א' ו-ב' אך המבנים טרם נהרסו; מבנה ו' בחלקו נהרס ובחלקו ניבנה מחדש ללא היתר והוסב לאורוות סוסים; שטח ח' עודנו קיים וטרם הוחזר למצבו כשטח לשימוש חקלאי ויש להורות על פירוק משטח האספלט; שטח גן האירועים החצוני קיים אך אינו בשימוש.
התוכנית מפרטת את אותם שימושים המותרים לפל"ח בפרק ג' הכוללים איחסנה, מלאכה ותעשיה זעירה, תעשיה חקלאית זעירה, שירותי משרד שונים לבעלי מיקצוע חופשיים, פעוטונים, גני ילדים, מבנה מגורים לפועלים זמניים בחקלאות ומבנה קייט כפרי.
כמתואר במטרות תקנון התוכנית (ת/1) הדגש הושם על האופי הכפרי, שמירה על קרקע חקלאית ומניעת מפגעים (עמ' 3) וזאת בפרט לאור היתנגדותה של האגודה לשימושים שאינם חקלאיים בגדר ההסדר שנחתם עימה בתיק זה. ככל שנוגע לטענת הנתבעת, כי הקמת המסעדה מתאפשרת מכוח תוכנית גז/ש/172 משנת 1967, מבקשת התובעת להבהיר כי התוכנית לא צורפה לחוות דעתו של האדריכל ולא היתה בידו בעת החקירה ובהעדר הצגתה לא ניתן להסתמך עליה בין היתר משלא ניתן לברר האם הוגבלה תקופת פקיעתה.
...
לאחר שבחנתי את כלל החומר הראייתי שהונח בפני אני סבור כי ההסדרה התכנונית וייעוד המקרקעין מאפשר להפעיל בהם בית ספר רכיבה ומסעדה.
זאת ועוד אני סבור כי השימוש החורג במבנה כמסעדה הותר אך כשימוש נלווה לבית הספר לרכיבה ולא כשימוש עצמאי, העומד על רגליו שלו.
בהתחשב במכלול נסיבות העניין והפסקת השימושים החורגים לאחר הגשת התובענה ובשים לב כי חלק מרכיבי התביעה נדחו, אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 11,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

הסדר דיוני: בדיון מיום 29.06.15 הגיעו הצדדים להסדר דיוני, לפיו מוותרים הם הדדית על חקירת המצהירים, מבלי שהדבר יתפרש כהסכמה עם הנטען שם; ובית המשפט יכריע בבקשה לאחר שהצדדים יגישו טיעוניהם, בצרוף מסמכים, תמונות, תוכניות וכיו"ב. טענות המבקש בתמצית: כעולה מבקשתו ומתביעתו, כל שבפי התובע טענות בדבר מיטרד עתידי שהשימוש במיגרש יגרום לו, לבני משפחתו ולרבים אחרים מתושבי הרשות הגרים בקירבת מקום.
באשר לטענות המבקש בדבר אי-התאמת המיקום להקמת המיגרש, הרי מדובר במקרקעין בשטח של 23,502 מ"ר, ייעודם צבורי, ובהם כבר קיים מסגד, ותחנת חלוקת דואר, ומוקמים בימים אלה ממש גני ילדים; כך שאין מקום המתאים יותר למגרש קט-רגל מהמקום הנוכחי.
מאזן הנוחות בין הצדדים - בהערכת מכלול הסכויים והסיכונים הנלווים לתביעה העיקרית, עלול אי מתן הצוו להסב נזק גדול יותר למבקש מאשר הנזק העשוי להגרם ממתן הצוו למשיב".
...
לא שוכנעתי כלל ועיקר, כי המטרד הצפוי למבקש והנזקים הצפויים בעקבותיו, במידה והמגרש יוקם במקום המיועד לו, שקולים כנגד, או שמא עולים בחומרתם, על הנזקים הצפויים לכלל הציבור מהעיכוב בהקמת המגרש והכשרתו לשימוש.
לאור המקובץ, הנני דוחה את הבקשה.
סכום הערבון שהושת במסגרת החלטתי מיום 23.6.15 ישמש כאן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

מפאת חשיבות הדברים להלן יובאו הדברים כפי שנרשמו על ידי נירית – "שושי רן צוותה כסייעת צהרים בגן פלמינגו בעיר. כבר מהיום הראשון התקשתה להישתלב בגן הייתה קצרה בסבלנות מול קשיים שהתעוררו בגן (טכניים ומצד הילדים). במשך השבועיים האחרונים פנו אליי ואל שנהב מספר הורים במועדים שונים והתלוננו על היחס שלה כלפי הילדים על כך שהיא חסרת סבלנות ואינה רגישה ועדינה מספיק עם הילדים. גם אנחנו ראינו זאת וניסינו להדריך את שושי כיצד להתנהל מול הילדים ומול ההורים. כמו כן שוחחתי עם שושי מספר פעמים שיחה אישי על מהות התפקיד שלה בגן וכיצד היא צריכה לגשת ולהתנהל בעיקר מול הילדים בגן. מנגד להסביר להורים שכולנו בשלבים של היסתגלות ואנחנו לומדים אחד את השנייה. הילדים את הצוות והצוות את הילדים, בודקים גבולות ועדיין בתחילת הדרך. חייבת לציין ששושי לא מגיעה ממקום של רוע אך לא כל אחד מתאים לעבוד בגן עם ילדים עם צרכים מיוחדים. היום אירע מקרה חריג בשעות אחר הצהרים בגן בו אימא של אחד הילדים שהגיעה לאסוף את בנה דיווחה שראתה את שושי אוחזת בחוזקה וגוררת את אחד הילדי ששהו במבנה הגן (רוב הילדים היו ברחבת הכניסה לגן עם שנהב והתארגנו לעליה להסעה). בזמן הארוע שנהב הייתה בחצר עם חמישה ילדים ובגן נשארו שני ילדים עם שושנה שסרבו לצאת לחצר גם לאחר ששושי בקשה מהם לצאת. כדי להוציא אותם החוצה היא הרימה את ל' אחד הילדים שהשתולל באותו הזמן, הוציאה אותו והניחה אותו בצורה לא עדינה בחוץ ל' כעס בכה ונשכב על הקרקע והטיח את ראשו בריצפה. שנהב וטובה (המלווה של ההסעה) נגשה אליו מיד כדי להרגיע אותו. לאחר מכן שושי רצתה להוציא גם את א' הילד שני שנותר בתוך המבנה, אך מכיוון שהוא בכה שנהב הורתה לשושי לאפשר לו להשאר בגן. כאשר שושי הייתה עם א' בגן אימא של ר' (שנכחה בגן באותה העת) הסבה את תשומת ליבה של שנהב להסתכל מהחלון אל פנים הגן ולראות איך שושי מיתנהלת מול א' כאשר שנהב הסתכלה לא נראתה בעיניה היתנהגות חריגה כלפי א' אך עם זאת, אמו של א' טוענת שיש לו שטף דם ביד כתוצאה מאחיזה חזקה מאד וממשיכת ידו של א' על מנת להוציא אותו ממטבח הגן. ההורים בגן מאוד נסערים וכועסים על ההתנהלות של שושי במהלך השבועיים האחרונים. בשיחה שניהלתי עם שושי לאחר שעות הגן שושי ציינה בפניי שהיא הרימה את ל' והביעה חרטה שיכול להיות שזו הייתה טעות להרים אותו. לגבי א' אמרה שרק הוציאה אותו מהמטבח כדי שלא ישחק באיזור. בנוסף שושי מאוד עייפה פיזית ונפשית מהעבודה בגן ומתלבטת עם עצמה אם היא מתאימה לעבוד בגן מסוג זה". במצב דברים זה, אין חולק שהנאשמת שימשה כסייעת יחידה בגן, לצד הגננת שנהב, בהעדר כל הכשרה מקצועית נידרשת, כשמרבית הילדים נמצאים בחצר ושניים עימה בגן, ולא התרשמתי כי בהרמת ל' על מנת לצרפו לשאר הילדים בחצר, ולאחר שלא ניתן לשלול שהשתולל והטיח את ראשו בחוזקה על הריצפה, או באחיזתו של א' מהזרוע כדי להוציאו מהמטבחון בגן, יש משום היתנהגות כה בלתי סבירה או קיצונית בנסיבות אלה.
...
החלטתי לזכות את הנאשמת מהמיוחס לה בכתב האישום, וזאת מחמת הספק.
בנקודה זו יוער כי אין בידי לקבל את טענות ב"כ המאשימה בסיכומיה מהן עולה שכביכול נפל דופי בעדותן הואיל והן מבקשות לגונן על הנאשמת, ומתוך כך לגונן על עצמן, הואיל והן שימשו כאחראיות עליה בגן.
לאור האמור לעיל, אני מורה על זיכויה של הנאשמת מהמיוחס לה בכתב האישום, וזאת מחמת הספק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו